Comisii de specialitate

1. Comisia Buget, finanţe, contabilitate, impozite şi taxe locale:

2. Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și agricultură:

3. Comisia Juridică, disciplină, ordine publică, drepturi și libertăti cetățenești, muncă și protecție socială, administrarea domeniului public și privat:

4. Comisia pentru activități științifice, social-culturale, învățământ, sănătate, activități sportive, de familie, agrement și asistență socială:

Sari la conținut