Hotărâri 2008

Descarca Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat a centralelor termice de zona nr.2 si nr.3 in vederea dezafectarii (58 KB)
Descarca Se aproba contractarea si garantarea unei finantari rambursabile interne in valoare de 4.000.000 RON, cu o maturitate de 20 ani (93 KB)
Descarca Se aproba infiintarea Serviciului de salubrizare a localitatii Draganesti-Olt si Serviciul de iluminat public (56 KB)
Descarca Incepand cu data 01.03.2008 se aproba modificarea cuantumului veniturilor care se iau in calcul la stabilirea venitului minim garantat in temeiul Legii 416/200-modificata, in suma de 20 RON (87 KB)
Descarca Se aproba Planul de ocupare al functiilor publice, organigrama, statul de functii si numarul de personal din cadrul Primariei Draganesti-Olt si institutiile subordonate (87 KB)
Descarca Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Oraşului Draganesti – Olt pentru anul 2008, conform anexei (134 KB)
Descarca Anexa Buget local 2008 (18 KB)
Descarca Se aproba studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici ai proiectului ‘Covor asfaltic pe aleile dintre blocuri’ (44 KB)
Descarca Se aproba studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici ai proiectului ‘Retea distributie apa potabila pe str.Comanencelor’ (44 KB)
Descarca Se aproba studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici ai proiectului ‘Extindere cu doua sali de clasa si sala de gimnastica la gradinita cu program normal Dumbrava Minunata’ (45 KB)
Descarca Se aproba studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici ai proiectului ‘Reparatii curente b-dul N. Titulescu’ (44 KB)
Descarca Se aproba studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici ai proiectului ‘Sarpanta la gradinita cu program normal Dumbrava Minunata’ (44 KB)
Descarca Se aproba studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici ai proiectului ‘Sarpanta Liceul T. Vladimirescu’ (44 KB)
Descarca Se aproba studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici ai proiectului ‘I.B.U. pe str. Inv. Tobescu’ (44 KB)
Descarca Se aproba studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici ai proiectului ‘Modernizare cu imbracaminti hidraulice str. Schitului’ (44 KB)
Descarca Se aproba studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici ai proiectului ‘Reparatii cu mixture asfaltice str. Vadul Cumanilor’ (45 KB)
Descarca Se aprobă darea in administrare a terenului identificat prin schita anexata la prezenta, în suprafaţă de 700 mp, pe durata construirii a doua scari de bloc destinate inchirierii de catre tineri (57 KB)
Descarca Se aproba darea in administrare pe durata existentei cladirii a suprafetei de 832 mp teren ce apartine orasului Draganesti, situata in incinta scolii de arte si meserii pt construirea unei gradinite (43 KB)
Descarca Se aproba Planul local de actiune privind aplicarea strategiei de imbunatatire a situatiei romilor pentru anul 2008, in orasul Draganesti-Olt (84 KB)
Descarca Se aproba Organigrama Serviciului de iluminat public, parte componenta a infrastructurii tehnico-edilitare a Primariei orasului Draganesti-Olt (85 KB)
Descarca Se aproba decontarea cheltuielilor de transport in comun pentru personalul de specialitate al Centrului de sanatate Draganesti-Olt, care nu au asiguratalocuinta proprietate sau de serviciu,in localitate (84 KB)
Descarca Se aproba schimbul de teren intre consiliul local Draganesti Olt si Cirjan Nicusor (43 KB)
Descarca Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al orasului Draganesti Olt a terenului in suprafata de 70,00 m.p. cu vecinatatile (43 KB)
Descarca Se aproba concesionarea suprafetei de 1560 m.p. teren ce apartine orasului Draganesti Olt situatA in zona blocului D3 pentru completarea suprafetei necesare realizarii unui supermarket (41 KB)
Descarca Se aproba alegerea presedintului de sedinta (160 KB)
Descarca Se aproba alegerea viceprimarului orasului Draganesti-Olt (180 KB)
Descarca Se aproba comisia de validare a Consiliului Local Draganesti-Olt (161 KB)
Descarca Se aproba constituirea Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate (220 KB)
Descarca Se aproba declararea ca legal a Consiliului local Draganesti-Olt (138 KB)
Descarca Se aproba noul pret la apa potabila si noul tarif pentru canalizare pe raza orasului Draganesti-Olt (253 KB)
Descarca Se aproba validarea mandatelor de consilieri locali in cadrul Consiliului Local Draganesti-Olt (277 KB)
Descarca Se aproba concesionarea suprafetei de 29.29 ha teren extravilan (199 KB)
Descarca Se aproba contractarea si garantarea unei finantari rambursabile in valoare de 500000 RON (349 KB)
Descarca Se aproba inchirierea unui spatiu in supr. de 12 mp in Piata Agroalimentara ‘1 Decembrie’ (182 KB)
Descarca Se aproba organizarea zilelor orasului Draganesti-Olt in perioada 23-25 oct 2008 (159 KB)
Descarca Se aproba atribuirea in folosinta gratuita a unui teren de 3000 mp catre ANL (175 KB)
Descarca Se aproba atribuirea in folosinta gratuita a imobilului situat pe N.Ttitulescu, nr.180A pentru infiintarea unui subunitati de jandarmi (176 KB)
Descarca Se aproba completarea HCL nr.7/30.06.2008 (178 KB)
Descarca Se aproba completarea anexei HCL 55/28.12.2006 (186 KB)
Descarca Se aproba transformarea unor posturi din nivel inferior in nivel superior (371 KB)
Descarca Se aproba modificare si completarea HCL 24 din 2008 (189 KB)
Descarca Se aproba revocarea HCL – urilor 21, 22, 23 si 26 adoptate in 27.03.2008 (185 KB)
Descarca Se aproba validarea functia de consilier local a Domnului Stirbu Petre pe locul detinut de Mocioaca Ilie (162 KB)

Sari la conținut