Alegeri 2024

  1. PROGRAM BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE NR. 5, DRĂGĂNESTI OLT
  2. Anunt privind completarea biroului de circumscriptie nr. 5, Draganesti-olt
  3. PROCES-VERBAL încheiat azi, 20.04.2024, ora 12:00 cu ocazia completării Biroului Electoral de Circumscripție Orășenească, Nr. 5 Drăgănești-Olt, Județul Olt
  4. PROCES-VERBAL încheiat azi, 20/04/2024, ora 12:00, privind stabilirea numărului de susținători necesar pentru depunerea candidaturilor partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidaturilor independente
  5. CONVOCATOR DIN DATA DE 25.04.2024 CĂTRE MEMBRII BIROULUI ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE ORĂȘENEASCĂ NR. 5 DRĂGĂNEȘTI-OLT
  6. CONVOCATOR DIN DATA DE 26.04.2024 CĂTRE MEMBRII BIROULUI ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE ORĂȘENEASCĂ NR. 5 DRĂGĂNEȘTI-OLT
  7. HOTĂRÂRE NR. 1/26.04.2024 PRIVIND ADMITEREA CANDIDATURII PENTRU FUNCȚIA DE  PRIMAR AL ORAȘULUI DRĂGĂNEȘTI-OLT, JUD. OLT  FORMULATĂ DE CĂTRE PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
  8. HOTĂRÂRE NR. 2 /26.04.2024 PRIVIND ADMITEREA CANDIDATURII PENTRU FUNCȚIA DE CONSILIERI LOCALI  AL ORAȘULUI DRĂGĂNEȘTI-OLT, JUD. OLT FORMULATĂ DE CĂTRE PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
  9. HOTĂRÂRE NR. 3/26.04.2024 PRIVIND ADMITEREA CANDIDATURII PENTRU FUNCȚIA DE PRIMAR AL ORAȘULUI DRĂGĂNEȘTI-OLT, JUD. OLT FORMULATĂ DE CĂTRE PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
  10. HOTĂRÂRE NR. 4 /26.04.2024 PRIVIND ADMITEREA CANDIDATURII PENTRU FUNCȚIA DE CONSILIERI LOCALI AL ORAȘULUI DRĂGĂNEȘTI-OLT, JUD. OLT FORMULATĂ DE CĂTRE PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
  11. HOTĂRÂRE NR. 5/26.04.2024 PRIVIND ADMITEREA CANDIDATURII PENTRU FUNCȚIA DE PRIMAR AL ORAȘULUI DRĂGĂNEȘTI-OLT, JUD. OLT FORMULATĂ DE CĂTRE ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
  12. HOTĂRÂRE NR. 6 726.04.2024 PRIVIND ADMITEREA CANDIDATURII PENTRU FUNCȚIA DE CONSILIERI LOCALI AL ORAȘULUI DRĂGĂNEȘTI-OLT, JUD. OLT FORMULATĂ DE CĂTRE ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
  13. CONVOCATOR DIN DATA DE 27.04.2024 CĂTRE MEMBRII BIROULUI ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE ORĂȘENEASCĂ NR. 5 DRĂGĂNEȘTI-OLT
  14. CONVOCATOR DIN DATA DE 29.04.2024 CĂTRE MEMBRII BIROULUI ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE ORĂȘENEASCĂ NR. 5 DRĂGĂNEȘTI-OLT
  15. CONVOCATOR DIN DATA DE 30.04.2024 CĂTRE MEMBRII BIROULUI ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE ORĂȘENEASCĂ NR. 5 DRĂGĂNEȘTI-OLT
  16. HOTĂRÂRE NR. 7/30.04.2024 PRIVIND ADMITEREA CANDIDATURII PENTRU FUNCȚIA DE PRIMAR AL ORAȘULUI DRĂGĂNEȘTI-OLT, JUD. OLT FORMULATĂ DE CĂTRE UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
  17. HOTĂRÂRE NR. 8/30.04.2024 PRIVIND ADMITEREA CANDIDATURII PENTRU FUNCȚIA DE CONSILIERI LOCALI AL ORAȘULUI DRĂGĂNEȘTI-OLT, JUD. OLT FORMULATĂ DE CĂTRE UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
  18. HOTĂRÂRE NR. 9/30.04.2024 PRIVIND ADMITEREA CANDIDATURII PENTRU FUNCȚIA DE PRIMAR AL ORAȘULUI DRĂGĂNEȘTI-OLT, JUD. OLT FORMULATĂ DE CĂTRE PARTIDULUI UMANIST SOCIAL LIBERAL
  19. HOTĂRÂRE NR. 10 /30.04.2024 PRIVIND ADMITEREA CANDIDATURII PENTRU FUNCȚIA DE CONSILIERI LOCALI AL ORAȘULUI DRĂGĂNEȘTI-OLT, JUD. OLT FORMULATĂ DE CĂTRE PARTIDULUI UMANIST SOCIAL LIBERAL
  20. HOTĂRÂRE NR.11 730.04.2024 PRIVIND RENUNȚAREA LA CANDIDATURILE PENTRU FUNCȚIA DE CONSILIERI LOCALI AI ORAȘULUI DRĂGĂNEȘTI-OLT, JUD. OLT, FORMULATĂ DE CĂTRE NUMITIITUDOSIE CRISTIAN GEORGE SI NEGUȚOAIA ANA-MARIA DESEMNAȚI DIN PARTEA PARTIDULUI ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
  21. CONVOCATOR DIN DATA DE 07.05.2024 CĂTRE MEMBRII BIROULUI ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE ORĂȘENEASCĂ NR. 5 DRĂGĂNEȘTI-OLT
  22. D I S P O Z I Ț I E referitoare la stabilirea în orașul Drăgănești-Olt a locurilor speciale pentru afișajul electoral la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European și pentru autoritățile administrației publice locale din 9 iunie 2024 și asigurarea amplasării de panouri electorale
  23. ANUNȚ  Nr. 109 / 08.05.2024 PRIVIND COMPLETAREA BIROULUI CIRCUMSCRIPȚIE NR. 5 DRĂGĂNEȘTI-OLT
  24. PROCES-VERBAL Nr. 107/08.05.2024 încheiat azi, 08.05.2024, ora 15:30 PRIVIND RĂMÂNEREA DEFINITIVĂ A CANDIDATURILOR
  25. PROCES-VERBAL Nr. 106 / 08.05.2024  încheiat azi, 08.05.2024, ora 15:30 PRIVIND RĂMÂNEREA DEFINITIVĂ A CANDIDATURILOR
  26. CONVOCATOR DIN DATA DE 09.05.2024 CĂTRE MEMBRII BIROULUI ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE ORĂȘENEASCĂ NR. 5 DRĂGĂNEȘTI-OLT
  27. PROCES-VERBAL Nr. 117 / 09.05.2024 încheiat azi, 09/05/2024, ora 15:00 cu ocazia completării Biroului Electoral de Circumscripție Orășenească, Nr. 5 Drăgănești-Olt, Județul Olt
  28. D I S P O Z I Ț I E referitoare la delimitarea, numerotarea și stabilirea sediilor secțiilor de votare, din orașul Drăgănești-Olt, pentru desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European și pentru autoritățile administrației publice locale din 9 iunie 2024
  29. PROCES-VERBAL Nr. 125/11.05.2024 încheiat azi, 11/05/2024, ora 11:30 cu ocazia stabilirii numărului de ordine pe buletinele de vot, pentru alegerea autorităților administrației publice locale din 9 iunie 2024
  30. PROCES -VERBAL încheiat azi 21.05.2024 ora 16:00 prin care se stabilește numărul de candidați propuși de fiecare partid la funcțiile de primar, consilieri locali, consilieri județeni și președinte al Consiliului Județean Olt, la alegerile locale din data de 09 iunie 2024
  31. CONVOCATOR privind data și ora efectuării procedurii de completare a birourilor electorale ale secțiilor de votare pentru alegerile locale din data de 09 iunie 2024
  32. PROCES -VERBAL încheiat azi 22.05.2024 pentru completarea Biroului electoral al Secției de votare nr. 93 din Circumscripția Electorală Orășenească nr. 5 Drăgănești-Olt la alegerile locale din data de 09 iunie 2024
  33. PROCES -VERBAL încheiat azi 22.05.2024 pentru completarea Biroului electoral al Secției de votare nr. 94 din Circumscripția Electorală Orășenească nr. 5 Drăgănești-Olt la alegerile locale din data de 09 iunie 2024
  34. PROCES -VERBAL încheiat azi 22.05.2024 pentru completarea Biroului electoral al Secției de votare nr. 95 din Circumscripția Electorală Orășenească nr. 5 Drăgănești-Olt la alegerile locale din data de 09 iunie 2024
  35. PROCES -VERBAL încheiat azi 22.05.2024 pentru completarea Biroului electoral al Secției de votare nr. 96 din Circumscripția Electorală Orășenească nr. 5 Drăgănești-Olt la alegerile locale din data de 09 iunie 2024
  36. PROCES -VERBAL încheiat azi 22.05.2024 pentru completarea Biroului electoral al Secției de votare nr. 97 din Circumscripția Electorală Orășenească nr. 5 Drăgănești-Olt la alegerile locale din data de 09 iunie 2024
  37. PROCES -VERBAL încheiat azi 22.05.2024 pentru completarea Biroului electoral al Secției de votare nr. 98 din Circumscripția Electorală Orășenească nr. 5 Drăgănești-Olt la alegerile locale din data de 09 iunie 2024
  38. PROCES -VERBAL încheiat azi 22.05.2024 pentru completarea Biroului electoral al Secției de votare nr. 99 din Circumscripția Electorală Orășenească nr. 5 Drăgănești-Olt la alegerile locale din data de 09 iunie 2024

 

Sari la conținut