Acte necesare intocmirii dosarului de alocatie pentru sustinerea familiei

 • LIVRET DE FAMILIE + CERTIFICAT DE CASATORIE
 • CARTE DE IDENTITATE(BULETIN) SOT SI SOTIE
 • CERTIFICAT DE NASTERE COPII SAU CARTE DE IDENTITATE COPII
 • ADEVERINTA CU COMPONENTA FAMILIEI SI SUPRAFATA DE TEREN AFLAT IN PROPRIETATE
 • ADEVERINTA PENTRU AUTO SI CLADIRI SAU ALTE SPATII LOCATIVE IN AFARA LOCUINTEI DE DOMICILIU
 • ADEVERINTA SALARIAT CU SALARIUL NET PRIMIT IN LUNA ANTERIOARA DEPUNERII CERERII
 • ADEVERINTA ELEV DE LA SCOALA PENTRU COPII CARE FRECVENTEAZA CURSURILE SCOLARE( FAC EXCEPTIE COPII DE VARSTA SCOLARA CU HANDICAP GRAV SAU ACCENTUAT PENTRU CARE SE ADUCE DOVADA ELIBERATA DE AUTORITATILE COMPETENTE CARE SA ATESTE FAPTUL CA RESPECTIVUL COPIL NU POATE FI INSCRIS IN NICIO FORMA DE INVATAMANT PREVAZUT DE LEGE)
 • ACTE DIN CARE SA REIASA INCADRAREA IN CATEGORIA PERSOANELOR CU HANDICAP ACCENTUAT SAU GRAV ORI GRADUL I SAU II DE INVALIDITATE, PENTRU PERSOANELE AFLATE IN INTRETINERE
 • VENITURI NETE REALIZATE(LUNA ANTERIOARA DEPUNERII CERERII) SI ACTELE DOVEDITOARE SUNT CELE MENTIONATE
 • ALTE DOCUMENTE DIN CARE SA REZULTE VENITURILE DVS. DUPA CAZ
 • CUPON ALOCATIE DE STAT
 • CUPON PENSIE SAU INDEMNIZATIE
 • EXTRAS DE CONT
 • CERERE SI DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE + ANCHETA SOCIALA
 • HOTARARE DEFINITIVA DE INCUVIINTARE A ADOPTIEI, DE PLASAMENT FAMILIAL AL MINORULUI, POTRIVIT LEGII
 • ACTUL DIN CARE SA REZULTE CALITATEA SOLICITANTULUI DE TUTORE SAU CURATOR
 • DOSAR CU SINA

Ancheta sociala

cerere pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului – stimulentului de insertie – indemnizatiei lunare – sprijinului lunar si alocatiei de stat pentru copii

Declaratie a celuilalt parinte (sot/sotie al/a persoanei indreptatite)

Sari la conținut