Hotărâri 2012

Descarca hcl 1 din 27.06.2012 privind constituirea comisiei de validare a consiliului local al orasului Draganesti Olt.pdf (150 KB)
Descarca hcl 2 din 27.06.2012 privind validarea mandatelor de consilieri locali alesi la data de 10 iunie 2012.pdf (69 KB)
Descarca hcl 3 din 27.06.2012 privind declararea ca legal constituit a consiliului local al orasului Draganesti Olt.pdf (44 KB)
Descarca hcl 4 din 27.06.2012 privind alegerea presedintelui de sedinta.pdf (45 KB)
Descarca hcl 5 din 27.06.2012 privind alegerea viceprimarului orasului Draganesti Olt.pdf (46 KB)
Descarca hcl 6 din 02.07.2012 privind organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local al orasului Draganesti Olt.pdf (67 KB)
Descarca hcl 7 din 26.07.2012 privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Stanescu Vasile.pdf (49 KB)
Descarca hcl 8 din 26.07.2012 privind ncetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Popescu Daniel.pdf (48 KB)
Descarca hcl 9 din 26.07.2012 referitoare la aprobarea executiei bugetare pentru trimestrul II al anului 2012.pdf (44 KB)
Descarca hcl 10 din 26.07.2012 referitoare la aprobarea rectificarii bugetului local.pdf (45 KB)
Descarca hcl 11 din 26.07.2012 referitoare la modificarea preturilor si a tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apa si canal.pdf (47 KB)
Descarca hcl 12 din 26.07.2012 referitoare la trecerea din domeniul public  in domeniul privat al orasului Draganesti Olt a cladirii CT de zona nr.1 demolare CT 2 si CT 3.pdf (57 KB)
Descarca hcl 13 din 26.07.2012 membru lege 15 2003.pdf (51 KB)
Descarca hcl 14 din 26.07.2012 membrii comisie ANL.pdf (48 KB)
Descarca hcl 15 din 26.07.2012 referitoare la desemnarea membrului titular si a membrului supleant  in adunarea general a asociatiei de dezvoltare intercomunitar oltul slatina.pdf (48 KB)
Descarca hcl 16 din 26.07.2012 privind desemnarea unui consilier local in consiliul de administratie al gradinitei cu program normal dumbrava minunat Draganesti Olt.pdf (46 KB)
Descarca hcl 17 din 26.07.2012 privind desemnarea unui consilier local in comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii educatiei din cadrul Gradinitei cu program normal Dumbrava.pdf (46 KB)
Descarca hcl 18 din 26.07.2012 referitoare la punerea la dispozitie a terenului extravilan in suprafata de 19.900 mp Dava dacica.pdf (51 KB)
Descarca hcl 19 din 26.07.2012 referitoare la validarea mandatului unui consilier local in persoana domnului Ene Tiberiu.pdf (47 KB)
Descarca hcl 20 din 26.07.2012 referitoare la validarea mandatului unui consilier local in persoana doamnei Dobre Violeta.pdf (47 KB)
Descarca hcl 21 din 30.08.2012 referitoare la aprobarea rectificarii bugetului local.pdf (51 KB)
Descarca hcl 22 din 30.08.2012 desemn membru AGA CAO.pdf (53 KB)
Descarca hcl 23 din 30.08.2012 privind desemnarea unui consilier local  in consiliul de administratie al liceului Tudor Vladimirescu.pdf (52 KB)
Descarca hcl 24 din 30.08.2012 privind desemnarea unui consilier local in comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii educatiei din cadrul Liceului Teoretic Tudor Vladimirescu.pdf (54 KB)
Descarca hcl 25 din 27.09.2012 referitoare la aprobarea rectificarii bugetului local.pdf (51 KB)
Descarca hcl 26 din 27.09.2012 privind aprobarea organizarii evenimentului zilele orasului Draganesti Olt.pdf (49 KB)
Descarca hcl 27 din 27.09.2012 referitoare la retragerea dreptului de folosinta gratuit asupra loturilor in suprafata de 300 mp conform legea 15 din 2003.pdf (48 KB)
Descarca hcl 28 din 27.09.2012 referitoare la atribuirea de loturi in folosinta gratuit in suprafata de 300 m.p unor solicitanti care indeplinesc criteriile legii 15 din 2003.pdf (50 KB)
Descarca hcl 29 din 27.09.2012 conces 162 80 mp dom public str. dudesti.pdf (1 MB)
Descarca hcl 30 din 27.09.2012 privind desemnarea a doi consilieri locali  in consiliul de administratie la scoala Comani.pdf (45 KB)
Descarca hcl 31 din 27.09.2012 privind desemnarea unui consilier local in comisia pentru evaluarea  si asigurarea calitatii educatiei din cadrul scolii comani.pdf (46 KB)
Descarca hcl 32 din 27.09.2012 privind desemnarea unui consilier local in consiliul de administratie la Liceul Tehnologic Draganesti.pdf (45 KB)
Descarca hcl 33 din 27.09.2012 privind desemnarea unui consilier local in comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii educatiei la Liceu Tehnologic.pdf (46 KB)
Descarca hcl 34 din 27.09.2012 concesionare teren parc fotovoltaic.pdf (51 KB)
Descarca hcl 35 din 08.10.2012 referitoare la infiintarea centrului multifunctional de sanatate Draganesti Olt cu personalitate juridica .pdf (53 KB)
Descarca hcl 36 din 25.10.2012 referitoare la aprobarea rectificarii bugetului local pe 2012.pdf (45 KB)
Descarca hcl 37 din 25.10.2012 referitoare la aprobarea executiei bugetare pentru trimestrul iii al anului 2012.pdf (43 KB)
Descarca hcl 38 din 25.10.2012 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico economici ai obiectivului de investitie amenajare grup sanitar clasa 0.pdf (49 KB)
Descarca hcl 39 din 25.10.2012 privind vanzarea in conditiile legii a suprafetei de teren de 48 80 mp domeniu privat.pdf (49 KB)
Descarca hcl 40 din 25.10.2012 privind desemnare membru titular si membru supleant in adunarea generala a asociatiei de dezvoltare intercomunitara olt eco slatina.pdf (51 KB)
Descarca hcl 41 din 25.10.2012 privind reanalizarea h.c.l. draganesti olt nr. 30 27.09.2012 si desemnarea unui consilier local in consiliul de administratie al scolii gimnaziale comani.pdf (46 KB)
Descarca hcl 42 din 25.10.2012 privind atribuirea n folosinta gratuita a suprafetei de teren intravilan de 230 mp situata in draganesti olt.pdf (50 KB)
Descarca hcl 43 din 29.11.2012 referitoare la aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012.pdf (44 KB)
Descarca hcl 44 din 29.11.2012 referitoare la asocierea orasului draganesti olt cu asociatia romana pentru reciclare rorec bucuresti.pdf (51 KB)
Descarca hcl 45 din 29.11.2012 referitoare la incadrarea in categoria functionala a drumurilor comunale a strazii comanencelor de la km 0 000 pana la km 1 550.pdf (48 KB)
Descarca hcl 46 din 29.11.2012 referitoare la actualizarea regulamentului privind organizarea si functionarea serviciului public comunitar local de evidenta persoanelor.pdf (48 KB)
Descarca hcl 47 din 29.11.2012 referitoare la primirea ca membrii in cadrul asociatiei de dezvoltare intercomunitara oltul a comunelor stoenesti ganeasa leleasca si carlogani.pdf (47 KB)
Descarca hcl 48 din 29.11.2012 referitoare la aprobarea unei sume de bani din bugetul local pentru acordarea de daruri cu ocazia sarbatorilor de iarna.pdf (46 KB)
Descarca hcl 49 din 20.12.2012 referitor la rectificarea bugetului.pdf (2 MB)
Descarca hcl 50 din 20.12.2012 referitor la conturi executie buget decembrie 2012.pdf (3 MB)
Descarca hcl 51 din 20.12.2012 referitor la repartizare 7 locuinte anl.pdf (49 KB)
Descarca hcl 52 din 20.12.2012 referitor la stabilirea criteriilor si situatii ajutoare urgenta.pdf (634 KB)
Descarca hcl 53 din 20.12.2012 referitor la constituire servitute de trecere in favoarea cao.pdf (48 KB)

Sari la conținut