Direcția venituri / Persoane juridice

 1. Pentru clădirile rezidențiale/nerezidențiale în cazul dobândirii/înstrăinării
  • Declarația
  • Copia actului de dobândire/înstrăinare – certificată de conformitate cu originalul
  • Copie Cod unic de înregistrare
  • Nota contabilă cu valoare înregistrată în contabilitate a imobilului dobândit/înstrăinat
  • Împuternicirea din partea societății pentru delegat
  • Copie act identitate pentru pesoana delegată
 2. Pentru clădirile rezidențiale/nerezidențiale în cazul clădirilor nou construite
  • Declarația 
  • Procesul verbal de recepție semnat de un reprezentant al Primăriei – Serviciul Cadastru, Evidență Construcții
  • Autorizația de construire
  • Adeverința eliberată de Primăria Draganesti – Serviciul Cadastru Evidență Construcții
  • Nota contabilă cu valoare înregistrată în contabilitate a imobilului
  • Împuternicirea din partea societății pentru delegat
  • Copie act identitate pentru pesoana delegată
 3. Pentru depunerea reevaluărilor
  • Declarația 
  • Raportul de reevaluare întocmit de un evaluator autorizat
  • Dovada prin care se atesta faptul că rezultatele reevaluării au fost înregistrate în baza de date cuprinzând valorile impozabile ale clădirilor, gestionată de ANEVAR
  • Extras de carte funciară actualizat
  • Lista de inventar a bunurilor imobile
  • Împuternicirea din partea societății pentru delegat
  • Copie act identitate pentru pesoana delegată

Acte necesare:

 • Declarația 
 • Copia actului de dobândire/înstrăinare – certificată de conformitate cu originalul
 • Copie Cod unic de înregistrare
 • Nota contabilă cu valoare înregistrată în contabilitate a imobilului dobândit/înstrăinat
 • Împuternicirea din partea societății pentru delegat
 • Copie act identitate pentru pesoana delegată

*Adeverință de certificare adresă eliberată de Serviciul Cadastru, Evidență Construcții pentru terenurile situate în intravilan care nu au specificată adresa în contractul de vânzare-cumpărare sau în extrasul de carte funciară.

În cazul terenurilor situate în intravilan, înregistrate în registrul agricol la altă categorie decât cea de curți/construcții:

 • Declarația – Model cu viza Serviciului Agricol
 • Copie statut
 • Ultima balanță de verificare
 • Copie Cod unic de înregistrare
 • Împuternicirea din partea societății pentru delegat
 • Copie act identitate pentru pesoana delegată

Acte necesare:

 • Declarația – pentru autovehiculele cu masa totală autorizată sub 12 tone
 • Declarația – pentru autovehiculele de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone
 • Declarația – pentru mijloacele de transport pe apă
 • Actul de dobândire/înstrăinare – 5 exemplare – Model sau factura fiscală
 • Copie Cod unic de înregistrare
 • Copie Carte de identitate a autovehiculului – certificată de conformitate cu originalul
 • Copie talon (în cazul radierii) – certificată de conformitate cu originalul
 • Împuternicirea din partea societății pentru delegat
 • Copie act identitate pentru pesoana delegată

Acte necesare:

 • CERERE
 • Lista de inventar a bunurilor imobile la 31 decembrie a anului anterior depunerii cererii
 • Ultima balanță de verificare
 • Copie buletin pentru persoana delegată
 • Împuternicirea societății în vederea obținerii certificatului de atestare fiscală

Acte necesare:

Acte necesare:

 • CERERE TIP 
 • Copia facturii de tipărire a biletelor/abonamentelor
 • Prezentarea biletelor în vederea fiscalizării
 • Împuternicirea din partea societății pentru delegat
 • Copie act identitate pentru pesoana delegată

Acte necesare:

Acte necesare:

 • Declarația 
 • Copie contracte de publicitate în vigoare, încheiate între societatea prestatoare și beneficiarii serviciilor de reclamă și publicitate
 • Împuternicirea din partea societății pentru delegat
 • Copie act identitate pentru pesoana delegată

Acte necesare:

 • Declarație 
 • Copia autorizației de construire – certificată de conformitate cu originalul
 • Documentul de dobândire al panoului sau structurii de afișaj
 • Împuternicirea din partea societății pentru delegat
 • Copie act identitate pentru pesoana delegată
Sari la conținut