Agricol

Acte necesare:

 • Cerere tip, prevăzută de Hotărârea privind procedura de eliberare a certificatului de producător, se anexează:

* Se verifică solicitatarea producătorului cu privire la deţinerea suprafeţelor de teren ori a animalelor, atât pe baza datelor din Registrul Agricol, cât şi în teren.
* Verificarea trebuie să stabilească existenţa produselor pentru care se solicită certificate de producător.
* Eliberarea certificatului de producător. Actul se ridică de solicitant în termen de 10 zile de la depunerea cererii

Acte necesare:

 • Cerere tip formular persoane fizice sau formular persoane juridice se anexează:
  • Pentru teren:
   • Actul de proprietate (titlul de proprietate, CF-ul, contract de vânzare-cumpărare)
   • Buletinul de identitate
  • Pentru efective de animale:
   • Carnet de sănătate eliberat de medicul de circumscripţie sanitar veterinară
   • Declaraţie la Registrul Agricol făcută sub semnătura proprie a capului de gospodărie sau în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei
 • Cerere persoane fizice.pdf
 • Cerere persoane juridice.pdf

Declaraţiile sunt date sub semnătura proprie a capului de gospodărie sau în lipsa acestuia a unui membru major al gospodăriei, se înregistrează anual suprafeţele de teren agricol deţinute în proprietate, efective de animale, culturi etc.

Înregistrarea suprafeţelor de teren se face în baza actelor de proprietate (titlul de proprietate, CF-ul, contractul de vânzare-cumpărare), buletinul de identitate, în termenul de 30 de zile de la dobândire. La înregistrarea suprafeţelor de teren deţinute în proprietate se completează şi se depun şi declaraţiile fiscale, personal, la registratura Direcţiei Venituri.

Înregistrarea animalelor în Registrul Agricol se face pe baza certificatului de sănătate eliberat de medicul veterinar.

Sari la conținut