Hotărâri 2017

Descarca hotararea nr 1 din 26.01.2017 – aprobarea procedurii de scutire de la plata majorarilor de intarziere aferente obligatiilor bugetare.pdf (894 KB)
Descarca hotararea nr 2 din 26.01.2017 – aprobarea unor modificari si masuri privind activitatea SC URBAN ACTIV SERV SRL.pdf (618 KB)
Descarca hotararea nr 3 din 26.01.2017 – transmiterea in administrarea liceului tehnologic a unor imobile.pdf (348 KB)
Descarca hotararea nr 4 din 26.01.2017 – modificarea HCL nr. 41/27.10.2016 aprobarea criteriilor actualizate pt stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte.pdf (1 MB)
Descarca hotararea nr 5 din 26.01.2017 – inlocuirea unui reprezentant in consiliul de administratie al liceului teoretic Tudor Vladimirescu.pdf (299 KB)
Descarca hotararea nr 6 din 26.01.2017 – aprobarea calendarului de activitati cultural artistice pe anul 2017.pdf (2 MB)
Descarca hotararea nr 7 din 23.02.2017 – aprobarea retelei scolare pe 2017-2018.pdf (546 KB)
Descarca hotararea nr 8 din 23.02.2017 – aprobarea elaborarii strategiei in dom eficientei energetice.pdf (270 KB)
Descarca hotararea nr 9 din 23.02.2017 – aderarea UAT orasul Draganesti-Olt la Asociatia de Management Valea Mare.pdf (6 MB)
Descarca hotararea nr 10 din 23.02.2017 – repartizarea unei locuinte ANL ramasa vacanta.pdf (300 KB)
Descarca hotararea nr 11 din 23.02.2017 – repartizarea unei locuinte ANL ramasa vacanta.pdf (298 KB)
Descarca hotararea nr 12 din 23.02.2017 – repartizarea unei locuinte ANL ramasa vacanta.pdf (297 KB)
Descarca hotararea nr 13 din 23.02.2017 – repartizarea unei locuinte ANL ramasa vacanta.pdf (297 KB)
Descarca hotararea nr 14 din 23.02.2017 – modificare si completare HCL nr. 61/29.12.2016.pdf (5 MB)
Descarca hotararea nr 15 din 23.02.2017 – modificare HCL nr. 43/25.07.2013 aprobare infiintare SC URBAN ACTIV SERV SRL.pdf (293 KB) 
Descarca hotararea nr 16 din 23.02.2017 – aprobarea cesiunii contractului de concesiune nr. 9821/25.08.2011.pdf (308 KB)
Descarca hotararea nr 17 din 23.02.2017 – aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiec de investitie “imbunatatirea performantei energetice blocuri de locuinte”.pdf (711 KB)
Descarca hotararea nr 18 din 23.02.2017 – aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiec de investitie “imbunatatirea performantei energetice blocuri de locuinte”.pdf (710 KB)
Descarca hotararea nr 19 din 23.02.2017 – aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiec de investitie “imbunatatirea performantei energetice blocuri de locuinte”.pdf (704 KB)
Descarca hotararea nr 20 din 23.02.2017 – aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiec de investitie “imbunatatirea performantei energetice blocuri de locuinte”.pdf (718 KB)
Descarca hotararea nr 21 din 23.02.2017 – aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiec de investitie “imbunatatirea performantei energetice blocuri de locuinte”.pdf (723 KB)
Descarca hotararea nr 22 din 23.02.2017 – aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiec de investitie “imbunatatirea performantei energetice blocuri de locuinte”.pdf (732 KB)
Descarca hotararea nr 23 din 23.02.2017 – aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiec de investitie “imbunatatirea performantei energetice blocuri de locuinte”.pdf (728 KB)
Descarca hotararea nr 24 din 23.02.2017 – aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiec de investitie “imbunatatirea performantei energetice blocuri de locuinte”.pdf (723 KB)
Descarca hotararea nr 25 din 23.02.2017 – aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiec de investitie “imbunatatirea performantei energetice blocuri de locuinte”.pdf (740 KB)
Descarca hotararea nr 26 din 23.02.2017 – aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiec de investitie “imbunatatirea performantei energetice blocuri de locuinte”.pdf (677 KB)
Descarca hotararea nr 27 din 23.02.2017 – aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiec de investitie “imbunatatirea performantei energetice blocuri de locuinte”.pdf (670 KB)
Descarca hotararea nr 28 din 23.02.2017 – aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiec de investitie “imbunatatirea performantei energetice blocuri de locuinte”.pdf (672 KB)
Descarca hotararea nr 29 din 23.02.2017 – modificarea HCL nr. 36/28.04.2016 aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiec de invest “reabilitare si modernizare strazi”.pdf (795 KB)
Descarca hotararea nr 30 din 23.02.2017 – modificarea HCL nr. 37/28.04.2016 aprobarea asigurarii cofinantarii obiec de invest “reabilitare si modernizare strazi”.pdf (1 MB)
Descarca hotararea nr 31 din 23.02.2017 – modificarea si completarea HCL nr. 60/29.12.2016 stabilirea modalitatii de gestiune pt activitatile precolectare, colectare si transp deseurilor munincipale.pdf (483 KB)
Descarca hotararea nr 32 din 31.03.2017 – aprobare proiect, cheltuieli legate de proiect si acord de parteneriat PROIECT “modernizare drum judetean DJ 546”.pdf (16 MB)
Descarca hotararea nr 33 din 31.03.2017 – acordul asociatului UAT oras Draganesti-Olt pt modificarea actelor constitutive ale asociatiei.pdf (9 MB)
Descarca hotararea nr 34 din 31.03.2017 – modificare HCL nr. 14/15.03.2014 aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiec de invest “reabilitare si modernizare strazi”.pdf (1 MB)
Descarca hotararea nr 35 din 31.03.2017 – modificare HCL nr. 23/31.03.2014 aprobarea asigurarii cofinantarii obiec de invest “reabilitare si modernizare strazi”.pdf (891 KB)
Descarca hotararea nr 36 din 31.03.2017 – modificare HCL nr. 15/15.03.2014 aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiec de invest “modernizare strada N.Titulescu” .pdf (1 MB)
Descarca hotararea nr 37 din 31.03.2017 – modificare HCL nr. 51/16.07.2014 aprobarea asigurarii cofinantarii obiec de invest “modernizare strada N.Titulescu”.pdf (1 MB)
Descarca hotararea nr 38 din 31.03.2017 – modificare HCL nr. 32/25.08.2016 aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiec de invest “canalizare pluviala str. N.Titulescu”.pdf (1 MB)
Descarca hotararea nr 39 din 31.03.2017 – modificarea anexei nr. 3 a HCL nr. 61/29.12.2016.pdf (2 MB)
Descarca hotararea nr 40 din 31.03.2017 – aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017.pdf (2 MB)
Descarca hotararea nr 41 din 31.03.2017 – repartizarea unei locuinte ANL ramasa vacanta.pdf (218 KB) 
Descarca hotararea nr 42 din 31.03.2017 – atribuirea unui lot in folosinta gratuita cu suprafata de 300 mp.pdf (236 KB)
Descarca hotararea nr 43 din 31.03.2017 – modificare HCL nr. 26/25.08.2016 desemnare a 2 consilieri locali in consiliul de admin a liceului tehnologic.pdf (824 KB)
Descarca hotararea nr 44 din 31.03.2017 – prelungirea duratei contractelor de inchiriere a terenurilor din dom public si privat aferente garajelor pers fiz.pdf (1 MB)
Descarca hotararea nr 45 din 31.03.2017 – concesionarea prin licitatie publica a supraf de 117 mp.pdf (3 MB)
Descarca hotararea nr 46 din 28.04.2017 – incetarea de drept inainte de termen a mandatului de consilier local a dnei Ciubuc Ileana Larisa.pdf (192 KB)
Descarca hotararea nr 47 din 28.04.2017 – modificarea HCL nr. 1/25.06.2016 alegerea comisiei de validare  a mandatelor consilierilor locali.pdf (202 KB)
Descarca hotararea nr 48 din 28.04.2017 – aprobarea executiei bugetare pe trim. I 2017.pdf (2 MB)
Descarca hotararea nr 49 din 28.04.2017 – aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe 2017.pdf (296 KB)
Descarca hotararea nr 50 din 28.04.2017 – atribuirea numelui “Lica Militaru” festivalului national de folclor desfasurat in orasul Draganesti-Olt.pdf (192 KB)
Descarca hotararea nr 51 din 28.04.2017 – modificarea HCL nr. 6/26.01.2017 aprobarea calendarului de activitati cultural-artistice in 2017.pdf (513 KB)
Descarca hotararea nr 52 din 28.04.2017 – insusirea raportului de evaluare a terenului intravilan in supraf de 178 mp.pdf (13 MB)
Descarca hotararea nr 53 din 28.04.2017 – insusirea raportului de evaluare a terenului intravilan in supraf de 302 mp.pdf (7 MB)
Descarca hotararea nr 54 din 28.04.2017 – modificarea HCL nr. 51/29.11.2016 aprobarea unui schimb de locuinte ANL.pdf (235 KB)
Descarca hotararea nr 55 din 28.04.2017 – validare mandat de consilier local al dlui Preda Cristian.pdf (203 KB)
Descarca hotararea nr 56 din 25.05.2017 – aprobarea alocarii sumei de bani necesare sarbatoririi anuale a zilei internationale a copilului.pdf (317 KB)
Descarca hotararea nr 57 din 25.05.2017 – modificare hcl nr 36 din 28.04.2016 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitie reabilitare si modernizare strazi.pdf (580 KB)
Descarca hotararea nr 58 din 25.05.2017 – modificare hcl nr 37 din 28.04.2016 aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie reabilitare si modernizare strazi.pdf (231 KB)
Descarca hotararea nr 59 din 25.05.2017 – aprobarea contului anual de executie a bugetului local pe anul 2016.pdf (3 MB)
Descarca hotararea nr 60 din 25.05.2017 – aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al SC URBAN ACTIV SRL.pdf (3 MB)
Descarca hotararea nr 61 din 25.05.2017 – aprobarea organigramei, numarului de personal, planului de ocupare al functiilor publice si statului de functii pe anul 2017.pdf (2 MB)
Descarca hotararea nr 62 din 25.05.2017 – aprobare organigrama, numar personal si stat de functii pt SC URBAN ACTIV SRL pe anul 2017.pdf (744 KB)
Descarca hotararea nr 63 din 25.05.2017 – modificare si completare hcl nr 25 din 22.04.2010 aprobare regulament privind eliberare acord de functionare pt operatorii economici care desfasoara activ de comert si servicii de piata.pdf (380 KB)
Descarca hotararea nr 64 din 25.05.2017 – repartizarea unei locuinte ANL ramasa vacanta.pdf (228 KB)
Descarca hotararea nr 66 din 25.05.2017 – repartizarea unei locuinte ANL ramasa vacanta.pdf (226 KB)
Descarca hotararea nr 67 din 25.05.2017 – repartizarea unei locuinte ANL ramasa vacanta.pdf (219 KB)
Descarca hotararea nr 68 din 25.05.2017 – constituirea consiliului comunitar consultativ al orasului si aprobarea rof.pdf (1 MB)
Descarca hotararea nr 69 din 25.05.2017 – aprobarea planului local de actiune pt anul 2017 in vederea aplicarii strategiei guvernului romaniei de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatilor romilor pt 2015-2020.pdf (2 MB)
Descarca hotararea nr 70 din 25.05.2017 – aprobarea planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate in anul 2017.pdf (1 MB)
Descarca hotararea nr 71 din 25.05.2017 – aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitie reabilitare si modernizare strazi.pdf (560 KB)
Descarca hotararea nr 72 din 25.05.2017 – aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie reabilitare si modernizare strazi.pdf (214 KB)
Descarca hotararea nr 73 din 25.05.2017 – aprobarea de principiu a intocmirii studiului de fezabilitate privind reabilitarea corpului 4 – camin al liceului teoretic T.Vladimirescu.pdf (216 KB)
Descarca hotararea nr 74 din 30.06.2017 – aprobarea rectificarii bugetului de venituri si chelt pe 2017.pdf (310 KB)
Descarca hotararea nr 75 din 30.06.2017 – modificarea si completarea cap VII din contractul de delegare a gestiunii serv de admin a dom public si privat.pdf (679 KB)
Descarca hotararea nr 76 din 30.06.2017 – aprobarea tarifelor actualizate pt prestarea unor lucrari, cu utilajele si mij de transport de catre URBAN ACTIV SERV.pdf (7 MB)
Descarca hotararea nr 77 din 30.06.2017 – aprobarea propunerii de trecere cu titlu gratuit a unor imobile.pdf (848 KB)
Descarca hotararea nr 78 din 30.06.2017 – aprobarea regulamentului de org si functionare al Salii de sport din incinta Lic. T.Vladimirescu.pdf (2 MB)
Descarca hotararea nr 79 din 28.07.2017 – aprob rectif bugetului de venituri si cheltuieli pe 2017.pdf (2 MB)
Descarca hotararea nr 80 din 28.07.2017 – aprobarea executiei bugetare pe trim.II 2017.pdf (2 MB)
Descarca hotararea nr 81 din 28.07.2017 – modificarea art.93 alin.2 si alin,3 din HCL nr.19 din 25.08.2016 ref la aprobarea ROF al CL.pdf (210 KB)
Descarca hotararea nr 82 din 28.07.2017 – stabilirea salariilor de baza pt functiile publice si contractuale incepand cu 1 iulie 2017.pdf (686 KB)
Descarca hotararea nr 83 din 28.07.2017 – modif si completarea cap.V din contractul de delegare a gestiunii activ de curatare si transportul zapezii.pdf (395 KB)
Descarca hotararea nr 84 din 28.07.2017 – avizarea si aprobarea docum de urbanism PUD amenajare loc de joaca pt copii str. N.Titulescu nr.CV 14 P103.pdf (215 KB)
Descarca hotararea nr 85 din 28.07.2017 – avizarea si aprobarea docum de urbanism PUD amenajare loc de joaca pt copii str. N.Titulescu nr.CV 12 P72.pdf (218 KB)
Descarca hotararea nr 86 din 28.07.2017 – avizarea si aprobarea docum de urbanism PUD amenajare loc de joaca pt copii str. N.Titulescu nr.CV 14 P110.pdf (219 KB)
Descarca hotararea nr 87 din 28.07.2017 – repartizarea unei locuinte ANL ramasa vacanta.pdf (213 KB)
Descarca hotararea nr 88 din 28.07.2017 – repartizarea unei locuinte ANL ramasa vacanta.pdf (212 KB)
Descarca hotararea nr 89 din 28.07.2017 – repartizarea unei locuinte ANL ramasa vacanta.pdf (214 KB)
Descarca hotararea nr 90 din 28.07.2017 – respingerea proiectului de hotarare privind repartizarea unei locuinte ANL ramasa vacanta.pdf (206 KB)
Descarca hotararea nr 91 din 28.07.2017 – aprobarea-avizarea documentelor necesare derularii procedurilor de licitatie publica.pdf (849 KB)
Descarca hotararea nr 92 din 31.08.2017 – desemnarea a 3 consilieri locali in consiliul de admin al liceului teoretic T.Vladimirescu.pdf (190 KB)
Descarca hotararea nr 93 din 31.08.2017 – desemnarea unui consilier local in comisia pt evaluarea si asig calitatii educ din cadrul lic. teo. T.Vladimirescu.pdf (173 KB)
Descarca hotararea nr 94 din 31.08.2017 – desemnarea a 2 consilieri locali in consiliul de admin. al liceului tehnologic.pdf (184 KB)
Descarca hotararea nr 95 din 31.08.2017 – desemnarea unui consilier local in comisia pt evaluarea si asig. cal. educ, din cadrul lic. tehnologic.pdf (176 KB)
Descarca hotararea nr 96 din 31.08.2017 – desemnarea a 2 consilieri locali in consiliul de admin. al scolii gimnaziale Comani.pdf (178 KB)
Descarca hotararea nr 97 din 31.08.2017 – desemnarea unui consilier local in comisia pt evaluarea si asig. cal. educ. din cadrul sc. gimnaziale Comani.pdf (173 KB)
Descarca hotararea nr 98 din 31.08.2017 – desemnarea unui consilier local in consiliul de admin. al gradinitei cu program normal Dumbrava minunata.pdf (190 KB)
Descarca hotararea nr 99 din 31.08.2017 – desemnarea unui consilier local in comisia pt evaluarea si asig. cal. educ. din cadrul gradinitei cu program normal Dumbrava minunata.pdf (183 KB)
Descarca hotararea nr 100 din 31.08.2017 – aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017.pdf (1 MB)
Descarca hotararea nr 102 din 28.09.2017 – desemnarea presedintelui sedintei ordinare a CL din 28.09.2017.pdf (161 KB)
Descarca hotararea nr 101 din 31.08.2017 – respingerea pr.hot. privind aprobarea propunerii de concesionare prin licitatie publica a supraf de teren de 91,70 mp.pdf (189 KB)
Descarca hotararea nr 103 din 28.09.2017 – aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017.pdf (1 MB)
Descarca hotararea nr 104 din 28.09.2017 – aprobarea traseelor si orarului microbuzului ce asigura transportul pre-scolarilor la unit, de invatamant pt anul scolar 2017-2018.pdf (182 KB)
Descarca hotararea nr 105 din 28.09.2017 – modificarea HCL nr 60 din 2016 ref. la stabilirea modalitatii de gestiune pt activ din precolectarea, colectarea si transp. deseurilor municipale.pdf (1 MB)
Descarca hotararea nr 106 din 28.09.2017 – modificarea HCL nr 61 din 2016 ref. la aprobarea regulamentului serviciului de salubrizare si a caietelor de sarcini aferente activitatilor.pdf (4 MB)
Descarca hotararea nr 107 din 28.09.2017 – stabilirea pretului de vanzare directa a terenului intravilan domeniu privat al UAT Drag.-Olt in supraf. de 178 mp.pdf (218 KB)
Descarca hotararea nr 108 din 28.09.2017 – respingerea pr.hot. privind aprobarea propunerii de concesionare prin licitatie publica a supraf. de teren de 91,70 mp.pdf (225 KB)
Descarca hotararea nr 109 din 26.10.2017 – aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe 2017.pdf (2 MB)
Descarca hotararea nr 110 din 26.10.2017 – aprobarea executiei bugetare pt trim.III 2017.pdf (2 MB)
Descarca hotararea nr 111 din 26.10.2017 – modificarea cuantumului chiriilor pt locuintele situate in blocul ANL din str.Morii, nr.3.pdf (1 MB)
Descarca hotararea nr 112 din 26.10.2017 – repartizarea unei locuinte ANL ramasa vacanta.pdf (240 KB)
Descarca hotararea nr 113 din 26.10.2017 – repartizarea unei locuinte ANL ramasa vacanta.pdf (238 KB)
Descarca hotararea nr 114 din 26.10.2017 – repartizarea unei locuinte ANL ramasa vacanta.pdf (248 KB)
Descarca hotararea nr 115 din 06.11.2017 – aprobarea indicatorilor teh-econ aferenti obiectivului de investitie modificare-redimensionare instalatie de utilizare gaze nat de joasa presiune.pdf (798 KB)
Descarca hotararea nr 116 din 28.11.2017 – aprobare rectificare buget venituri si cheltuieli pe 2017 .pdf (1 MB)
Descarca hotararea nr 117 din 28.11.2017 – solicitare guvern emitere hotarare privind transmiterea cu titlu gratuit a unui imobil.pdf (749 KB)
Descarca hotararea nr 118 din 28.11.2017 – modificarea HCL nr 4 din 2016.pdf (401 KB)
Descarca hotararea nr 119 din 28.11.2017 – respingere proiect de hotarare retragere drept de folosinta gratuita asupra loturilor in supraf de 300 mp.pdf (256 KB)
Descarca hotararea nr 120 din 28.11.2017 – respingere proiect de hot atribuire loturi in folosinta gratuita in supraf de 300 mp.pdf (253 KB)
Descarca hotararea nr 121 din 28.11.2017 – aprobare schimb de locuinte tip ANL.pdf (253 KB)
Descarca hotararea nr 122 din 28.11.2017 – primirea ca membru in cadrul Asoc de Dezv Intercom pt serviciul de alim cu apa si canalizare.pdf (220 KB)
Descarca hotararea nr 123 din 21.12.2017 – aprobarea rectif bug de venit si cheltuieli pe 2017.pdf (1 MB)
Descarca hotararea nr 124 din 21.12.2017 – aprobare cont de executie buget local la niv lunii decembrie 2017.pdf (2 MB)
Descarca hotararea nr 125 din 21.12.2017 – stabilirea impozitelor si taxelor locale pt anul 2018.pdf (6 MB)
Descarca hotararea nr 126 din 21.12.2017 – stabilirea modalitatii de gestiune pt serviciul de iluminat public.pdf (3 MB)
Descarca hotararea nr 127 din 21.12.2017 – retragere drept de folosinta gratuita asupra loturilor in supraf de 300 mp.pdf (280 KB)
Descarca hotararea nr 128 din 21.12.2017 – atribuire loturi in folosinta gratuita de 300 mp.pdf (281 KB)
Descarca hotararea nr 129 din 21.12.2017 – aprobare plan de actiuni si lucrari de interes local aferent anului 2018.pdf (383 KB)

Sari la conținut