Direcția venituri / Persoane fizice

 1. În cazul dobândirii/înstrăinării cladirilor rezidentiale:
  • Declaraţia fiscală
  • Actul de identitate, în original şi copie conforma cu originalul
  • Actul de dobândire/înstrăinare, în original şi copie conforma cu originalul
  • Autorizaţie de construire/demolare, în original şi copie (in cazul cladirilor nou construite/demolate)
  • Proces – verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, în original şi copie (în cazul cladirilor nou construite/demolate)
  • Adeverinta eliberată la recepţionarea lucrării de către Serviciul Cadastru, Evidenţă Constructii, original şi copie conforma cu originalul
  • Planul imobilului ( R.L.V., schiţă apartamentare) din care să rezulte suprafaţa construită desfăşurată a construcţiilor, cu excepţia apartamentelor situate la bloc, în original şi copie
  • Plan pentru fiecare nivel construit, în original şi copie conforma cu originalul
  • Certificatul de performanţă energetică, în original şi copie conforma cu originalul
 2. În cazul dobândirii/înstrăinării cladirilor nerezidentiale si/sau mixte:
  • Declaraţia fiscală
  • Actul de identitate, în original şi copie conforma cu originalul
  • Actul de dobândire/înstrăinare, în original şi copie conforma cu originalul
  • Contractul de comodat, inchiriere, autorizatia de construire si/sau desfiintare, dupa caz, privind schimbarea destinatiei cladirii
  • Raportul de evaluare, daca in acesta sunt evidentiate distinct suprafetele folosite in scop rezidential si nerezidential
  • Planul imobilului (R.L.V., schiţă apartamentare) din care să rezulte suprafaţa construită desfăşurată a construcţiilor, cu excepţia apartamentelor situate la bloc, în original şi copie

Acte necesare:

 • Declaraţia de impunere
 • Actul de identitate, în original şi copie conforma cu originalul
 • Actului de dobândire/înstrăinare, în original şi copie conforma cu originalul
 • Declaraţie de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren, înregistrată la registrul agricol

Acte necesare:

Acte necesare:

 • Declaraţie de impunere tip
 • Actul de identitate, în original şi copie conforma cu originalul
 • Actul de dobândire/înstrăinare, în original şi copie conforma cu originalul
 • Declaraţie de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren, înregistrată la registrul agricol, în original
 • Adeverinţă eliberată de către Serviciul Cadastru şi Agricultură al Primăriei (din care să rezulte adresa unde este situat terenul transformat în intravilan), în original şi copie

Acte necesare:

 • Declaraţia fiscala Model 1, Model 2, Model 3
 • Fişă de înmatriculare/radiere (daca este cazul)
 • Fişă de înmatriculare/radiere vizată în localitatea de unde se radiază mijlocul auto, însoţită de certificatul de atestare fiscală
 • Actul de identitate al declarantului în original şi/sau copie conforma cu originalul
 • Actul de identitate al cumpărătorului in original sau copie conforma cu originalul
 • Cod unic de înregistrare (pentru persoanele fizice autorizate), în original şi copie
 • Actul de dobândire/înstrăinare in 5 exemplare în original
 • Cartea de identitate a autovehiculului, în original şi copie conforma cu originalul
 • Talon (în cazul radierii), cu menţiunea înstrăinat către cumpărător, în original şi copie conforma cu originalul
 • Certificatul de atestare fiscală (în cazul dobândirii), în original şi copie conforma cu originalul

Acte necesare:

 • Declaraţie de impunere
 • Actul de identitate, în original şi copie
 • Cod unic de înregistrare (pentru persoanele fizice autorizate ), în original şi copie
 • Autorizaţia de construire, în original şi copie
 • Declaratia fiscala Model 014 precum si contractul de prestări servicii in original si copie, în cazul taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate realizate în baza unui contract sau a unui alt fel de înţelegere încheiată cu altă persoană

Acte necesare:

 • CERERE TIP
 • Factura de tipărire a biletelor/abonamentelor, în original şi copie
 • Cod unic de înregistrare (pentru persoanele fizice autorizate), în original şi copie
 • Prezentarea biletelor în vederea fiscalizării
 • Decont lunar

Acte necesare:

 • CERERE TIP
 • Actulul de identitate a titularului/proprietarului imobilului, în original şi copie conforma cu originalul
 • Cod unic de înregistrare (pentru persoanele fizice autorizate ), în original şi copie conforma cu originalul
 • Actul de împuternicire, în original sau în copie legalizată pentru persoanele care solicită certificatul în numele altei persoane
 • Solicitarea în scris notarului,respectiv a împuternicitului acestuia, conform delegării date de către contribuabil
 • Certificatul de deces al proprietarului imobilului în cazul certificatelor solicitate pentru moşteniri/succesiuni, în original şi copie conforma cu originalul
 • Certificatul de calitate de moştenitor, în original şi copie conforma cu originalul
 • Certificatul de nastere /casatorie al succesorului (daca este cazul)
Sari la conținut