Hotărârile autorității deliberative 2021

Nr.Din dataTitlu
128.01.2011Hotărârea nr 1 din 28.01.2021 - Aprobarea calendarului de activităţi cultural-artistice ce se vor desfăşura în cursul anului 2021
228.01.2021Hotărârea nr 2 din 28.01.2021 - Aprobarea cuantumului și numărului burselor pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat aferente semetrului II al anului școlar 2020-2021
328.01.2021Hotărârea nr 3 din 28.01.2021 - Menținerea rețelei școlare a orașului Drăgănești-Olt pentru anul școlar 2021-2022
428.01.2021Hotărârea nr 4 din 28.01.2021 - Aprobarea unor modificări în cadrul activității SC URBAN ACTIV SRL - Drăgănești-Olt
528.01.2021Hotărârea nr 5 din 28.01.2021 - Aprobarea tarifelor pentru curățare și transport zăpadă
628.01.2021Hotărârea nr 6 din 28.01.2021 - Aprobarea tarifelor aferente prestării activității de "Măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice"
728,01,2021Hotărârea nr 7 din 28.01.2021 - Aprobarea cesiunii unor contracte de cesiune"
828.01.2021Hotărârea nr 8 din 28.01.2021 - Aprobarea ccontractului de cesiune nr 17592/19.12.2007"
928.01.2021Hotărârea nr 9 din 28.01.2021 - Retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra loturilor, în suprafaţă de 300 mp, persoanelor care nu au şi-au îndeplinit obligaţiile impuse de Legea nr.152003"
1028.01.2021Hotărârea nr 10 din 28.01.2021 - Atribuirea de loturi în folosinţă gratuită în suprafaţă de 300 m.p, unor solicitanţi care îndeplinesc criteriile impuse de Legea nr.152003"
1128.01.2021Hotărârea nr 11 din 28.01.2021 - Aprobarea listei solicitanților care au acces la locuințe construite din fonduri ANL
1228.01.2021Hotărârea nr 12 din 28.01.2021 - Repartizarea unei locuinţe A.N.L., rămasă vacantă pe perioada exploatării acesteia
1328.01.2021Hotărârea nr 13 din 28.01.2021 - Repartizarea unei locuinţe A.N.L., rămasă vacantă pe perioada exploatării acesteia
1428.01.2021Hotărârea nr 14 din 28.01.2021 - Repartizarea unei locuinţe A.N.L., rămasă vacantă pe perioada exploatării acesteia
1505.02.2021Hotărârea nr 15 din 05.02.2021 - Constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului Domi Mircea, ca urmare a demisiei și vacantarea unui loc de consilier local
1625.03.2021Hotărârea nr 16 din 25.03.2021 - Hotarâre privind modificarea componenței Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și agricultură din cadrul Consiliului Local al Orașului Drăgănești-OLT
1725.03.2021Hotărârea nr 17 din 25.03.2021 - Hotarâre referitoare la "aprobarea Regulamentului actualizat de organizare și funcționare a Consiliului Local al Orașului Drăgănești-OLT pentru intervalul 2021-2024"
1825.03.2021Hotărârea nr 18 din 25.03.2021 - Hotarâre privind emiterea acordului de principiu privind cumpărarea imobilului - teren intravilan în suprafață de 600mp, situat în Str. N. Titulescu, nr. 331, aparținând SC METEX GAMMA SRL
1925.03.2021Hotărârea nr 19 din 25.03.2021 - Hotarâre referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru SC URBAN ACTIV SRV SRL - Drăgănești-OLT pe anul 2021
2025.03.2021Hotărârea nr 20 din 25.03.2021 - Hotarâre privind aprobarea unui schimb de locuințe tip ANL, între titularii contractelor de închiriere nr. 10/21.06.2017 și nr 38/24.07.2018
2125.03.2021Hotărârea nr 21 din 25.03.2021 - Hotarâre privind repartizarea unei locuințe ANL, rămasă vacantă pe perioada exploatării acesteia în regim de închiriere, d-nei Vlada Ionela Diana
2222.04.2021Hotărârea nr 22 din 22.04.2021 - Hotarare referitoare la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Orasului Draganesti-Olt pentru anul 2021
2322.04.2021Hotărârea nr 23 din 22.04.2021 - Hotarare referitoare la aprobarea contului anual de executie a bugetului local al orasului Draganesti-Olt pe anul 2020
2422.04.2021Hotărârea nr 24 din 22.04.2021 - Hotarare referitoare la aprobarea executiei bugetare pentru trimestrul I al anului 2021
2522.04.2021Hotărârea nr 25 din 22.04.2021 - Hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022
36
27.05.2021Hotararea nr 36 din 27.05.2021 referitoare la actualizarea componentei Grupui de Initiativa Locala si a Grupului de Lucru Local pentru dezvoltarea comunitatii de romi din orasul Draganesti-Olt
26
22.04.2021Hotărârea nr 26 din 22.04.2021 - Hotarare privind aprobarea unui schimb de locuinte tip ANL intre titularii contractelor de inchiriere nr 34/25.03.2009 si nr 44/08.10.2018
3727.05.2021Hotarare nr 37 din 27.05.2021 privind modificarea H.C.L. Draganesti-Olt nr. 78/31.10.2018 referitoare la aprobarea proiectului si a cheltuielolor legate de proiect "Imbunatatirea eficientei energetice, reducerea emisiilor de CO2 si modernizarea Gradinitei in Orasul Draganesti-Olt, satul Comani"
3827.05.2021Hotararea nr 38 din 27.05.2021 privind modificarea H.C.L. Draganesti-Olt Nr. 79/31.10.2018 referitoarea la aprobarea implementarii proiectului "Imbunatatirea eficientei energetice, reducerea emisiilor de CO2 si modernizarea Gradinitei in Orasul Draganesti-Olt, satul Comani" si a documentatiei tehnico-economice la faza D.A.L.I. si a indicatorilor tehnico-economici ai acesteia
2722.04.2021Hotărârea nr 27 din 22.04.2021 - Hotarare privind repartizarea unei locuinte A.N.L. ramasa vacanta pe perioada exploatarii acesteia in regim de inchiriere d-nei ZAVRAGIU Mariana Mirela
3927.05.2021Hotararea nr 39 din 27.05.2021 privind modificarea H.C.L. Draganesti-Olt nr. 80/31.10.2018 referitoare la aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect "Imbunatatirea eficientei energetice, reducerea emisiilor de CO2 si modernizarea Scolii in Orasul Draganesti-Olt, satul Comani"
2822.04.2021Hotărârea nr 28 din 22.04.2021 - Hotarare privind repartizarea unei locuinte A.N.L. ramasa vacanta pe perioada exploatarii acesteia in regim de inchiriere d-nei PATRU Madalina Mihaela
4027.05.2021Hotararea nr 40 din 27.05.2021 privind modificarea H.C.L. Draganesti-Olt nr. 81/31.10.2018 referitoare la aprobarea implementarii proiectului "Imbunatatirea eficientei energetice, reducerea emisiilor de CO2 si modernizarea Scolii in Orasul Draganesti-Olt, satul Comani" si a documentatiei tehnico-economice la faza D.A.L.I. si a indicatorilor tehnico-economici ai acesteia
2922.04.2021Hotărârea nr 29 din 22.04.2021 - Hotarare referitoare la primirea ca membru in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apa si Canalizare "Oltul"-Slatina a U.A.T. Cerieni din jud. Olt
4127.05.2021Hotararea nr 41 din 27.05.2021 privind modificarea H.C.L. Draganesti-Olt nr. 82/31.10.2018 referitoare la aprobarea proiectului si cheltuielilor legate de proiect "Imbunatatirea eficientei energetice, reducerea emisiilor de CO2 si modernizarea Liceului Tehnologic in Orasul Draganesti-Olt"
3022.04.2021Hotărârea nr 30 din 22.04.2021 - Hotarare referitoare la primirea ca membru in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apa si Canalizare "Oltul"-Slatina a U.A.T. Gradinari din jud. Olt
4227.05.2021Hotararea nr 42 din 27.05.2021 privind modificarea H.C.L. Draganesti-Olt nr. 83/31.10.2018 referitoare la aprobarea implementarii proiectului "Imbunatatirea eficientei energetice, reducerea emisiilor de CO2 si modernizarea Liceului Tehnologic in Orasului Draganesti-Olt" si a documentatiei tehnico-economice la faza D.A.L.I. si a indicatorilor tehnico-economici ai acesteia
3122.04.2021Hotărârea nr 31 din 22.04.2021 - Hotarare referitoare la primirea ca membru in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apa si Canalizare "Oltul"-Slatina a U.A.T. Vulpeni din jud. Olt
3222.04.2021Hotărârea nr 32 din 22.04.2021 - Hotarare referitoare la aprobarea Planului anual de actiune pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul orasului Draganesti-Olt pentru anul 2021
3322.04.2021Hotărârea nr 33 din 22.04.2021 - Hotarare referitoare la aprobarea prelungirii duratei contractelor de inchiriere a terenurilor din domeniul public al orasului Draganesti-Olt aferente garajelor persoanelor fizice
3527.05.2021Hotararea Nr 35 din 27.05.2021 privind aprobarea tarifelor reactualizate prestare servicii cu utilaje si mijloace de transport SC Urban Activ Serv SRL 1
3427.05.2021Hotararea nr 34 din 27.05.2021 referitoare la "aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L. - Draganesti-Olt"
4324.06.2021Hotararea nr 43 din 24.06.2021 referitoare la "aprobarea aderării orașului Drăgănești-OLT la Convenția Primarilor privind Clima și Energia (Convenant of Mayors for Climate&Energy)"
4424.06.2021Hotararea nr 44 din 24.06.2021 referitoare la "contractarea unei finanțări ramburasabile interne în valoare de până la 12.406.000 lei, în vederea finanțării unui împrumut, precum și în vederea asigurării cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes local finanțate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană
4524.06.2021Hotararea nr 45 din 24.06.2021 privind modificarea HCL Drăgănești-OLT nr 2/28.01.2021 referitoare la aprobarea cuantumului și numărului burselor pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din orașul Drăgănești-OLT aferente semstrului II al anului școlar 2020-2021
4624.06.2021Hotararea nr 46 din 24.06.2021 referitoare la aprobarea decontării cheltuielilor pentru navetă la și de la locul de muncă a cadrelor didactice șia personalului didactic auxiliar din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din orașul Drăgănești-OLT
4724.06.2021Hotararea nr 47 din 24.06.2021 referitoare stabilirea modalității de gestiune a Serviciului public de întreținere și reparare a drumurilor din Orașul Drăgănești-OLT pentru anul 2021
4824.06.2021Hotararea nr 48 din 24.06.2021 referitoare stabilirea modalității de gestiune a Serviciului public de instalare, întreținere și funcționare a sistemelor de semnalizare și dirijare a circulației urbane din Orașul Drăgănești-OLT pentru anul 2021
4924.06.2021Hotararea nr 49 din 24.06.2021 referitoare stabilirea modalității de gestiune a Serviciului public de amenajare și întreținere a spațiilor verzi, a parcurilor, terenurilor de sport și a terenurilor de joacă pentru copii din Orașul Drăgănești-OLT pentru anul 2021
5024.06.2021Hotararea nr 50 din 24.06.2021 referitoare stabilirea modalității de gestionare a Serviciului Public privind montarea și/sau întreținerea mobilierului urban și ambiental din Orașul Drăgănești-OLT pentru anul 2021
5124.06.2021Hotararea nr 51 din 24.06.2021 referitoare stabilirea modalității de gestiune a Serviciului public de întreținere, reparații curente și reabilitare a fondului imobiliar din Orașul Drăgănești-OLT pentru anul 2021
5224.06.2021Hotararea nr 52 din 24.06.2021 referitoare stabilirea modalității de gestiune a Serviciului public de întreținere a cimitirelor din Orașul Drăgănești-OLT pentru anul 2021
5324.06.2021Hotararea nr 53 din 24.06.2021 referitoare stabilirea modalității de gestiune a Serviciului public de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Orașului Drăgănești-OLT și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către centrele de neutralizare
5424.06.2021Hotararea nr 54 din 24.06.2021 referitoare desființarea unei funcții publice vacante din cadrul S.P.C.L.E.P. Drăgănești-OLT și transformarea unui post de natură contractuală vacant într-o funcție publică vacantă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Drăgănești-OLT
5524.06.2021Hotararea nr 55 din 24.06.2021 privind repartizarea unei locuințe ANL rămasă vacantă pe perioada exploatării acesteia în regim de închiriere, d-nei COCIORAN Ștefania Cristina
5624.06.2021Hotararea nr 56 din 24.06.2021 referitoare la "desemnarea membrului titular și a membrului supleant în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intracomunitară OLTUL - Slatina"
5724.06.2021Hotararea nr 57 din 24.06.2021 referitoare la "dezlipirea în două laturi a suprafeței de teren extravilan de 2500mp, domeniu privat al orașului Drăgănești-OLT, situată în T 81 P274/3"
5824.06.2021Hotararea nr 58 din 24.06.2021 referitoare la retragerea dreptului de folosință gratuită asupra loturilor, în suprafață de 300mp, persoanelor care nu și-au îndeplinit obligațiile impuse de Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală
5924.06.2021Hotararea nr 59 din 24.06.2021 referitoare la atribuirea de loturi în folosință gratuită, în suprafață de 300mp, unor solicitanți care îndeplinesc criteriile impuse de Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală
6029.07.2021Hotararea nr 60 din 29.07.2021 referitoare la constatatea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului Paul GHITA, ca urmare a demisiei si vacantarea unui loc de consilier local
6129.07.2021Hotararea nr 61 din 29.07.2021 referitoare la aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Orasului Draganesti-Olt pe anul 2021
6229.07.2021Hotararea nr 62 din 29.07.2021 referitoare la aprobarea executiei bugetare pentru trimestul II al anului 2021
6329.07.2021Hotararea nr 63 din 29.07.2021 referitoare la transformarea unei functii publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Draganesti-Olt
6429.07.2021Hotararea nr 64 din 29.07.2021 privind aprobarea componentei actualizate a Consiliului Comunitar Consultativ de la nivelul Orasului Draganesti-Olt
6529.07.2021Hotararea nr 65 din 29.07.2021 privind repartizarea unei locuinte A.N.L., ramasa vacanta pe perioada exploatarii acesteia in regim de inchiriere, d-nei PESCARU Ana Maria
6613.08.2021Hotararea nr 66 din 13.08.2021 referitoare la desemnarea presedintelui sedintelor de Consiliu Local al Orasului Draganesti-Olt din luna august 2021
6713.08.2021Hotararea nr 67 din 13.08.2021 privind modificarea componentelor Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si agricultura si Comisiei pentru activitati stiintifice, social-culturale, invatament, sanatate, activitati sportive, de familie, agrement si asistenta sociala din cadrul Consiliului Local al Orasului Draganesti-Olt
6813.08.2021Hotararea nr 68 din 13.08.2021 privind inlocuirea unui membru in Consiliul de administratie al Liceului Tehnologic - Draganesti-Olt
6931.08.2021Hotararea nr 69 din 31.08.2021 referitoare la aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Orasului Draganesti-Olt pe anul 2021
7031.08.2021Hotararea nr 70 din 31.08.2021 referitoare la aprobarea Programului de Imbunatatire a Eficientei Energetice - P.I.E.E. in Orasul Draganesti-Olt
7131.08.2021Hotararea nr 71 din 31.08.2021 referitoare la aprobarea Planului de Actiune privind Energia Durabila si Clima - P.A.E.D.C. pentru Orasul Draganesti-Olt
7231.08.2021Hotararea nr 72 din 31.08.2021 referitoare la aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local pentru Orasul Draganesti-Olt
7331.08.2021Hotararea nr 73 din 31.08.2021 referitoare la aprobarea Caietelor de sarcini pentru desfasurarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local pentru Orasul Draganesti-Olt
7431.08.2021Hotararea nr 74 din 31.08.2021 referitoare la aprobarea documentatiei de atribuire pentru achizitia publica a lucrarilor aferente delegarii de gestiune a Serviciului public de intretinere si reparare a drumului din Orasul Draganesti-Olt in anul 2021
7531.08.2021Hotararea nr 75 din 31.08.2021 referitoare la aprobarea documentatiei de atribuire pentru achizitia publica a lucrarilor aferente delegarii de gestiune a Serviciului public de amenajare si intretinere a zonelor verzi, a parcurilor, terenurilor de sport si a terenurilor de joaca pentru copii din Orasul Draganesti-Olt in anul 2021
7631.08.2021Hotararea nr 76 din 31.08.2021 referitoare la aprobarea documentatiei de atribuire pentru achizitia publica a lucrarilor aferente delegarii de gestiune a Serviciului public de instalare, intretinere si functionare a sistemelor de semnalizare si dirijare a circulatiei urbane din Orasul Draganesti-Olt in anul 2021
7731.08.2021Hotararea nr 77 din 31.08.2021 referitoare la aprobarea documentatiei de atribuire pentru achizitia publica a lucrarilor aferente delegarii de gestiune a Serviciului public privind montarea si/sau intretinerea mobilierului urban si ambiental din Orasul Draganesti-Olt in anul 2021
7831.08.2021Hotararea nr 78 din 31.08.2021 referitoare la aprobarea documentatiei de atribuire pentru achizitia publica a lucrarilor aferente delegarii de gestiune a Serviciului public de intretinere, reparatii curente si reabilitare a fondului imobiliar din Orasul Draganesti-Olt in anul 2021
7931.08.2021Hotararea nr 79 din 31.08.2021 referitoare la aprobarea documentatiei de atribuire pentru achizitia publica a serviciilor aferente delegarii de gestiune a Serviciului public de intretinere a cimitirelor din Orasul Draganesti-Olt in anul 2021
8031.08.2021Hotararea nr 80 din 31.08.2021 privind aprobarea Caietului de sarcini al Serviciului pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora catre unitatile de ecarisaj sau catre instalatiile de neutralizare
8131.08.2021Hotararea nr 81 din 31.08.2021 privind stabilirea unei restrictii de circulatie a autovehiculelor grele in Orasul Draganesti-Olt, str. Comanencelor
8231.08.2021Hotararea nr 82 din 31.08.2021 privind actualizarea reprezentatilor Consiliului Local al Orasului Draganesti-Olt in Comisia de verificare si acordare a punctajelor solicitantilor de locuinte A.N.L., in vederea stabilirii ordinii de prioritati
8331.08.2021Hotararea nr 83 din 31.08.2021 privind desemnarea a trei consolieri locali in Consiliul de administratie al Liceului teoretic Tudor Vladimirescu - Draganesti-Olt
8431.08.2021Hotararea nr 84 din 31.08.2021 privind desemnarea a trei consolieri locali in Consiliul de administratie al Liceului Tehnologic - Draganesti-Olt
8531.08.2021Hotararea nr 85 din 31.08.2021 privind desemnarea unui consilier local in Consiliul de administratie al Gradinitei cu program normal Dumbrava Minunata - Draganesti-Olt
8631.08.2021Hotararea nr 86 din 31.08.2021 privind desemnarea unui consilier local ca membru in cadrul Comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii educatiei din cadrul Liceului teoretic Tudor Vladimirescu Draganesti-Olt
8731.08.2021Hotararea nr 87 din 31.08.2021 privind desemnarea unui consilier local in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii educatiei din cadrul Liceului tehnologic Draganesti-Olt
8831.08.2021Hotararea nr 88 din 31.08.2021 privind desemnarea unui consilier local in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii educatiei din cadrul Gradinitei cu program normal Dumbrava Minunata - Draganesti-Olt
8930.09.2021Hotararea nr 89 din 30.09.2021 referitoare la aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Orasului Draganesti-OLT pe anul 2021
9030.09.2021Hotararea nr 90 din 30.09.2021 referitoare la instituirea unor facilitati fiscale si aprobarea procedurii de acordare a acestora
9130.09.2021Hotararea nr 91 din 30.09.2021 referitoare la aprobarea suportarii de la bugetul local a sumei de 2000 lei, reprezentand cheltuieli de judecata catre d-na Barbu Alexandra
9230.09.021Hotararea nr 92 din 30.09.2021 referitoare la aprobarea documentatiilor tehnico-economice Nota conceptuala si Tema de proiectare, in vederea elaborarii D.A.L.I., aferente obiectivului de investitie "Reabilitare si modernizare strazi in Orasul Draganesti-OLT, jud. OLT (III)"
9330.09.2021Hotararea nr 93 din 30.09.2021 privind modificarea H.C.L. Draganesti-OLT nr 53/28.08.2018 referitoare la "aprobarea roiectului de Reabilitare si modernizare cu schimbarea destinatiei in biblioteca a constructiei existente C1 - Centrala termica. Reabilitare si modernizare cu schimbarea destinatiei in centru pentru tineret a constructiei existente C2 - biblioteca. Reabilitare si modernizare constructie existenta C1 - clubul elevilor. Reabilitare drum public" si a cheltuielilor legate de proiect
9430.09.2021Hotararea nr 94 din 30.09.2021 privind modificarea H.C.L. Draganesti-OLT nr 54/28.08.2018 referitoare la "aprobarea implementarii proiectului "Reabilitare si modernizare cu schimbarea destinatiei in biblioteca a constructiei existente C1 - Centrala termica. Reabilitare si modernizare cu schimbarea destinatiei in centru pentru tineret a constructiei existente C2 - biblioteca. Reabilitare si modernizare constructie existenta C1 - clubul elevilor. Reabilitare drum public" si a documentatiei tehnico-economice la faza D.A.L.I. si a indicatorilor tehnico-economici ai acesteia
9530.09.2021Hotararea nr 95 din 30.09.2021 privind aprobarea vanzarii, prin licitatie publica, a terenului - domeniul privat al U.A.T. Oras Draganesti-OLT, in suprafata de 3200 mp, situat in intravilanul localitatii, in str. N. Titulescu, nr 5
9630.09.2021Hotararea nr 96 din 30.09.2021 referitoare la "stabilirea modalitatii de gestiune pentru Serviciul de salubrizare privind activitatea de "Curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet" si aprobarea documentatiei de atribuire pentru delegarea, prin achizitie publica de servicii, a acestei activitati"
9730.09.2021Hotararea nr 97 din 30.09.2021 privind aprobarea Caietului de sarcini al Serviciului de salubrizare a orasului Draganesti-Olt privind activitatea "Curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet"
9830.09.2021Hotararea nr 98 din 30.09.2021 referitoare la "aprobarea Planului Urbanistic Zonal -- Construire locuinta P+1E in Draganesti-Olt, str. N. Titulescu, Nr. 318, jud. OLT - beneficiari Paun Ovidiu Constantin si Paun Alida"
9930.09.2021Hotararea nr 99 din 30.09.2021 referitoare la "aprobarea Planului Urbanistic Zonal -- Construire locuinta ITP - Draganesti-Olt, str. N. Titulescu, Nr. 1C, jud. OLT - beneficiari Nita Florin Cosmin si Nita Ionela"
10030.09.2021Hotararea nr 100 din 30.09.2021 referitoare la "acordarea unui ajutor de urgenta, constand in suma de bani, d-lui Busuioc Alexandru"
10130.09.2021Hotararea nr 101 din 30.09.2021 referitoare la "aprobarea procedurii/modalitatii de identificare a beneficiarilor de stimulent educational acordat sub forma de tichete sociale pentru gradinita si de acordare a acestor tichete"
10230.09.2021Hotararea nr 102 din 30.09.2021 privind repartizarea unei locuinte ANL, ramasa vacanta pe perioada exploatarii acesteia in regim de inchiriere, d-lui Bratulescu Daniel Mihai"
10330.09.2021Hotararea nr 103 din 30.09.2021 privind repartizarea unei locuinte ANL, ramasa vacanta pe perioada exploatarii acesteia in regim de inchiriere, d-lui Cercel Nicusor Janel"
10430.09.2021Hotararea nr 104 din 30.09.2021 referitoare la "aprobarea documentatiei de atribuire pentru delegarea, prin achizitie publica de servicii, a Serviciului pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora catre unitatile de ecarisaj sau catre instalatiile de neutralizare "
10507.10.2021Hotararea nr 105 din 07.10.2021 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici actualizati ai obiectivului de investitie "Gradinita cu program normal cu 2 sali de grupa nr. 1 - Oras Draganesti-Olt, Jud. Olt" - Lucrari ce se vor executa din fonduri locale
10607.10.2021Hotararea nr 106 din 07.10.2021 referitoare la aprobarea extinderii sistemului de distributie a gazelor naturale pe unele strazi din Orasul Draganesti-Olt
10728.10.2021Hotararea nr 107 din 28.10.2021 referitoare la "aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Orasului Draganesti-Olt pe anul 2021
10828.10.2021Hotararea nr 108 din 28.10.2021 referitoare la aprobarea executiei bugetare pentru trimestrul III al anului 2021
10928.10.2021Hotararea nr 109 din 28.10.2021 referitoare la aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de munca a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Orasul Draganesti-OLT
11028.10.2021Hotararea nr 110 din 28.10.2021 privind modificarea HCL Draganesti OLT nr 55/28.08.2018 privind aprobarea proiectului "reabilitare si modernizare constructie C1 - Camin copii. Reabilitare si modernizare constructie existenta C1- Gradinita; Reabilitare si modernizara parc orasenesc" si a cheltuielilor legate de proiect
11128.10.2021Hotararea nr 111 din 28.10.2021 privind modificarea si completarea H.C.L. Draganesti-Olt nr. 56 /28.08.2018 privind implementarea proiectului ,,Reabilitare si modernizare constructie existenta CJ - Camin copii. Reabilitare si modernizare constructie existenta CJ - Gradinita; Reabilitare si modernizarea parc orasenesc" si a documentatiei tehnico-economice la faza D.A.L.I si a indicatorilor tehnico-economici ai acesteia
11228.10.2021Hotararea nr 112 din 28.10.2021 referitoare la aprobarea valorificarii prin vanzare a unor bunuri scoase din functiune, aflate in locatia fostei Directii de Gospodarire Comunala si Locativa, apartinand domeniului privat al U.A.T. Oras Draganesti-Olt
11328.10.2021Hotararea nr 113 din 28.10.2021 privind emiterea acordului de principiu pentru amplasarea monumentului de for public "Cruce comemorativa in cinstea eroilor celui de-al Doilea Razboi Mondial, sat Comani" si insusirea notei conceptuale si a temei de proiectare aferente obiectivului de investitii
11428.10.2021Hotararea nr 114 din 28.10.2021 referitoare la aprobarea documentatiilor tehnico-economice Nota conceptuala si Tema de proiectare aferente obiectivului de investitie "Teren minifotbal cu gazon sintetic" in Orasul Draganesti-Olt, Judetul Olt
11528.10.2021Hotararea nr 115 din 28.10.2021 privind aprobarea tarifelor aferente prestarii activitatii de "Curatarea si transportul zapezii de pe caile publice din orasul Draganesti-Olt si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet" - componenta a serviciului de salubrizare de la nivelul Orasului Draganesti-Olt
11628.10.2021Hotararea nr 116 din 28.10.2021 referitoare la "aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Constuire locuinta P + M si imprejmuire in Draganesti-Olt. str.N.Titulescu nr 354 jud. Olt - Beneficiar Petre Didina"
11728.10.2021Hotararea nr 117 din 28.10.2021 referitoare la "aprobarea Planului Urbanistic Zonal - desfiintare corp C1 si construire spatiu comercial in Draganesti-Olt, Str.N.Titulescu, nr. 178, Jud. Olt - Beneficiari Scoican Marius Adi si Scoican Costelina Mirela"
11828.10.2021Hotararea nr 118 din 28.10.2021 referitoare la primirea ca membru in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apa si Canalizare "Oltul" - Slatina a UAT Comuna Oporelu din jud OLT"
11928.10.2021Hotararea nr 119 din 28.10.2021 referitoare la primirea ca membru in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apa si Canalizare "Oltul" - Slatina a UAT Comuna Priseaca din jud OLT"
12028.10.2021Hotararea nr 120 din 28.10.2021 privind "desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Orasului Draganesti-Olt in Comisiile de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea functiilor de director / director adjunct la unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza Orasului Draganesti-Olt, ce se desfasoara in sesiunea septembrie - decembrie 2021"
12128.10.2021Hotararea nr 121 din 28.10.2021 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitie "Amenajarea a 4 locuri de joaca din Orasul Draganesti-Olt - Paviment din dale de cauciuc"
12228.10.2021Hotararea nr 122 din 28.10.2021 referitoare la aprobarea delegarii gestiunii Serviciului public, din categoria celor de administrare a domeniului public si privat, de intretinere si reparare a drumurilor la nivelul U.A.T. Orasul Draganesti-Olt
12328.10.2021Hotararea nr 123 din 28.10.2021 referitoare la aprobarea delegarii gestiunii Serviciului public, din categoria celor de administrare a domeniului public si privat, de instalare, intretinere si functionare a sistemelor de semnalizare si dirijare a circulatiei urbane la nivelul U.A.T. Orasul Draganesti-Olt
12428.10.2021Hotararea nr 124 din 28.10.2021 referitoare la aprobarea delegarii gestiunii Serviciului public, din categoria celor de administrare a domeniului public si privat, de amenajare si intretinere a zonelor verzi, a parcurilor, terenurilor de sport si a terenurilor de joaca pentru copii la nivelul U.A.T. Orasul Draganesti-Olt
12528.10.2021Hotararea nr 125 din 28.10.2021 referitoare la aprobarea delegarii gestiunii Serviciului public, din categoria celor de administrare a domeniului public si privat, privind montarea si/sau intretinerea mobilierului urban si ambiental la nivelul U.A.T. Orasul Draganesti-Olt
12628.10.2021Hotararea nr 126 din 28.10.2021 referitoare la aprobarea delegarii gestiunii Serviciului public, din categoria celor de administrare a domeniului public si privat, de intretinere, reparatii curente si reabilitare a fondului imobiliar la nivelul U.A.T. Orasul Draganesti-Olt
12728.10.2021Hotararea nr 127 din 28.10.2021 referitoare la aprobarea delegarii gestiunii Serviciului public, din categoria celor de administrare a domeniului public si privat, de intretinere a cimitirelor la nivelul U.A.T. Orasul Draganesti-Olt
12828.10.2021Hotararea nr 128 din 28.10.2021 referitoare la aprobarea depunerii cererii de finantare, prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny" si a devizului general estimativ, pentru obiectivul de investitii "Reabilitare si modernizare strazi in Orasul Draganesti-Olt (II)"
12904.11.2021Hotararea nr 129 din 04.11.2021 referitoare la aprobarea depunerii cererii de finantare, prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny" si a devizului general estimativ, pentru obiectivul de investitii "Reabilitare si modernizare strazi in Orasul Draganesti-Olt, Judetul Olt (III)"
13026.11.2021Hotararea nr 130 din 26.11.2021 referitoare la aprobarea rectificatii bugetului de venituri si cheltuieli al Orasului Draganesti-Olt pe anul 2021
13126.11.2021Hotararea nr 131 din 26.11.2021 referitoare la aprobarea cuantumului si numarului burselor pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat din Orasul Draganesti-Olt aferente semestrului I al anului scolar 2021-2022
13226.11.2021Hotararea nr 132 din 26.11.2021 referitoare la aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de munca a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din unitatile de invatament preuniversitar de stat din Orasul Draganesti-Olt
13326.11.2021Hotararea nr 133 din 26.11.2021 referitoare la stabilirea modalitatii de gestiune a Serviciului de salubrizare privind activitatea de Maturatul, spalatul stropirea si intretinerea cailor publice si aprobarea documentatiei de atribuire pentru delegarea, prin achizitie publica de servicii, a acestei activitati
13426.11.2021Hotararea nr 134 din 26.11.2021 privind aprobarea Caietului de sarcini al Serviciului de salubrizare a orasului Draganesti-Olt privind activitatea Maturatul, spalatul, stropirea si intretinerea cailor publice
13526.11.2021Hotararea nr 135 din 26.11.2021 privind aprobarea unui schimb de locuinta A.N.L., avand ca beneficiear pe d-na Bordan Georgiana
13626.11.2021Hotararea nr 136 din 26.11.2021 privind aprobarea tarifelor aferente desfasurarii Serviciului public de intretinere si reparare drumuri la nivelul U.A.T. Orasul Draganesti-Olt, delegat S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L.
13726.11.2021Hotararea nr 137 din 26.11.2021 privind aprobarea tarifelor aferente desfasurarii Serviciului public de instalare, intretinere si functionare a sistemelor de semnalizare si dirijare a circulatiei urbane la nivelul U.A.T. Orasul Draganesti-Olt, delegat S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L.
13826.11.2021Hotararea nr 138 din 26.11.2021 privind aprobarea tarifelor aferent desfasurarii Serviciului public de amenajare si intretinere a zonelor verzi, terenurilor de sport si a locurilor de joaca pentru copii la nivelul U.A.T. Orasul Draganesti-Olt, delegat S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L.
13926.11.2021Hotararea nr 139 din 26.11.2021 privind aprobarea tarifelor aferente desfasurarii Serviciului public de montare si/sau intretinere a mobilierului urban si ambiental la nivelul U.A.T. Orasul Draganesti-Olt, delegat S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L.
14026.11.2021Hotararea nr 140 din 26.11.2021 privind aprobarea tarifelor aferente desfasurarii Serviciului public de intretinere, reparatii curente si reabilitare a fondului imobiliar la nivelul U.A.T. Orasul Draganesti-Olt, delegat S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L.
14126.11.2021Hotararea nr 141 din 26.11.2021 privind aprobarea tarifelor aferente desfasurarii Serviciului public de intretinere a cimitirelor la nivelul U.A.T. Orasul Draganesti-Olt, delegat S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L.
14226.11.2021Hotararea nr 142 din 26.11.2021 referitoare la aprobarea documentatiilor tehnico-economice Nota conceptuala si Tema de proiectare aferente obiectivului de investitie Amenajare trotuare in Orasul Draganesti-Olt, jud. Olt
14314.12.2021Hotararea nr 143 din 14.12.2021 referitoare la aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Orasului Draganesti-Olt pe anul 2021
14423.12.2021Hotararea nr 144 din 23.12.2021 referitoare la aprobarea contului de executie al bugetului local al orasului Draganesti-Olt la nivelul lunii decembrie 2021
14523.12.2021Hotararea nr 145 din 23.12.2021 referitoare la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022
14623.12.2021Hotararea nr 146 din 23.12.2021 referitoare la aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de munca a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Orasul Draganesti-Olt
14723.12.2021Hotararea nr 147 din 23.12.2021 privind aprobarea achizitionarii si montarii tablitelor cu numele strazii si numerele administrative ale imobilelor din Orasul Draganesti-Olt
14823.12.2021Hotararea nr 148 din 23.12.2021 referitoare la stabilirea locatiei obiectivului de investitie "Adapost pentru cainii fara stapan in Orasul Draganesti-Olt, judetul Olt"
14923.12.2021Hotararea nr 149 din 23,12,2021 privind aprobarea scoaterii la vanzare a unui numar de 20 de apartamente, proprietate provata a U.A.T. Orasul Draganesti-Olt si insusirea rapoartelor de evaluare, in vederea stabilirii pretului de vanzare
15023.12.2021Hotararea nr 150 din 23.12.2021 referitoare la modificarea H.C.L. Draganesti-Olt nr 114 / 28.10.2021 privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice Nota conceptuala si Tema de proiectare aferente obiectivului de investitie "Teren minifotbal cu gazon sintetic" in Orasul Draganesti-Olt, judetul Olt
15123.12.2021Hotararea nr 151 din 23.12.2021 referitoare la aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce urmeaza a fi efectuate de beneficiarii de ajutor social, aferent anului 2022
15223.12.2021Hotararea nr 152 din 23.12.2022 referitoare la "aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Orasului Draganesti-Olt pe anul 2021"
15329.12.2021Hotararea nr 153 din 29.12.2021 referitoare la modificarea H.C.L. Draganesti-Olt nr 131 / 26.11.2021 privind aprobarea cuantumului si numarului burselor pentru elevii din invatamentul preuniversitar de stat din Orasul Draganesti-Olt aferente semestrului I al anului scolar 2021-2022
Sari la conținut