Hotărâri 2006

Descarca Hotarârea 1 din 19.01.2006 cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Drăgăneşti Olt pe 2006 (2 MB)
Descarca Anexa la Hot 1 din 19.01.2006 (1 MB)
Descarca Notă referitoare la Anexa H.C.L. 1 din 19.01.2006 (293 KB)
Descarca Hotarârea 2 din 24.02.2006 cu privire la constituirea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă (SVSU) (654 KB)
Descarca Anexa 1 la Hot 2 din 24.02.2006 (7 MB)
Descarca Anexa 2 la Hot 2 din 24.02.2006 (457 KB)
Descarca Hotarârea 3 din 24.02.2006 cu privire la modificarea cuantumului veniturilor care se iau în calcul la stabilirea venitului minim garantat conform Legii 416/2001 (595 KB)
Descarca Hotarârea 4 din 24.02.2006 cu privire la însuşirea raportului privind inventarierea bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al orşului Drăgăneşti Olt pe anul 2005 (651 KB)
Descarca Hotarârea 5 din 16.03.2006 cu privire la aprobarea tarifelor utilizate de D.G.O.L. Drăgăneşti Olt (1 MB)
Descarca Anexa la Hot 5 din 16.03.2006 (243 KB)
Descarca Hotarârea 6 din 16.03.2006 cu privire la aprobarea cofinanţării lucrării de înfiinţare reţea distribuţie gaze naturale în cartierul Comani (322 KB)
Descarca Hotarârea 7 din 16.03.2006 cu privire la aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat a clădirii din str. N.Titulescu (fostul internat al Liceului T.Vladimirescu) (347 KB)
Descarca Hotarârea 8 din 27.04.2006 cu privire la aprobarea asocierii C.L. Drăgăneşti Olt cu C.J.Olt şi Consiliile locale pentru promov. proiectului:“Managementul integrat al deseurilor în jud.Olt (339 KB)
Descarca Hotarârea 9 din 27.04.2006 cu privire la aprobarea finanţării lucrărilor de limitare/contracarare a efectelor inundaţiilor (557 KB)
Descarca Hotarârea 10 din 27.04.2006 cu privire la aprobarea suplimentării numărului de asistenţi personali pentru persoanele cu dizabilităţi (388 KB)
Descarca Hotarârea 11 din 27.04.2006 cu privire la aprobarea sumei de 15.000 lei RON pentru lucrări de reparaţii la monumentele eroilor din Drăgăneşti Olt (278 KB)
Descarca Hotarârea 12 din 31.05.2006 cu privire la aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Draganesti-Olt pe anul 2006 (302 KB)
Descarca Hotarârea 13 din 31.05.2006 cu privire la aprobarea contului anual de executie a bugetului local pe anul 2005 (286 KB)
Descarca Hotarârea 24 din 31.08.2006 cu privire la: În scopul asigurarii desfasurarii în bune conditii a Festivalului anual de Doine si Balade „De la Draganesti … la vale” se aloca suma de 12500 lei (7 KB)
Descarca Hotarârea 25 din 31.08.2006 cu privire la: Se aproba rectificarea bugetului local pe anul 2006 conform anexei din raportul nr. 9600/31.08.2006 (7 KB)
Descarca Hotarârea 26 din 31.08.2006 cu privire la: Se aproba documentatia de executie a lucrarii “Acoperis tip sarpanta” la Caminul Cultural Comani precum si valoarea estimariva de 100.000 lei (7 KB)
Descarca Hotarârea 27 din 31.08.2006 cu privire la: In scopul realizarii in cadrul Centrului de Sanatate Draganesti-Olt a unor cabinete medicale specializate, actualele cabinete medicale din Centrului (7 KB)
Descarca Hotarârea 28 din 31.08.2006 cu privire la: Se aproba achizitionarea unui buldoexcavator ce va intra in dotarea tehnica a D.G.C.L Draganesti-Olt (7 KB)
Descarca Hotarârea 29 din 28.09.2006 cu privire la limitele veniturilor potentiale provenite din valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categoria de bunuri prevazute in anexa 4, bunuri (5 KB)
Descarca Hotarârea 30 din 28.09.2006 cu privire la avizarea favorabila a transformarii Centului de Sanatate Publica Draganesti-Olt in spital de cronici, cu 40 paturi (5 KB)
Descarca Hotarârea 31 din 28.09.2006 cu privire la aprobarea inventarierii domeniului privat al orasului Draganesti-Olt (5 KB)
Descarca Hotarârea 32 din 28.09.2006 cu privire la aprobarea fondurilor necesare lucrarilor de reparatii la Piata Agro-alimentara Draganesti-Olt (5 KB)
Descarca Hotarârea 33 din 28.09.2006 cu privire la atribuirea unor loturi in folosinta gratuita in suprafata de 300m.p. solicitantilor care beneficiaza de prevederile Legii nr. 15/2003 (6 KB)
Descarca Hotarârea 34 din 28.09.2006 cu privire la concesiunea unei suprafete de teren de 6 m.p., teren intravilan apartinand domeniului public, in vederea extinderii si modernizarii unei farmacii veterinare (5 KB)
Descarca Hotarârea 36 din 31.10.2006 cu privire la stabilirea pretului local de referinta pentru energia termica furnizata prin sisteme centralizate (523 KB)
Descarca Hotarârea 37 din 31.10.2006 cu privire la aprobarea “Planului local de actiune Romii 2006-2008” (2 MB)
Descarca Hotarârea 43 din 7.12.2006 cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli (436 KB)
Descarca Hotarârea 44 din 7.12.2006 cu privire la concesionarea suprafetei de 2200 m.p. teren intravilan apartinanad domeniului privat (361 KB)
Descarca Hotarârea 45 din 7.12.2006 cu privire la concesionarea suprafetei de 17 m.p. apartinand domeniului public (393 KB)
Descarca Hotarârea 46 din 7.12.2006 cu privire la concesionarea suprafetei de 20 m.p. teren intravilan apartinand domeniului privat, avand vecinatatile: N – SC Sacoment SRL (343 KB)
Descarca Hotarârea 47 din 7.12.2006 cu privire la concesionarea supr. 26 m.p. teren intravilan apartinand domeniului privat, in vederea extinderii si modernizarii spatiului comercial de la parterul Blocului D4 (352 KB)
Descarca Hotarârea 48 din 7.12.2006 cu privire la vanzarea supr.130 m.p. teren intravilan apartinand domeniului privat, situat la intersectia strazilor G-ral Teiusanu (384 KB)
Descarca Hotarârea 49 din 7.12.2006 cu privire la vanzarea catre Simion Marin terenul intravilan in suprafata de 180 m.p. (411 KB)
Descarca Hotarârea 50 din 7.12.2006 cu privire la concesionarea supr. 50 m.p. teren intravilan apartinand domeniului public in vederea amplasarii unui modul din elementele demontabile cu destinatie (380 KB)
Descarca Hotarârea 51 din 7.12.2006 cu privire la concesionarea supraf. de teren de 100 m.p. teren intravilan apartinanad domeniului public, amplasat pe str. N.Titulescu nr.124 bis (371 KB)
Descarca Hotarârea 52 din 7.12.2006 cu privire la concesionarea supraf. de teren de 20 m.p. teren intravilan apartinanad domeniului privat, situat in vecinatatea cladirii CEC (366 KB)
Descarca Hotarârea 53 din 7.12.2006 cu privire la aprobarea Cartei Drepturilor beneficiarilor de asistenta sociala (322 KB)
Descarca Hotarârea 54 din 7.12.2006 cu privire la aprobarea Codului Etic al personalului care ofera servicii sociale (323 KB)
Descarca Hotarârea 55 din 7.12.2006 cu privire la aprobarea criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgenta pentru alte situatii deosebite, conform criteriilor (321 KB)
Descarca Hotarârea 56 din 7.12.2006 cu privire la aprobarea ROF a Serviciului Administratie publica locala-compartiment Asistenta Sociala (356 KB)
Descarca Hotarârea 57 din 7.12.2006 cu privire la rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli ale Consiliului Local Draganesti Olt (431 KB)
Descarca Hotarârea 58 din 7.12.2006 cu privire la aprobarea nivelului impozitelor si taxelor pentru anul 2007 pentru orasul Draganesti-Olt (431 KB)
Descarca Hotarârea 59 din 7.12.2006 cu privire la stabilirea pretului local de referinta pentru energia termica (423 KB)
Descarca Raport privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2007 (7 MB)

Sari la conținut