Hotărârile autorității deliberative 2022

Nr.Din dataTitlu
131.01.2022Hotararea nr 1 din 31.01.2022 referitoare la aprobarea calendarului de activitati cultural-artistice ce se vor desfasura in cursul anului 2022 la nivelul orasului Draganesti-Olt si a finantarii acestora
231.01.2022Hotararea nr 2 din 31.01.2022 referitoare la aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de munca a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Orasul Draganesti-Olt
331.01.2022Hotararea nr 3 din 31.01.2022 privind mentinerea retelei scolare a Orasului Draganesti-Olt pentru anul scolar 2022-2023
431.01.2022Hotararea nr 4 din 31.01.2022 referitoare la completarea H.C.L. Draganesti-Olt nr 136 din 26.11.2021 privind aprobarea tarifelor aferente desfasurarii Serviciului public de intretinere si reparare drumuri la nivelul U.A.T. Orasul Draganesti-Olt, delegat S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L.
531.01.2022Hotararea nr 5 din 31.01.2022 referitoare la completarea H.C.L. Draganesti-Olt nr 137 din 26.11.2021 privind aprobarea tarifelor aferente desfasurarii Serviciului public de instalare, intretinere si functionare a sistemelor de semnalizare si dirijare a circulatiei urbane la nivelul U.A.T. Orasul Draganesti-Olt, delegat S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L.
631.01.2022Hotararea nr 6 din 31.01.2022 referitoare la completarea H.C.L. Draganesti-Olt nr 138 din 26.11.2021 privind aprobarea tarifelor aferente desfasurarii Serviciului public de amenajare si intretinere a zonelor verzi, terenurilor de sport si a locurilor de joaca pentru copii la nivelul U.A.T. Orasul Draganesti-Olt, delegat S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L.
731.01.2022Hotararea nr 7 din 31.01.2022 referitoare la completarea H.C.L. Draganesti-Olt nr 139 din 26.11.2021 privind aprobarea tarifelor aferente desfasurarii Serviciului public de montare si/sau intretinere a mobilierului urban si ambiental la nivelul U.A.T. Orasul Draganesti-Olt, delegat S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L.
831.01.2022Hotararea nr 8 din 31.01.2022 referitoare la completarea H.C.L. Draganesti-Olt nr 140 din 26.11.2021 privind aprobarea tarifelor aferente desfasurarii Serviciului public de intretinere, reparatii curente si reabilitare a fondului imobiliar la nivelul U.A.T. Orasul Draganesti-Olt, delegat S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L.
931.01.2022Hotararea nr 9 din 31.01.2022 referitoare la completarea H.C.L. Draganesti-Olt nr 141 din 26.11.2021 privind aprobarea tarifelor aferente desfasurarii Serviciului public de intretinere a cimitirelor la nivelul U.A.T. Orasul Draganesti-Olt, delegat S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L.
1031.01.2022Hotararea nr 10 din 31.01.2022 referitoare la privind instituirea taxei speciale de salubrizare in Orasul Draganesti-Olt si aprobarea Regulamentului privind instituirea si administrarea taxei speciale de salubrizare
1131.01.2022Hotararea nr 11 din 31.01.2022 referitoare la dezlipirea in trei loturi a suprafetei de teren intravilan de 2.580 mp, domeniu privat, situata in Orasul Draganesti-Olt, str. Nicolar Titulescu, nr. 182, 182A, 184, 184A, 186
1231.01.2022Hotararea nr 12 din 31.01.2022 referitoare la insusirea propunerii de prelungire a contractului de inchiriere incheiat cu S.C. Vodafone Romania S.A. - Bucuresti pentru terenul in suprafata de 80 mp, domeniu privat al localitatii, situat in extravilanul Orasului Draganesti-Olt
1331.01.2022Hotararea nr 13 din 31.01.2022 referitoare la aprobarea listei solicitantilor care au acces la locuinte contruite din fonduri ale Agentiei Nationale pentru Locuinte in orasul Draganesti-Olt destinate inchirierii, pentru tinerii in varsta de pana la 35 ani, si ordinea de prioritate in solutionarea cererilor de acordare a locuintelor in anul 2022
1410.02.2022Hotararea nr 14 din 10.02.2022 referitoare la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Orasului Draganesti-Olt pentru anul 2022
1510.02.2022Hotararea nr 15 din 10.02.2022 privind repartizarea unei locuinte A.N.L., ramasa vacanta pe perioada exploatarii acesteia in regim de inchiriere, d-lui Menghes Alexandru
1610.02.2022Hotararea nr 16 din 10.02.2022 privind repartizarea unei locuinte A.N.L., ramasa vacanta pe perioada exploatarii ecesteia in regim de inchiriere, d-nei Ghita Veronica Elena
1710.02.2022Hotararea nr 17 din 10.02.2022 privind repartizarea unei locuinte A.N.L., ramasa vacanta pe perioada exploatarii ecesteia in regim de inchiriere, d-lui Tobescu Ionut Madalin
1810.02.2022Hotararea nr 18 din 10.02.2022 privind repartizarea unei locuinte A.N.L., ramasa vacanta pe perioada exploatarii ecesteia in regim de inchiriere, d-lui Ciubuc Dragos Mihai
1910.02.2022Hotararea nr 19 din 10.02.2022 referitoare la modificarea H.C.L. Draganesti-Olt nr 129 din 04.11.2021 privind aprobarea depunerii cererii de finantare, prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny" si a devizului general estimativ, pentru obiectivul de investitii "Reabilitare si modernizare strazi in Orasul Draganesti-Olt, judetul Olt (III)"
2024.02.2022Hotararea nr 20 din 24.02.2022 referitoare la aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Orasului Draganesti-OLT pe anul 2022"
2124.02.2022Hotararea nr 21 din 24.02.2022 referitoare la aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de munca a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Orasul Draganesti-OLT "
2224.02.2022Hotararea nr 22 din 24.02.2022 privind desemnarea reprezentantului titular al Consiliului Local al Orasului Draganesti-OLT si a celui supleant in Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea functiei de director / director adjunct la Liceul Tehnologic Draganesti-OLT "
2324.02.2022Hotararea nr 23 din 24.02.2022 referitoare la actualizarea chiriilor pentru locuintele realizate prin "Programul privind constructia de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii din fonduri ANL", situate pe raza Orasului Draganesti-OLT
2424.02.2022Hotararea nr 24 din 24.02.2022 referitoare la stabilirea modalitatii de gestiune pentru Serviciul de Iluminat public din Orasul Draganesti-OLT si aprobarea documentatiei de atribuire
2524.02.2022Hotararea nr 25 din 24.02.2022 privind aprobarea Caietului de sarcini al Serviciului de iluminat public din Orasul Draganesti-Olt
2624.02.2022Hotararea nr 26 din 24.02.2022 privind modificarea H.C.L. Draganesti-Olt nr 11 din 28.02.2020 referitoare la aprobarea inchirierii, prin atribuire directa, a suprafetelor de pajiste - domeniu provat al Orasului Draganesti-Olt
2724.02.2022Hotararea nr 27 din 24.02.2022 referitoare la retragerea dreptului de folosinta gratuita, in suprafata de 300 mp, persoanelor care nu si-au indeplinit obligatiile impuse de Legea nr 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala
2824.02.2022Hotararea nr 28 din 24.02.2022 referitoare la atribuirea de loturi in folosinta gratuita, in supragata de 300 mp, unor solicitanti care indeplinesc criteriile impuse de Legea nr 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala
2929.03.2022Hotararea nr 29 din 29.03.2022 privind emiterea acordului de principiu in vederea intocmirii si depunerii de catre U.A.T. Orasul Draganesti-Olt a unui proiect privind Cresterea eficientei enegetice la cladiri rezidentiale in Orasul Draganesti-Olt - blocurile: A, B, C, D, F, G, PM1, PM2, ZA1 si 15, finantabil prin Programul National de Redresare si Rezilienta
3029.03.2022Hotararea nr 30 din 29.03.2022 privind emiterea acordului de principiu in vederea intocmirii si depunerii de catre U.A.T. Orasul Draganesti-Olt a unui proiect privind Renovarea integrata a cladirii Camin P+3 cu cantina D+P din cadrul Liceului teoretic Tudor Vladimirescu - Draganesti-Olt, finantabil prin Programul National de Redresare si Rezilienta
3131.03.2022Hotararea nr 31 din 31.03.2022 referitoare la aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Orasului Draganesti-Olt pe anul 2022
3231.03.2022Hotararea nr 32 din 31.03.2022 referitoare la aprobarea cuantumului si numarului burselor pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat din Orasul Draganesti-Olt aferente semestrului II al anului scolar 2021-2022
3331.03.2022Hotararea nr 33 din 31.03.2022 referitoare la aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de munca a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Orasul Draganesti-Olt
3431.03.2022Hotararea nr 34 din 31.03.2022 referitoare la aprobarea proiectului "Consilidarea capacitatii Liceului Teoretic Tudor Vladimirescu Draganesti-Olt in vederea gestionarii situatiei de pandemie generata de virusul SARS-COV-2 2020"
3531.03.2022Hotararea nr 35 din 31.03.2022 privind modificarea H.C.L. Draganesti-Olt nr 80 din 31.10.2018 referitoare la aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect "Imbunatatirea eficientei energetice, reducerea emisiilor de CO2 si modernizarea Scolii in Orasul Draganesti-Olt, satul Comani"
3631.03.2022Hotararea nr 36 din 31.03.2022 referitoare la aprobarea documentatiei tehnico-economice la faza Proiect tehnic si detalii de executie pentru proiectul "Imbunatatirea eficientei energetice, reducerea emisiilor de CO2 si modernizarea Scolii in Orasul Draganesti-Olt, satul Comani" si a indicatorilor tehnico-economici actualizati
3731.03.2022Hotararea nr 37 din 31.03.2022 privind modificarea H.C.L. Draganesti-Olt nr 82 din 31.10.2018 referitoare la aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect "Imbunatatirea eficientei energetice, reducerea emisiilor de CO2 si modernizarea Liceului Tehnologic in Orasul Draganesti-Olt"
3831.03.2022Hotararea nr 38 din 31.03.2022 referitoare la aprobarea documentatiei tehnico-economice la faza Proiect tehnic si detalii de executie pentru proiectul "Imbunatatirea eficientei energetice, reducerea emisiilor de CO2 si modernizarea Liceului Tehnologic in Orasul Draganesti-Olt" si a indicatorilor tehnico-economici actualizati
3931.03.2022Hotararea nr 39 din 31.03.2022 referitoare la "aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L. - Draganesti-Olt"
4031.03.2022Hotararea nr 40 din 31.03.2022 referitoare la completarea H.C.L. Draganesti-Olt nr 136 din 26.11.2021 privind aprobarea tarifelor aferente desfasurarii Serviciului public de intretinere si reparare drumuri la nivelul U.A.T. Orasul Draganesti-Olt, delegat S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L.
4131.03.2022Hotararea nr 41 din 31.03.2022 referitoare la completarea H.C.L. Draganesti-Olt nr 137 din 26.11.2021 privind aprobarea tarifelor aferente desfasurarii Serviciului public de instalare, intretinere si functionare a sistemelor de semnalizare si dirijare a circulatiei urbane la nivelul U.A.T. Orasul Draganesti-Olt, delegat S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L.
4231.03.2022Hotararea nr 42 din 31.03.2022 referitoare la modificarea si completarea H.C.L. Draganesti-Olt nr 138 din 26.11.2021 privind aprobarea tarifelor aferente desfasurarii Serviciului public de amenajare si intretinere a zonelor verzi, terenurilor de sport si a locurilor de joaca pentru copii la nivelul U.A.T. Orasul Draganesti-Olt, delegat S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L.
4331.03.2022Hotararea nr 43 din 31.03.2022 referitoare la modificarea si completarea H.C.L. Draganesti-Olt nr 139 din 26.11.2021 privind aprobarea tarifelor aferente desfasurarii Serviciului public de montare si/sau intretinere a mobilierului urban si ambiental la nivelul U.A.T. Orasul Draganesti-Olt, delegat S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L.
4431.03.2022Hotararea nr 44 din 31.03.2022 referitoare la completarea H.C.L. Draganesti-Olt nr 140 din 26.11.2021 privind aprobarea tarifelor aferente desfasurarii Serviciului public de intretinere, reparatii curente si reabilitare a fundului imobiliar la nivelul U.A..T. Orasul Draganesti-Olt, delegat S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L.
4531.03.2022Hotararea nr 45 din 31.03.2022 referitoare la modificarea si completarea H.C.L. Draganesti-Olt nr 141 din 26.11.2021 privind aprobarea tarifelor aferente desfasurarii Serviciului public de intretinere a cimitirelor la nivelul U.A.T. Orasul Draganesti-Olt, delegat S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L.
4631.03.2022Hotararea nr 46 din 31.03.2022 referitoare la dezlipirea in trei loturi a suprafetei de teren intravilan de 6.009 mp, domeniu public, situata in orasul Draganesti-Olt, str. Dudesti, nr. 6, judetul Olt
4731.03.2022Hotararea nr 47 din 31.03.2022 privind adoptarea unor modificari privind delegarea Serviciului public de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Orasului Draganesti-Olt si predarea acestora catre unitatile de ecarisaj sau catre instalatiile de neutralizare
4831.03.2022Hotararea nr 48 din 31.03.2022 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie "Tereb minifotbal cu gazon sintetic" in Orasul Draganesti-Olt, judetul Olt - la faza S.F.
4931.03.2022Hotararea nr 49 din 31.03.2022 referitoare la insusirea raportului de evaluare a terenului intravilan in suprafata de 600 mp, situat in Orasul Draganesti-Olt, str. Nicolae Titulescu, nr. 331 C, judetul Olt, in vederea cumpararii si desemnarea unor membri in cadrul Comisiei de negociere a pretului de cumparare
5031.03.2022Hotararea nr 50 din 31.03.2022 privind aprobarea amplasamentului "Crucii comemorative in cinstea eroilor celui de-al Doilea Razboi Mondial, sat Comani", insusirea notei conceptuale si a temei de proiectare aferente obiectivului de investitie si incetarea aplicabilitatii unei hotarari a Consiliului local
5131.03.2022Hotararea nr 51 din 31.03.2022 privind renuntarea la exercitarea dreptului de preemptiune, al U.A.T. Orasul Draganesti-Olt, la cumpararea unor imobile - constructii (monument istoric cod OT-II-m-B-08895) si teren intravilan in suprafata totala de 368 mp, situate in Draganesti-Olt, str. Nicolae Titulescu, nr. 263B, jud. Olt
5231.03.2022Hotararea nr 52 din 31.03.2022 privind aprobarea unor modificari ale H.C.L. Draganesti-Olt nr 11 din 28.02.2020 referitoare la aprobarea inchirierii, prin atribuire directa, a suprafetelor de pajiste - domeniu privat al Orasului Draganesti-Olt
5331.03.2022Hotararea nr 53 din 31.03.2022 referitoare la nominalizarea a doi consilieri locali in cadrul Comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al U.A.T. Orasul Draganesti-Olt
5431.03.2022Hotararea nr 54 din 31.03.2022 privind renuntarea la exercitarea dreptului de preemptiune, al U.A.T. Orasul Draganesti-Olt, la cumpararea unor imobile - constructii (monument istoric cod IT-II-m-B-08894) si teren intravilan in suprafata totala de 250 mp din acte (163 mp din masuratoare), situate in Draganesti-Olt, str. Nicolae Titulescu, nr 231, jud. Olt
5531.03.2022Hotararea nr 55 din 31.03.2022 referitoare la "aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect Cresterea eficientei energetice la cladiri rezidentiale in Orasul Draganesti-Olt, judetul Olt - blocurile: A, B, C, D, F, G"
5631.03.2022Hotararea nr 56 din 31.03.2022 referitoare la "aprobarea proiectului si cheltuielilor legate de proiect Cresterea eficientei energetice la cladiri rezidentiale in Orasul Draganesti-Olt, judetul Olt - blocurile: PM1, PM2, ZA1 si 15"
5728.04.2022Hotararea nr 57 din 28.04.2022 referitoare la aprobarea executie bugetare pentru trimestul I al anului 2022
5828.04.2022Hotararea nr 58 din 28.04.2022 referitoare la aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de munca a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Orasul Draganesti-Olt
5928.04.2022Hotararea nr 59 din 28.04.2022 referitoare la indexarea impozitelor si taxelor locale si a altor taxe asimilate acestora pentru anul 2023
6028.04.2022Hotararea nr 60 din 28.04.2022 referitoare la aprobarea documentatiilor tehnico-economice Nota conceptuala si Tema de proiectare aferente obiectivului de investitie "Amenajare trotuare din zona centrala a Orasului Draganesti-Olt, jud. Olt"
6128.04.2022Hotararea nr 61 din 28.04.2022 referitoare la completarea H.C.L. Draganesti-Olt nr 136 din 26.11.2021 privind aprobarea tarifelor aferente desfasurarii Serviciului public de intretinere si reparare drumuri la nivelul U.A.T. Orasul Draganesti-Olt, delegat S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L.
6228.04.2022Hotararea nr 62 din 28.04.2022 referitoare la completarea H.C.L. Draganesti-Olt nr 138 din 26.11.2021 privind aprobarea tarifelor aferente desfasurarii Serviciului public de amenajare si intretinere a zonelor verzi, terenurilor de sport si a locurilor de joaca pentru copii la nivelul U.A.T. Orasul Draganesti-Olt, delegat S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L.
6328.04.2022Hotararea nr 63 din 28.04.2022 referitoare la completarea H.C.L. Draganesti-Olt nr 141 din 26.11.2021 privind aprobarea tarifelor aferente desfasurarii Serviciului public de intretinere a cimitirelor la nivelul U.A.T. Orasul Draganesti-Olt, delegat S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L.
Sari la conținut