Hotărâri 2010

Descarca Hotararea 1 din 2010 cu privire la participare majorare capital social al SC Compania de Apa Olt SA prin aport in natura (258 KB)
Descarca Hotararea 2 din 2010 cu privire la aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2010… (300 KB)
Descarca Hotararea 3 din 2010 cu privire la plata cotizatiei pe anul in curs in cuantum de 13563,45 lei catre ADI ‘Oltul’ (293 KB)
Descarca Hotararea 4 din 2010 cu privire la aprobarea regulamentului de organizare si functionare al pietei agroalimentare si a targului saptamanal Draganesti-Olt (306 KB)
Descarca Hotararea 5 din 2010 cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Draganesti-Olt pentru anul 2010 (356 KB)
Descarca Hotararea 6 din 2010 cu privire la acord parteneriat CJ Olt si consiliul local Draganesti-Olt (303 KB)
Descarca Hotararea 7 din 2010 cu privire la extinderea retelei de apa in orasul Draganesti-Olt pe strazile Militari, Cumpana, Pescari si Alunis in valoare de 74.000 euro (266 KB)
Descarca Hotararea 8 din 2010 cu privire la aprobarea cofinantarii pentru proiectul ‘Amenajare peisagistica in zona centrala a orasului – zona promenada’ in valoare de 110.000 euro (259 KB)
Descarca Hotararea 9 din 2010 cu privire la aprobarea cofinantarii pentru proiectul ‘Elaborarea Planului de Urbanism General si Regulamentului local local de urbanism’ in valoare de 60.000 euro (267 KB)
Descarca Hotararea 10 din 2010 cu privire la atribuire folosinta gratuita a imobilului de pe strada N.Titulescu, nr. 360 (316 KB)
Descarca Hotararea 11 din 2010 cu privire la atribuirea unor loturi de folosinta gratuita in suprafata de 300 mp (302 KB)
Descarca Hotararea 12 din 2010 cu privire la repartizarea locuintelor ramase vacante pe perioada exploatarii acestora in regim de inchiriere (270 KB)
Descarca Hotararea 13 din 2010 cu privire la organigrama, stat de functii si plan de ocupare a functiilor publice pentru primaria Draganesti-Olt (298 KB)
Descarca Hotararea 14 din 2010 cu privire la imputernicirea d-lui Primar Sorinel Ionel Ghita pentru a depune la APIA Olt cererea unica de plata pentru suprafata de teren (234 KB)
Descarca Hotararea 15 din 2010 cu privire la concesionarea suprafetei de 75.00 mp situate in str.Morii (358 KB)
Descarca Hotararea 16 din 2010 cu privire la amplasare toneta fast-food (350 KB)
Descarca Hotararea 17 din 2010 cu privire la extindere spatiu comercial (319 KB)
Descarca Hotararea 18 din 2010 cu privire la tersa elemente demontabile (349 KB)
Descarca Hotararea 19 din 2010 cu privire la alee acces (352 KB)
Descarca Hotararea 20 din 2010 cu privire la concesionarea terenului in suprafata de 725.00 mp din str.Cumpana (322 KB)
Descarca Hotararea 21 din 2010 cu privire la concesionarea terenului in suprafata de 5274.00 mp, str.Zootehniei pentru activitati agricole (328 KB)
Descarca Hotararea 25 din 2010 cu privire la aprobarea Regulamentului privind eliberarea ACORDUL DE FUNCTIONARE pentru operatorii economici (305 KB)
Descarca Hotararea 26 din 2010 cu privire la trecerea din domeniul public in domeniul privat a imobilului in suprafata de 219 mp din str.N.Titulescu, nr.173 (325 KB)
Descarca Hotararea 27 din 2010 cu privire la aprobabrea amplasarii unei statii de epurare – str.Parcului (315 KB)
Descarca Hotararea 28 din 2010 cu privire la aprobarea rapoartelor de evaluare a terenurilor situate in zona centrala, mediana si periferica a orasului (339 KB)
Descarca Hotararea 29 din 2010 cu privire la aprobarea raportului de evaluare a terenului din orezarie (309 KB)
Descarca Hotararea 30 din 2010 cu privire la rectificare buget 2010 (221 KB)
Descarca Hotararea 31 din 2010 cu privire la aprobarea domeniilor serviciilor publice si locurilor in care contravenientii vor presta activitati in folosul comunitatii (236 KB)
Descarca Hotararea 32 din 2010 cu privire la completarea HCL nr.31/30.09.2008 (222 KB)
Descarca Hotararea 33 din 2010 cu privire la reanalizarea HCL nr.16/22.04.2010 (244 KB)
Descarca Hotararea 35 din 2010 cu privire la transferul managementului asistentei medicale a Centrului de Sanatate Draganesti-Olt de la Min.Sanatatii la C.L. Draganesti-Olt (252 KB)
Descarca Hotararea 36 din 2010 cu privire la aprobare rectificare buget 2010 (217 KB)
Descarca Hotararea 37 din 2010 cu privire la aprobare investitie Canalizare Pluviala pe str.Foisor in valoare de 52.881 lei cu TVA (235 KB)
Descarca Hotararea 38 din 2010 cu privire la anularea deciziei nr.1205/06.11.1963 a Comitetului Executiv al Sfatului Popular al comunei Draganesti-Olt (221 KB)
Descarca Hotararea 39 din 2010 cu privire la amenajarea lcourilor de agrement in orasul Draganesti-Olt si in cartierul Comani (269 KB)

Sari la conținut