Hotărâri 2013

 1. Descarca hcl 01 din 24.01.2013 modif anexa hcl 49 din 2012 rectificare buget.pdf (48 KB)
 2. Descarca hcl 02 din 24.01.2013 impozite si taxe locale pentru anul 2013.pdf (57 KB)
 3. Descarca hcl 03 din 24.01.2013 plan de masuri si actiuni 2013 vmg.pdf (48 KB)
 4. Descarca anexa la hotararea nr 03 din 2013.pdf (404 KB)
 5. Descarca hcl 04 din 31.01.2013 incadrare si delimitare zone de fiscalitate.pdf (47 KB)
 6. Descarca anexa la hotararea nr 04 din 2013.pdf (1 MB)
 7. Descarca hcl 05 din 31.01.2013 modif anexa hcl impozite si taxe indexare .pdf (49 KB)
 8. Descarca anexa la hotararea nr 05 din 2013.pdf (7 MB)
 9. Descarca hcl 06 din 18.02.2013 contractare imprumut pentru reducerea arieratelor.pdf (55 KB)
 10. Descarca hcl 07 din 18.02.2013 prelungire valabilitate pug oras draganesti olt.pdf (47 KB)
 11. Descarca hcl 08 din 28.02.2013 modificare anexa hcl 49 din 2012 rectif buget.pdf (49 KB)
 12. Descarca anexa la hotararea nr 08 din 2013.pdf (1 MB)
 13. Descarca hcl 09 din 28.02.2013 ajustare tarife prestare servicii mijl transport si utilaje comp admin dom public si priv.pdf (51 KB)
 14. Descarca anexa la hotararea nr 09 din 2013.pdf (630 KB)
 15. Descarca hcl 10 din 28.02.2013 mentinere tarif energie termica comp admin dom public si privat.pdf (51 KB)
 16. Descarca hcl 11 din 28.02.2013 organigrama stat pers si plan functii primaria draganesti 2013.pdf (49 KB)
 17. Descarca anexa la hotararea nr 11 din 2013.pdf (1 MB)
 18. Descarca hcl 12 din 28.02.2013 calendar activitati cultural artistice oras draganesti 2013.pdf (49 KB)
 19. Descarca anexa la hotararea nr 12 din 2013.pdf (513 KB)
 20. Descarca hcl 13 din 28.02.2013 primire membrii caracal si deveselu in adi oltul.pdf (47 KB)
 21. Descarca hcl 14 din 15.03.2013 revocare hcl 4 2013 incadrare zone fiscalitate.pdf (48 KB)
 22. Descarca hcl 15 din 28.03.2013 insusire rap evaluare 48.80 mp fosta statie auto.pdf (49 KB)
 23. Descarca anexa la hcl 15 din 28 03 2013.pdf (5 MB)
 24. Descarca hcl 16 din 28.03.2013 insusire rap evaluare 162.80 mp str dudesti nr.6.pdf (49 KB)
 25. Descarca anexa la hcl 16 din 28 03 2013.pdf (6 MB)
 26. Descarca hcl 17 din 28.03.2013 strategie incluziune romi 2013.pdf (48 KB)
 27. Descarca anexa la hcl 17 din 28 03 2013.pdf (1 MB)
 28. Descarca hcl 18 din 28.03.2013 propunere schimbare destinatie spatiu liceu.pdf (52 KB)
 29. Descarca anexa la hcl 18 din 28 03 2013.pdf (123 KB)
 30. Descarca hcl 19 08.04.2013 aprobare buget venituri si cheltuieli 2013.pdf (8 MB)
 31. Descarca hcl 20 din 25.04.2013 cont anual executie buget local 2013.pdf (8 MB)
 32. Descarca hcl 21 din 25.04.2013 executie bugetara trim i 2013.pdf (9 MB)
 33. Descarca hcl 22 din 25.04.2013 modif anexa hcl 19 din 2013 buget venituri cheltuieli draganesti 2013.pdf (8 MB)
 34. Descarca hcl 23 din 25.04.2013 achizitionare autogreder intretinere pajiste.pdf (48 KB)
 35. Descarca hcl 24 din 25.04.2013 indicatori zonare fiscala si modul de evaluare a lor.pdf (923 KB)
 36. Descarca hcl 25 din 25.04.2013 insusire rap evaluare teren intravilan 46686 mp.pdf (21 MB)
 37. Descarca hcl 26 din 25.04.2013 prelungire contracte inchirere spatii medici specialisti.pdf (50 KB)
 38. Descarca hcl 27 din 25.04.2013 stabil supraf pajiste apia 2013.pdf (51 KB)
 39. Descarca hcl 28 din 25.04.2013 plan tehnic intretinere pajisti 2013.pdf (428 KB)
 40. Descarca hcl 29 din 25.04.2013 imputernicire primar administrare cerere plata apia pajisti.pdf (50 KB)
 41. Descarca hcl 30 din 30.05.2013 rectificare buget.pdf (9 MB)
 42. Descarca hcl 31 din 30.05.2013 alocare suma ziua copilului.pdf (815 KB)
 43. Descarca hcl 32 din 30.05.2013 extindere parteneriat biblionet filiala comani a bibliotecii.pdf (682 KB)
 44. Descarca hcl 33 din 30.05.2013 incadrare si delimitare zone fiscalitate.pdf (3 MB)
 45. Descarca hcl 34 din 27.06.2013 rectificare buget.pdf (6 MB)
 46. Descarca hcl 35 din 27.06.2013 intreprindere demersuri infiintare srl consiliu local.pdf (601 KB)
 47. Descarca hcl 36 din 27.06.2013 atribuire loturi folosinta gratuita lege 15 2003.pdf (650 KB)
 48. Descarca hcl 37 din 27.06.2013 insusire varianta finala stema draganesti.pdf (2 MB)
 49. Descarca hcl 38 din 27.06.2013 prelungire contract serviciu salubrizare.pdf (1 MB)
 50. Descarca hcl 39 din 25.07.2013 rectificare buget.pdf (7 MB)
 51. Descarca hcl 40 din 25.07.2013 executie bugetara trim II 2013.pdf (17 MB)
 52. Descarca hcl 41 din 25.07.2013 regulament organizare si functionare consiliu local.pdf (24 MB)
 53. Descarca hcl 42 din 25.07.2013 organigrama stat personal conform oug 77 2013.pdf (4 MB)
 54. Descarca hcl 43 din 25.07.2013 infiintare sc urban activ serv srl draganesti.pdf (9 MB)
 55. Descarca hcl 44 din 25.07.2013 atribuire loturi folosinta tineri lege 15 2003.pdf (675 KB)
 56. Descarca hcl 45 din 29.08.2013 incetare mandat cons local prin demisie ghita sorin ionel.pdf (1 MB)
 57. Descarca hcl 46 din 29.08.2013 rectificare buget.pdf (15 MB)
 58. Descarca hcl 47 din 29.08.2013 asociere oras draganesti cu fdss bucuresti.pdf (3 MB)
 59. Descarca hcl 48 din 29.08.2013 asociere oras draganesti olt cu asoc sportiva oltul 2000.pdf (4 MB)
 60. Descarca hcl 49 din 29.08.2013 program actiuni zilele orasului sept 2013.pdf (3 MB)
 61. Descarca hcl 50 din 29.08.2013 atribuire 4 locuinte anl.pdf (1 MB)
 62. Descarca hcl 51 din 29.08.2013 stabilire interdictie circulatie vehicule tractiune animala extravilan draganesti.pdf (4 MB)
 63. Descarca hcl 52 din 29.08.2013 desemn cons local cons adm liceu t vladimirescu draganesti.pdf (1 MB)
 64. Descarca hcl 53 din 29.08.2013 desemn cons local ceac liceu t vladimirescu draganesti.pdf (1 MB)
 65. Descarca hcl 54 din 29.08.2013 atribuire nume ileana constantinescu festivalului de doine si balade.pdf (1 MB)
 66. Descarca hcl 55 din 26.09.2013 rectificare buget.pdf (8 MB)
 67. Descarca hcl 56 din 26.09.2013 reorganizare centru sanatate in spital bolnavi afectiuni cronice.pdf (2 MB)
 68. Descarca hcl 57 din 26.09.2013 aprob statut oras draganesti olt.pdf (24 MB)
 69. Descarca hcl 58 din 26.09.2013 desemn cons loc cons adm liceu tehnologic draganesti olt.pdf (1 MB)
 70. Descarca hcl 59 din 26.09.2013 desemn cons loc ceac liceu tehnologic draganesti.pdf (1 MB)
 71. Descarca hcl 60 din 26.09.2013 desemn cons loc cons adm scoala comani.pdf (1 MB)
 72. Descarca hcl 61 din 26.09.2013 desemn cons loc ceac scoala comani.pdf (1 MB)
 73. Descarca hcl 62 din 26.09.2013 desemn cons loc cons adm gradinita dumbrava minunata.pdf (1 MB)
 74. Descarca hcl 63 din 26.09.2013 desemn cons loc ceac gradinita dumbrava minunata.pdf (1 MB)
 75. Descarca hcl 64 din 26.09.2013 validare mandat cons loc dinu lulu.pdf (1 MB)
 76. Descarca hcl 65 din 26.09.2013 schimbare sediu serv publ asistenta sociala.pdf (2 MB)
 77. Descarca hcl 66 din 26.09.2013 indicatori tehn econ canalizare menajera bloc b str. cpt. draganescu.pdf (2 MB)
 78. Descarca hcl 67 din 26.09.2013 indicatori tehn econ trotuare str. dudesti.pdf (2 MB)
 79. Descarca hcl 68 din 24.10.2013 rectificare buget.pdf (6 MB)
 80. Descarca hcl 69 din 24.10.2013 cont executie bugetara trim iii 2013.pdf (9 MB)
 81. Descarca hcl 70 din 24.10.2013 rof sc urban activ serv srl.pdf (6 MB)
 82. Descarca hcl 71 din 24.10.2013 buget venituri si cheltuieli 2013 sc urban activ serv srl.pdf (1 MB)
 83. Descarca hcl 72 din 24.10.2013 modif hcl 48 din 2013 asociere oras draganesti cu asoc sportiva oltul 2000.pdf (3 MB)
 84. Descarca hcl 73 din 24.10.2013 conditii acces furnizori retele electronice.pdf (2 MB)
 85. Descarca hcl 74 din 24.10.2013 concesionare licitatie publica teren domeniu privat 48 mp.pdf (3 MB)
 86. Descarca hcl 75 din 31.10.2013 desemn cenzor supleant sc urban activ serv srl.pdf (583 KB)
 87. Descarca hcl 76 din 31.10.2013 stab remuneratii director membrii ca si cenzori sc urban activ serv srl.pdf (943 KB)
 88. Descarca hcl 77 din 31.10.2013 stab masuri activ administrare domeniu public si privat oras draganesti.pdf (12 MB)
 89. Descarca hcl 78 din 31.10.2013 contract delegare activ. adm domeniului public si privat oras draganesti olt.pdf (8 MB)
 90. Descarca hcl 79 din 21.11.2013 rectificare buget.pdf (7 MB)
 91. Descarca hcl 80 din 21.11.2013 stabilire modalitate gestiune activ deszapezire oras draganesti.pdf (2 MB)
 92. Descarca hcl 81 din 21.11.2013 delegare directa deszapezire oras draganesti catre urban activ serv.pdf (3 MB)
 93. Descarca hcl 82 din 21.11.2013 accepatre donatie bunuri uz medical.pdf (595 KB)
 94. Descarca hcl 83 din 21.11.2013 concesionare licitatie publica teren dom public 28 mp langa piata 1 decembrie 1918.pdf (2 MB)
 95. Descarca hcl 84 din 21.11.2013 modif hcl 26 din 2008 stabilire puncte colectare deseuri.pdf (9 MB)
 96. Descarca hcl 85 din 21.11.2013 tarife deszapezire urban activ serv.pdf (9 MB)
 97. Descarca hcl 86 din 23.12.2013 rectificare buget.pdf (3 MB)
 98. Descarca hcl 87 din 23.12.2013 conturi executie bugetara decembrie 2013.pdf (13 MB)
 99. Descarca hcl 88 din 23.12.2013 suma bani daruri sarbatori iarna 2013.pdf (594 KB)
 100. Descarca hcl 89 din 23.12.2013 stabilire impozite si taxe locale 2014.pdf (13 MB)
 101. Descarca hcl 90 din 23.12.2013 insusire inventar dom public.pdf (1 MB)
 102. Descarca hcl 91 din 23.12.2013 stab tarife utilaje urban activ.pdf (5 MB)
 103. Descarca hcl 92 din 23.12.2013 completare hcl tarife deszapezire urban activ.pdf (1 MB)
 104. Descarca hcl 93 din 23.12.2013 completare anexa hcl puncte colect deseuri solide.pdf (910 KB)
 105. Descarca hcl 94 din 23.12.2013 rof serv asistenta soc si cod etic.pdf (9 MB)
 106. Descarca hcl 95 din 23.12.2013 strategie dezv serv soc strategia implementare si carta beneficiarilor.pdf (10 MB)
Sari la conținut