Hotărârile autorității deliberative 2020

Nr.Din dataTitlu
131.01.2020Modificarea HCL nr.80 din 31.10.2018 ref. la aprobare proiect și cheltuieli legate de proiect, cu privire de școala din satul Comani
231.01.2020Modificarea HCL nr.81 din 31.10.2018 ref. la aprobarea implementare proiect cu privire la școala din satul Comani
331.01.2020Menținerea rețelei școlare a orașului pentru anul școlar 2020-2021
431.01.2020Aprobarea programului manifestărilor cultural-artistice ce se vor desfășura în cursul anului 2020 la nivelul orașului
531.01.2020Aprobarea strategiei de tarifare pentru servicii de apă și apă uzată furnizată de operatorul regional SC Compania de apă Olt SA, pentru perioada 2020-2024
604.02.2020Modificarea HCL nr.82 din 31.10.2018 ref. la aprobarea proiectului și cheltuielilor legate de liceul tehnologic din oraș
704.02.2020Modificare HCL nr.83 din 31.10.2018 ref. la aprobarea implementării proiectului privind liceul tehnologic din oraș
804.02.2020Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul - Modernizare sistem de iluminat public din oraș
920.02.2020Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului pentru anul 2020
1026.02.2020Modificarea și completarea HCL nr.8 din 04.02.2020 ref. la modernizarea sistemului de iluminat public din oraș
1128.02.2020Aprobarea închirierii prin atribuire directă a suprafețelor de pajiște, domeniu privat al orașului
1228.02.2020Aprobarea PUZ - Construire spălătorie auto și împrejmuire în strada N.Titulescu nr. 358a - beneficiar SC Albert și Geo SRL
1310.03.2020Modificarea hcl nr 71 din 16.10.2018 privind aprobarea indicatorilor teh-econ si a studiului de fezabilitate - modernizare si eficientizare sist. iluminat public
1410.03.2020Modificarea hcl nr 8 din 04.02.2020 ref. la aprobarea proiectului si cheltuielilor ale proiectului modernizare sist. iluminat public
1510.03.2020Modificare hcl nr 44 din 13.08.2018 ref. la implementarea proiectului cresterea eficientei energetice la cladiri rezidentiale
1610.03.2020Aprobarea cererii de finantare si a cheltuielilor aferente proiectului - cresterea eficientei energetice la cladiri rezidentiale
1720.03.2020Desemnare presedinte sedinta extraordinara de indata a CL din data de 20.03.2020
1820.03.2020Modificarea hcl nr 44 din 13.08.2018 ref. la implementare proiect - cresterea eficientei energetice la cladiri rezidentiale, aprobarea documentatie faza DALI
1920.03.2020Modificarea hcl nr 16 din 10.03.2020 ref. la aprobare cerere de finantare si cheltuieli aferente proiectului - cresterea eficientei energetice la cladiri rezidentiale
2031.03.2020Completarea hcl nr 120 din 12.11.2019 privind aprobarea regulamentului revizuit de organizare si functionare al CL
2131.03.2020Aprobarea regulamentului serviciului de salubrizare
2231.03.2020Stabilirea modalitatii de gestiune pentru activitatea - maturatul,spalatul, stropirea si intretinerea cailor publice
2331.03.2020Stabilirea modalitatii de gestiune pentru activitatea de dezinsectie, dezinfectie si deratizare
2431.03.2020Aprobarea regulamentului serviciului de iluminat public
2531.03.2020Stabilirea modalitatii de gestiune a serviciului de iluminat public si aprobarea documentatiei de atribuire pt delegarea prin achizitie publica de servicii a acestuia
2631.03.2020Aprobarea regulamentului de organizare si functionare al serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor
2731.03.2020Desemnarea unui membru titular si a unui membru supleant in cadrul comisiei de evaluare a ofertelor aferente procedurii de concesionare prin licitatie publica a supraf. de terenn de 28mp
2830.04.2020hotararea nr 28 din 30.04.2020 - stabilirea procedurii de desfasurare a sedintelor CL in situatii exceptionale
2930.04.2020hotararea nr 29 din 30.04.2020 - aprobarea executiei bugetare pt trim.I 2020
3030.04.2020hotararea nr 30 din 30.04.2020 - indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021
3130.04.2020hotararea nr 31 din 30.04.2020 - participarea UAT Draganesti la majorarea capitalului social al SC Compania de Apa Olt SA prin aport in numerar
3230.04.2020hotararea nr 32 din 30.04.2020 - modificarea HCL nr 99 din 29.08.2019 privind aprobarea ROF a cimitirelor umane
3330.04.2020hotararea nr 33 din 30.04.2020 - aprobarea criteriilor actualizate de acces la locuinta si a criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj
3430.04.2020hotararea nr 34 din 30.04.2020 - prelungirea duratei contractelor de inchiriere a terenurilor din dom. public si privat al orasului
3530.04.2020hotararea nr 35 din 30.04.2020 - modificarea hcl nr 21 din 30.03.2018 ref. la implementare proiect achizitie utilaj si echipamente dotare SVSU
3630.04.2020hotararea nr 36 din 30.04.2020 - aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al SC URBAN ACTIV SERV SRL
3730.04.2020hotararea nr 37 din 30.04.2020 - aprobarea organigramei si a statului de functii pt SC URBAN ACTIV SERV SRL
3830.04.2020hotararea nr 38 din 30.04.2020 - aprobarea tarifelor aferente prestarii activitatii de maturat, spalat, stropit si intretinere cai publice
3930.04.2020hotararea nr 39 din 30.04.2020 - aprobarea tarifelor aferente prestarii Serviciului de iluminat public
4030.04.2020hotararea nr 40 din 30.04.2020 - insusirea raportului de evaluare a terenului in supraf de 1250 mp situat in t 46 p 19
4128.05.2020hotararea nr 41 din 28.05.2020 - respingerea proiectului de hotarare privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local al orasului pe anul 2019
4228.05.2020hotararea nr 42 din 28.05.2020 - modificarea HCL nr 83 din 21.11.2013 ref. la concecionarea prin licitatie publica suprafata de teren 28 mp
4328.05.2020hotararea nr 43 din 28.05.2020 - respingerea proiectului de hotarare privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr 22017 din 11.06.2015 pt suprafata de teren intravilan de 162,80 mp
4428.05.2020hotararea nr 44 din 28.05.2020 - atribuirea de loturi in folosinta gratuita in suprafata de 300 mp unor solicitanti care indeplinesc criteriile impuse
4528.05.2020hotararea nr 45 din 28.05.2020 - aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Directiei de asistenta sociala Draganesti-Olt
4628.05.2020hotararea nr 46 din 28.05.2020 - aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul orasului pentru perioada 2020-2025
4728.05.2020hotararea nr 47 din 28.05.2020 - aprobarea Planului anual de actiune pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul orasului pe anul 2020
4828.05.2020hotararea nr 48 din 28.05.2020 - aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul - modernizarea sistemului de iluminat public din oras
4928.05.2020hotararea nr 49 din 28.05.2020 - aprobarea cooperarii cu Asociatia de audit CDS Slatina
5028.05.2020hotararea nr 50 din 28.05.2020 - aprobarea utilizarii unei sume de bani din Fondul de intretinere inlocuire si dezvoltare de catre Compania de Apa Olt
5111.06.2020hotararea nr 51 din 11.06.2020 - modificarea HCL nr 80 din 31.10.2018 ref la aprobarea proiectului si cheltuielilor legate de proiect
5211.06.2020hotararea nr 52 din 11.06.2020 - modificarea HCL nr 78 din 31.10.2018 ref la aprobarea proiectului si cheltuielilor legate de proiect
5311.06.2020hotararea nr 53 din 11.06.2020 - modificarea HCL nr 82 din 31.10.2018 ref la aprobarea proiectului si cheltuielilor legate de proiect
5423.06.2020hotararea nr 54 din 23.06.2020 - modificarea hcl nr 48 din 28.05.2020 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect
5525.06.2020hotararea nr 55 din 25.06.2020 - modificarea si completarea hcl nr 48 din 28.05.2020 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect
5629.06.2020hotararea nr 56 din 29.06.2020 - trecerea din domeniul public in domeniul privat a retelei termice aferente fostei CT 1
5729.06.2020hotararea nr 57 din 29.06.2020 - aprobarea PUZ - construire locuinta p+1 str. N. Titulescu, nr.417, beneficiar Sandu Ion
5829.06.2020hotararea nr 58 din 29.06.2020 - aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului Orasului Draganesti-Olt
5929.06.2020hotararea nr 59 din 29.06.2020 - aprobarea listei solicitantilor care au acces la locuinte construite din fonduri ale Agentiei Nationale pentru Locuinte
6029.06.2020hotararea nr 60 din 29.06.2020 - repartizarea unei locuinte ANL ramasa vacanta dnei Dragut Ionela
6129.06.2020hotararea nr 61 din 29.06.2020 - repartizarea unei locuinte ANL ramasa vacanta dnei Nitu Amalasuntha
6229.06.2020hotararea nr 62 din 29.06.2020 - repartizarea unei locuinte ANL ramasa vacanta dnei Busa Adrian Daniel
6329.06.2020hotararea nr 63 din 29.06.2020 - repartizarea unei locuinte ANL ramasa vacanta dnei Dumitrescu Sandru Adrian
6429.06.2020hotararea nr 64 din 29.06.2020 - respingerea proiectului de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al orasului pe anul 2020
6530.07.2020hotararea nr 65 din 30.07.2020 - desemnarea presedintelui de sedinta ordinara a CL din data de 30.07.2020
6630.07.2020hotararea nr 66 din 30.07.2020 - aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020
6730.07.2020hotararea nr 67 din 30.07.2020 - aprobarea executiei bugetare pt trimestrul II 2020
6830.07.2020hotararea nr 68 din 30.07.2020 - aprobarea anularii accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restante la 31 martie 2020
6930.07.2020hotararea nr 69 din 30.07.2020 - modificarea HCL nr 34 din 25.06.2015 ref.la aprobarea concesionarii prin licitatie publica a suprafetei de teren extravilan de 1250mp
7030.07.2020hotararea nr 70 din 30.07.2020 - modificarea si completarea HCL nr 99 din 29.08.2019 privind aprobarea ROF a cimitirelor umane aflate sub autoritatea CL
7130.07.2020hotararea nr 71 din 30.07.2020 - atribuirea de loturi in folosinta gratuita in suprafata de 300mp solicitantilor care indeplinesc criteriile
7231.08.2020hotararea nr 72 din 31.08.2020 - aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect - Modernizare sistem de iluminat public din oras
7331.08.2020hotararea nr 73 din 31.08.2020 - aprobarea unui schimb de locuinte de tip ANL intre titularii contractelor de inchiriere nr 3 din 14.04.2016 si nr 80 din 08.12.2016
7431.08.2020hotararea nr 74 din 31.08.2020 - modificarea si completarea HCL nr 40 din 28.04.2016 privind aprobarea ROF a Serviciului public de Salubrizare a localitatilor din judetul Olt
7531.08.2020hotararea nr 75 din 31.08.2020 - aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Orasului Draganesti-Olt pe anul 2020
7617.09.2020hotararea nr 76 din 17.09.2020 - desemnarea presedintelui sedintelor de CL al Orasului Draganesti-Olt din luna septembrie 2020
7717.09.2020hotararea nr 77 din 17.09.2020 - aprobarea indicatorilor teh-econ. si a Studiului de fezabilitate ai proiectului - Moernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public
7817.09.2020hotararea nr 78 din 17.09.2020 - aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect - modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public din orasul Draganesti-Olt
7930.09.2020hotararea nr 79 din 30.09.2020 - aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Draganesti-Olt
8030.09.2020hotararea nr 80 din 30.09.2020 - aprobarea PUZ - construire locuinta P+M in Draganesti-Olt, str.N.TItulescu, nr.63, jud.Olt - beneficiar Badalan Lucian Radian
8130.09.2020hotararea nr 81 din 30.09.2020 - aprobarea PUZ - Construire sala evenimente si amenajare piscicola in Draganesti-Olt, str.N.Titulescu, nr.306, jud.Olt - beneficiar Radu Luminita
8204.11.2020hotararea nr 82 din 04.11.2020 - alegerea presedintelui sedintelor de Consiliu Local al orasului Draganesti-Olt organizate in luna noiembrie 2020
8304.11.2020hotararea nr 83 din 04.11.2020 - alegerea viceprimarului orasului Draganesti-Olt
8404.11.2020hotararea nr 84 din 04.11.2020 - organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Draganesti-Olt pe principalele domenii de activitate
8506.11.2020hotararea nr 85 din 06.11.2020 - aprobarea indicatorilor teh-econ. si a studiului de fezabilitate ai proiectului - modernizare si eficientizare a sist. de iluminat public din orasul Drg-Olt
8606.11.2020hotararea nr 86 din 06.11.2020 - aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect - modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public din orasul Draganesti-Olt
8706.11.2020hotararea nr 87 din 06.11.2020 - modificarea hcl nr 21 din 30.03.2018 ref. la implementare proiect - achizitie utilaj si echipamente pentru dotare SVSU - Draganesti-Olt
8812.11.2020hotararea nr 88 din 12.11.2020 - desemnare presedinte sedinta extraordinara de Consiliu Local din data de 12.11.2020
8912.11.2020hotararea nr 89 din 12.11.2020 - aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Draganesti-Olt pe anul 2020
9012.11.2020hotararea nr 90 din 12.11.2020 - modificarea hcl nr 82 din 31.10.2018 ref la aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect - imbunatatirea efic. energ., reduc. emisiilor de CO2 si modernizare Lic.Teh.
9112.11.2020hotararea nr 91 din 12.11.2020 - modificarea hcl nr 80 din 31.10.2018 ref. la aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect - imbunatatirea efic. energ., reduc. emisiilor CO2 si moderniz. Scolii in Drg-Olt
9212.11.2020hotararea nr 92 din 12.11.2020 - modif. hcl nr 78 din 31.10.2018 ref. la aprobarea proiec. si a chelt. leg. de proiect - imbun. efic. energ., reduc. emisiilor CO2 si moderniz. gradinitei in Drg-Olt, sat Comanis
9312.11.2020hotararea nr 93 din 12.11.2020 - transformarea unor functii de natura contractuala din cadrul aparatului de specialitate al primarului si modificarea statului de personal
9412.11.2020hotararea nr 94 din 12.11.2020 - desemnarea a 3 consilieri locali in Consiliul de Administratie al Lic. Teo. Tudor Vladimirescu
9512.11.2020hotararea nr 95 din 12.11.2020 - desemnarea a 3 consilieri locali in Consiliul de administratie al Lic. Tehnologic
9612.11.2020hotararea nr 96 din 12.11.2020 - desemnarea unui consilier local in Consiliul de administratie al Gradinitei cu program normal Dumbrava minunata
9712.11.2020hotararea nr 97 din 12.11.2020 - desemnarea unui consilier local ca membru in cadrul Comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii educatiei din cadrul Lic.Teo. Tudor Vladimirescu
9812.11.2020hotararea nr 98 din 12.11.2020 - desemnarea unui consilier local in Comisia pt evaluarea si asigurarea calitatii educatiei din cadrul Lic.Teh. Drg-Olt
9912.11.2020hotararea nr 99 din 12.11.2020 - desemnarea unui consilier local in comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii educatiei din cadrul Gradinitei cu program normal Dumbrava minunata
10007.12.2020hotararea nr 100 din 07.12.2020 - aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local al orasului Draganesti-Olt pentru mandatul 2020-2024
10107.12.2020hotararea nr 101 din 07.12.2020 - desemnarea unui membru titular si a unui membru supleant in cadrul Comisiei de evaluare a ofertelor procedurii de concesionare supraf. teren 1250mp
10207.12.2020hotararea nr 102 din 07.12.2020 - stabilirea modalitatii de gestiune pentru activitatea de Curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau inghet
10307.12.2020hotararea nr 103 din 07.12.2020 - stabilirea modalitatii de gestiune pentru activitatea de Maturatul, spalatul, stropirea si intretinerea cailor publice
10414.12.2020hotararea nr 104 din 14.12.2020 - prelungirea duratei contractului de concesiune nr 34220 din 15.12.2015 pt suprafata de teren intravilan de 48 mp
10514.12.2020hotararea nr 105 din 14.12.2020 - aprobarea alocarii unei sume de bani din bugetul local in vederea acordarii unor daruri cu ocazia sarbatorilor de iarna 2020-2021
10623.12.2020Hotararea nr 106 din 23.12.2020 - Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli
10723.12.2020Hotararea nr 107 din 23.12.2020 - Aprobarea contului de execuţie al bugetului local al oraşului Drăgăneşti-Olt
10823.12.2020Hotararea nr 108 din 23.12.2020 - Stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021
10923.12.2020Hotararea nr 109 din 23.12.2020 - Aprobarea planului urbanistic zonal
11023.12.2020Hotararea nr 110 din 23.12.2020 - Aprobarea concesionării unor locuri de înmormântare familiale extinse, în cadrul Cimitirului din Str. Morii
11123.12.2020Hotararea nr 111 din 23.12.2020 - Actualizarea componenţei Comisiei de aplicare a prevederilor Legii nr. 152003
11223.12.2020Hotararea nr 112 din 23.12.2020 - Desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Drăgăneşti-Olt în comisia de verificare și acordare a punctajelor obţinute de solicitanţii locuinţelor A.N.L.
11323.12.2020Hotararea nr 113 din 23.12.2020 - Aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce urmează a fi efectuate de beneficiarii de ajutor social, aferent anului 2021
Sari la conținut