Hotărâri 2018

Descarca hotararea nr 1 din 31.01.2018 – modificarea HCL nr 125 din 2017.pdf (1 MB)
Descarca hotararea nr 2 din 31.01.2018 – stabilirea salariilor de baza pt functiile publice si contractuale din cadrul ap de specialitate.pdf (700 KB)
Descarca hotararea nr 3 din 31.01.2018 – reorganizarea retelei scolare pt anul scolar 2018-2019.pdf (443 KB)
Descarca hotararea nr 4 din 31.01.2018 – aprobare tarife actualizate pt prestare servicii cu utilaje si mij de transport.pdf (2 MB)
Descarca hotararea nr 5 din 31.01.2018 – aprobare tarife actualizate pt activitatea de curatare si transport zapada de pe caile publice.pdf (8 MB)
Descarca hotararea nr 6 din 31.01.2018 – atribuire denumire a unei strazi.pdf (319 KB)
Descarca hotararea nr 7 din 31.01.2018 – insusire raport de evaluare a terenului intravilan in supraf de 117 mp.pdf (4 MB)
Descarca hotararea nr 8 din 31.01.2018 – repartizare locuinta ANL ramasa vacanta in regim de inchiriere.pdf (242 KB)
Descarca hotararea nr 9 din 31.01.2018 – repartizare locuinta ANL ramasa vacanta in regim de inchiriere.pdf (239 KB)
Descarca hotararea nr 10 din 19.02.2018 – aprobare buget de venituri si cheltuieli pe 2018.pdf (2 MB)
Descarca hotararea nr 11 din 28.02.2018 – aprobarea calendarului de activitati cultural-artistice ce se vor desfasura in cursul anului 2018 si a finantarii acestora.pdf (1 MB)
Descarca hotararea nr 12 din 28.02.2018 – aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al SC URBAN ACTIV SERV SRL.pdf (3 MB)
Descarca hotararea nr 13 din 28.02.2018 – aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unei cantitati de masa lemnoasa rezultata de pe aliniamentele stradale din orasul Draganesti-Olt.pdf (3 MB)
Descarca hotararea nr 14 din 28.02.2018 – renuntarea la exercitarea dreptului de preemtiune al UAT Draganesti-Olt la cumpararea terenului arabil extravilan in supraf de 1387mp.pdf (873 KB)
Descarca Hotararea nr 15 din 30.03.2018 – Aprobarea inchirierii prin atribuire directa a suprafetelor de pajite domeniu privat.pdf (3 MB)
Descarca Hotararea nr 16 din 30.03.2018 – Rezilierea contractului de concesiune nr 6684-25.05.2011 incheiat cu GERIMAV pdf.pdf (215 KB)
Descarca Hotararea nr 17 din 30.03.2018 – solicitarea pentru emiterea avizului in vederea schimbarii destinatiei- demolare – sala de sport.pdf (456 KB)
Descarca Hotararea nr 18 din 30.03.2018 -aprobarea cooperarii cu agentia de plati si interventie pentru agricultura.pdf (963 KB)
Descarca Hotararea nr 19 din 30.03.2018 -aprobarea planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate in cadrul serviciului de asistenta sociala.pdf (1 MB)
Descarca Hotararea nr 20 din 30.03.2018 -aprobarea planului local de actiune pentru anul 2018 in vederea aplicarii strategiei guvernului de incluziune a cetatenilor romani.pdf (763 KB)
Descarca Hotararea nr 21 din 30.03.2018 -implementarea proiectului achizitie utilaj si echipamente pentru dotarea serviciului voluntar pentru situatii de urgenta.pdf (857 KB)
Descarca Hotararea nr 22 din 27.04.2018 -aprobarea executiei bugetare pentru trimestrul I pe anul 2018.pdf (2 MB)
Descarca Hotararea nr 23 din 27.04.2018 -prelungirea duratei contractelor de inchiriere a terenurile din domeniul public si privat.pdf (427 KB)
Descarca Hotararea nr 24 din 27.04.2018 -atribuirea de loturi in folosinta gratuita in suprafata de 300 mp.pdf (220 KB)
Descarca Hotararea nr 25 din 27.04.2018 -aprobarea constituirii grupului de initiativa locala si infiintarea grupului de lucru local pentru dezvoltarea comunitatii de romi.pdf (419 KB)
Descarca Hotararea nr 26 din 27.04.2018 -aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli.pdf (300 KB)
Descarca Hotararea nr 27 din 27.04.2018 -aprobarea calendarului de activitati cultural artistice.pdf (483 KB)
Descarca hotararea nr 28 din 29.06.2018 – aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe 2018.pdf (341 KB)
Descarca hotararea nr 29 din 29.06.2018 – aprobarea contului anual de executie a bugetului local.pdf (2 MB)
Descarca hotararea nr 30 din 29.06.2018 – insusirea inventarului actualizat al dom. privat.pdf (3 MB)
Descarca hotararea nr 31 din 29.06.2018 – stabilirea modalitatii de gestiune pt activitatea de maturat, spalat, stropire si intretinere cai publice.pdf (415 KB)
Descarca hotararea nr 32 din 29.06.2018 – modificarea si completarea hcl nr. 73 din 2013 ref. la aprobarea conditiilor in care se realizeaza accesul furnizorilor de retele de comunicatii electr..pdf (2 MB)
Descarca hotararea nr 33 din 29.06.2018 – revocarea hcl nr 15 din 2018 privind aprobarea inchirierii prin atribuire directa a supraf de pajiste.pdf (219 KB)
Descarca hotararea nr 34 din 29.06.2018 – retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra loturilor in supraf de 300mp.pdf (240 KB)
Descarca hotararea nr 35 din 29.06.2018 – respingerea proiectului de hotarare privind atribuirea de loturi in folosinta gratuita in supraf de 300mp.pdf (223 KB)
Descarca hotararea nr 36 din 29.06.2018 – repartizare locuinta ANL ramasa vacanta in regim de inchiriere.pdf (211 KB)
Descarca hotararea nr 37 din 29.06.2018 – repartizare locuinta ANL ramasa vacanta in regim de inchiriere.pdf (214 KB)
Descarca hotararea nr 38 din 29.06.2018 – repartizare locuinta ANL ramasa vacanta in regim de inchiriere.pdf (214 KB)
Descarca hotararea nr 39 din 29.06.2018 – repartizare locuinta ANL ramasa vacanta in regim de inchiriere.pdf (213 KB)
Descarca hotararea nr 40 din 10.07.2018 – aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli.pdf (1 MB)
Descarca hotararea nr 41 din 10.07.2018 – exprimarea Acordului de principiu al CL in vederea intocmirii si depunerii de catre orasul Draganesti-Olt a 2 proiecte finantate din fonduri europene.pdf (419 KB)
Descarca hotararea nr 42 din 10.07.2018 – exprimarea Acordului de principiu al CL in vederea intocmirii si depunerii de catre orasul Draganesti-Olt a 2 proiecte finantate din fonduri europene.pdf (400 KB)
Descarca hotararea nr 43 din 13.08.2018 – aprobarea programului de imbunatatire a eficientei energetice.pdf (18 MB)
Descarca hotararea nr 44 din 13.08.2018 – implementarea proiectului cresterea eficientei energetice la cladiri rezidentiale.pdf (9 MB)
Descarca hotararea nr 45 din 13.08.2018 – schimbarea destinatiei unei alei prin transformarea acesteia in strada si atribuirea unei denumiri.pdf (322 KB)
Descarca hotararea nr 46 din 13.08.2018 – implementarea proiectului cresterea eficientei energetice la cladiri rezidentiale.pdf (1 MB)
Descarca hotararea nr 47 din 28.08.2018 – aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018.pdf (1 MB)
Descarca hotararea nr 48 din 28.08.2018 – aprobarea executiei bugetare pt trim.II al anului 2018.pdf (2 MB)
Descarca hotararea nr 49 din 28.08.2018 – actualizarea strategiei de dezvoltare locala pt perioada 2014-2020.pdf (3 MB)
Descarca hotararea nr 50 din 28.08.2018 – desemnarea a 3 consilieri locali in consiliul de admin. al Lic. teoretic T.Vladimirescu.pdf (219 KB)
Descarca hotararea nr 51 din 28.08.2018 – desemnarea a 2 consilieri locali in consiliul de admin. al Lic. Tehnologic.pdf (219 KB)
Descarca hotararea nr 52 din 28.08.2018 – desemnarea unui consilier local in consiliul de admin. al Gradinitei cu program normal Dumbrava minunata.pdf (223 KB)
Descarca hotararea nr 53 din 28.08.2018 – aprobarea proiectului reabilitare si modernizare cu schimbarea destinatiei in biblioteca a construc. existente.pdf (464 KB)
Descarca hotararea nr 54 din 28.08.2018 – aprobarea implementarii proiectului reabilitare si modernizare cu schimbarea destinatiei in biblioteca a constructiei existente.pdf (8 MB)
Descarca hotararea nr 55 din 28.08.2018 – aprobarea proiectului reabilitare si modernizare constructie existenta camin copii.pdf (428 KB)
Descarca hotararea nr 56 din 28.08.2018 – aprobarea implementarii reabilitare si modernizare constructie existenta camin copii.pdf (8 MB)
Descarca hotararea nr 57 din 28.08.2018 – exprimarea Acordului de principiu in vederea depunerii unui proiect finantat din fonduri europene priv. cresterea eficientei energetice in orasul Draganesti-Olt.pdf (255 KB)
Descarca hotararea nr 58 din 14.09.2018 – renuntarea la exercitarea dreptului de preemptiune la cumpararea imobilelor constructii si teren din str. Boianului, nr.1 – monument istoric.pdf (1 MB)
Descarca hotararea nr 59 din 14.09.2018 – modificarea si completarea HCL nr 55 din 2018 privind aprobarea proiect Reabil si moderniz Camin copii, Gradinita si parc orasenesc.pdf (1 MB)
Descarca hotararea nr 60 din 14.09.2018 – modificarea si complet HCL nr 56 din 2018 privind implement proiect Reabil si moderniz Camin copii, Gradinita si parc orasenesc.pdf (2 MB)
Descarca hotararea nr 61 din 28.09.2018 – aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al orasului pe anul 2018.pdf (1 MB)
Descarca hotararea nr 62 din 28.09.2018 – exprimarea acordului de principiu al CL in vederea depunerii unui proiect finantat din fonduri europene privind cresterea eficientei energetice.pdf (264 KB)
Descarca hotararea nr 63 din 28.09.2018 – exprimarea acordului de principiu al CL in vederea depunerii unui proiect finantat din fonduri europene prin Prog. Operational Regional 2014-2020, axa prioritara 8.pdf (264 KB)
Descarca hotararea nr 64 din 28.09.2018 – aprobarea regulamentului privind conditiile, criteriile si procedura de finantare a prog. – sustinerea si promovarea culturii scrise.pdf (3 MB)
Descarca hotararea nr 65 din 28.09.2018 – aprobarea traseelor si orarului microbuzului ce asigura transportul pre-scolarilor la unit. de invatamant.pdf (377 KB)
Descarca hotararea nr 66 din 28.09.2018 – repartizare locuinta ANL ramasa vacanta in regim de inchiriere.pdf (216 KB)
Descarca hotararea nr 67 din 28.09.2018 – repartizare locuinta ANL ramasa vacanta in regim de inchiriere.pdf (218 KB)
Descarca hotararea nr 68 din 28.09.2018 – repartizare locuinta ANL ramasa vacanta in regim de inchiriere.pdf (221 KB)
Descarca hotararea nr 69 din 28.09.2018 – repartizare locuinta ANL ramasa vacanta in regim de inchiriere.pdf (219 KB)
Descarca hotararea nr 70 din 16.10.2018 – aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Draganesti-Olt pe anul 2018.pdf (1 MB)
Descarca hotararea nr 71 din 16.10.2018 – aprobarea indicatorilor teh-econ si a Studiului de Fezabilitate ai proiectului finantat din fonduri europene – modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public.pdf (1 MB)
Descarca hotararea nr 72 din 31.10.2018 – aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018.pdf (1 MB)
Descarca hotararea nr 73 din 31.10.2018 – aprobarea executiei bugetare pentru trim. III 2018.pdf (2 MB)
Descarca hotararea nr 74 din 31.10.2018 – aprobarea planurilor de delimitare a UAT Draganesti-Olt fata de localitatile invecinate.pdf (1 MB)
Descarca hotararea nr 75 din 31.10.2018 – desemnarea unui consilier local in comisia pt evaluarea si asigurarea calitatii educatiei din cadrul Lic. Teoretic Tudor Vladimirescu.pdf (219 KB)
Descarca hotararea nr 76 din 31.10.2018 – desemnarea unui consilier local in comisia pt evaluarea si asigurarea calitatii educatiei din cadrul Lic. Tehnologic.pdf (215 KB)
Descarca hotararea nr 77 din 31.10.2018 – desemnarea unui consilier local in comisia pt evaluarea si asigurarea calitatii educatiei din cadrul Gradinitei cu program normal Dumbrava minunata.pdf (224 KB)
Descarca hotararea nr 78 din 31.10.2018 – aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect – imbunatatirea eficientei energetice, reducerea emisiilor de CO2 si modernizarea gradinitei din satul Comani.pdf (378 KB)
Descarca hotararea nr 79 din 31.10.2018 – aprobarea implem. proiectului Imbunat. eficientei energetice, reduc. emisiilor de CO2 si modernizarea gradinitei din satul Comani si a docum. teh-econ. la faza DALI.pdf (2 MB)
Descarca hotararea nr 80 din 31.10.2018 – aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect – imbunatatirea eficientei energetice, reducerea emisiilor de CO2 si modernizarea scolii din satul Comani.pdf (373 KB)
Descarca hotararea nr 81 din 31.10.2018 – aprobarea implementarii proiectului imbunatatirea eficientei energetice, reducerea emisiilor de CO2 si modernizarea scolii din satul Comani si a documentatiei teh-econ. la faza DALI.pdf (2 MB)
Descarca hotararea nr 82 din 31.10.2018 – aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect – imbunatatirea eficientei energetice, reducerea emisiilor de CO2 si modernizarea Lic.Tehnologic.pdf (376 KB)
Descarca hotararea nr 83 din 31.10.2018 – aprobarea implementarii proiectului – imbunatatirea eficientei energetice, reducerea emisiilor de CO2 si modernizarea Lic. Tehnologic si a docum. teh-econ. la faza DALI.pdf (2 MB)
Descarca hotararea nr 84 din 05.11.2018 – aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor teh-econ. si a cofinantarii proiectului dezvoltarea infrastructurii de apa si apa uzata in perioada 2014 – 2020.pdf (6 MB)
Descarca hotararea nr 85 din 05.11.2018 – punerea la dispozitia proiectului dezv. infrastruct. de apa si apa uzata in perioada 2014-2020 a terenului pt construc.-extinderea-reabilitarea noilor investitii aferente acestuia.pdf (2 MB)
Descarca hotararea nr 86 din 05.11.2018 – modificarea HCL nr 71 din 16.10.2018.pdf (1 MB)
Descarca hotararea nr 87 din 29.11.2018 – aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018.pdf (1 MB)
Descarca hotararea nr 88 din 29.11.2018 – modificarea hcl nr 11 din 28.02.2018 privind aprobarea calendarului de activitati cultural-artistice pe anul 2018.pdf (392 KB)
Descarca hotararea nr 89 din 29.11.2018 – abrogarea hcl nr 52 din 29.11.2007 ref. la dezafectarea si transf. punctului termic nr.1 in Clubul pensionarilor.pdf (249 KB)
Descarca hotararea nr 90 din 29.11.2018 – aprobarea Amenajamentului pastoral al pajistilor din Orasul Draganesti-Olt.pdf (28 MB)
Descarca hotararea nr 91 din 29.11.2018 – conferirea SC RCS&RDS SA a dreptului de acces la dom. public al Orasului Draganesti-Olt in vederea instalarii unei retele de fibra optica.pdf (4 MB)
Descarca hotararea nr 92 din 12.12.2018 – aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018.pdf (1 MB)
Descarca hotararea nr 93 din 18.12.2018 – aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018.pdf (1 MB)
Descarca hotararea nr 94 din 28.12.2018 – aprobarea contului de executie al bug. local la nivelul lunii decembrie 2018.pdf (2 MB)
Descarca hotararea nr 95 din 28.12.2018 – respingerea proiectului de hotaarare privind aprobarea Regulam. privind instit. si admin. taxei speciale de salubriz..pdf (236 KB)
Descarca hotararea nr 96 din 28.12.2018 – stabilirea impozitelor si taxelor locale pt anul 2019.pdf (8 MB)
Descarca hotararea nr 97 din 28.12.2018 – repartizarea unei locuinte ANL ramasa vacanta pe perioada exploatarii acesteia in regim de inchiriere.pdf (238 KB)
Descarca hotararea nr 98 din 28.12.2018 – repartizarea unei locuinte ANL ramasa vacanta pe perioada exploatarii acesteia in regim de inchiriere.pdf (236 KB)
Descarca hotararea nr 99 din 28.12.2018 – aprobarea planului local de actiune pt imbunatatirea situatiei romilor din orasul Draganesti-Olt in perioada 2019-2021.pdf (2 MB)
Descarca hotararea nr 100 din 28.12.2018 – aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local ce urmeaza a fi efectuate de beneficiarii de ajutor social aferent anului 2019.pdf (400 KB)

 

Sari la conținut