Hotărârile autorității deliberative 2022

Nr.Din dataTitlu
131.01.2022Hotararea nr 1 din 31.01.2022 referitoare la aprobarea calendarului de activitati cultural-artistice ce se vor desfasura in cursul anului 2022 la nivelul orasului Draganesti-Olt si a finantarii acestora
231.01.2022Hotararea nr 2 din 31.01.2022 referitoare la aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de munca a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Orasul Draganesti-Olt
331.01.2022Hotararea nr 3 din 31.01.2022 privind mentinerea retelei scolare a Orasului Draganesti-Olt pentru anul scolar 2022-2023
431.01.2022Hotararea nr 4 din 31.01.2022 referitoare la completarea H.C.L. Draganesti-Olt nr 136 din 26.11.2021 privind aprobarea tarifelor aferente desfasurarii Serviciului public de intretinere si reparare drumuri la nivelul U.A.T. Orasul Draganesti-Olt, delegat S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L.
531.01.2022Hotararea nr 5 din 31.01.2022 referitoare la completarea H.C.L. Draganesti-Olt nr 137 din 26.11.2021 privind aprobarea tarifelor aferente desfasurarii Serviciului public de instalare, intretinere si functionare a sistemelor de semnalizare si dirijare a circulatiei urbane la nivelul U.A.T. Orasul Draganesti-Olt, delegat S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L.
631.01.2022Hotararea nr 6 din 31.01.2022 referitoare la completarea H.C.L. Draganesti-Olt nr 138 din 26.11.2021 privind aprobarea tarifelor aferente desfasurarii Serviciului public de amenajare si intretinere a zonelor verzi, terenurilor de sport si a locurilor de joaca pentru copii la nivelul U.A.T. Orasul Draganesti-Olt, delegat S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L.
731.01.2022Hotararea nr 7 din 31.01.2022 referitoare la completarea H.C.L. Draganesti-Olt nr 139 din 26.11.2021 privind aprobarea tarifelor aferente desfasurarii Serviciului public de montare si/sau intretinere a mobilierului urban si ambiental la nivelul U.A.T. Orasul Draganesti-Olt, delegat S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L.
831.01.2022Hotararea nr 8 din 31.01.2022 referitoare la completarea H.C.L. Draganesti-Olt nr 140 din 26.11.2021 privind aprobarea tarifelor aferente desfasurarii Serviciului public de intretinere, reparatii curente si reabilitare a fondului imobiliar la nivelul U.A.T. Orasul Draganesti-Olt, delegat S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L.
931.01.2022Hotararea nr 9 din 31.01.2022 referitoare la completarea H.C.L. Draganesti-Olt nr 141 din 26.11.2021 privind aprobarea tarifelor aferente desfasurarii Serviciului public de intretinere a cimitirelor la nivelul U.A.T. Orasul Draganesti-Olt, delegat S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L.
1031.01.2022Hotararea nr 10 din 31.01.2022 referitoare la privind instituirea taxei speciale de salubrizare in Orasul Draganesti-Olt si aprobarea Regulamentului privind instituirea si administrarea taxei speciale de salubrizare
1131.01.2022Hotararea nr 11 din 31.01.2022 referitoare la dezlipirea in trei loturi a suprafetei de teren intravilan de 2.580 mp, domeniu privat, situata in Orasul Draganesti-Olt, str. Nicolar Titulescu, nr. 182, 182A, 184, 184A, 186
1231.01.2022Hotararea nr 12 din 31.01.2022 referitoare la insusirea propunerii de prelungire a contractului de inchiriere incheiat cu S.C. Vodafone Romania S.A. - Bucuresti pentru terenul in suprafata de 80 mp, domeniu privat al localitatii, situat in extravilanul Orasului Draganesti-Olt
1331.01.2022Hotararea nr 13 din 31.01.2022 referitoare la aprobarea listei solicitantilor care au acces la locuinte contruite din fonduri ale Agentiei Nationale pentru Locuinte in orasul Draganesti-Olt destinate inchirierii, pentru tinerii in varsta de pana la 35 ani, si ordinea de prioritate in solutionarea cererilor de acordare a locuintelor in anul 2022
1410.02.2022Hotararea nr 14 din 10.02.2022 referitoare la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Orasului Draganesti-Olt pentru anul 2022
1510.02.2022Hotararea nr 15 din 10.02.2022 privind repartizarea unei locuinte A.N.L., ramasa vacanta pe perioada exploatarii acesteia in regim de inchiriere, d-lui Menghes Alexandru
1610.02.2022Hotararea nr 16 din 10.02.2022 privind repartizarea unei locuinte A.N.L., ramasa vacanta pe perioada exploatarii ecesteia in regim de inchiriere, d-nei Ghita Veronica Elena
1710.02.2022Hotararea nr 17 din 10.02.2022 privind repartizarea unei locuinte A.N.L., ramasa vacanta pe perioada exploatarii ecesteia in regim de inchiriere, d-lui Tobescu Ionut Madalin
1810.02.2022Hotararea nr 18 din 10.02.2022 privind repartizarea unei locuinte A.N.L., ramasa vacanta pe perioada exploatarii ecesteia in regim de inchiriere, d-lui Ciubuc Dragos Mihai
1910.02.2022Hotararea nr 19 din 10.02.2022 referitoare la modificarea H.C.L. Draganesti-Olt nr 129 din 04.11.2021 privind aprobarea depunerii cererii de finantare, prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny" si a devizului general estimativ, pentru obiectivul de investitii "Reabilitare si modernizare strazi in Orasul Draganesti-Olt, judetul Olt (III)"
2024.02.2022Hotararea nr 20 din 24.02.2022 referitoare la aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Orasului Draganesti-OLT pe anul 2022"
2124.02.2022Hotararea nr 21 din 24.02.2022 referitoare la aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de munca a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Orasul Draganesti-OLT "
2224.02.2022Hotararea nr 22 din 24.02.2022 privind desemnarea reprezentantului titular al Consiliului Local al Orasului Draganesti-OLT si a celui supleant in Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea functiei de director / director adjunct la Liceul Tehnologic Draganesti-OLT "
2324.02.2022Hotararea nr 23 din 24.02.2022 referitoare la actualizarea chiriilor pentru locuintele realizate prin "Programul privind constructia de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii din fonduri ANL", situate pe raza Orasului Draganesti-OLT
2424.02.2022Hotararea nr 24 din 24.02.2022 referitoare la stabilirea modalitatii de gestiune pentru Serviciul de Iluminat public din Orasul Draganesti-OLT si aprobarea documentatiei de atribuire
2524.02.2022Hotararea nr 25 din 24.02.2022 privind aprobarea Caietului de sarcini al Serviciului de iluminat public din Orasul Draganesti-Olt
2624.02.2022Hotararea nr 26 din 24.02.2022 privind modificarea H.C.L. Draganesti-Olt nr 11 din 28.02.2020 referitoare la aprobarea inchirierii, prin atribuire directa, a suprafetelor de pajiste - domeniu provat al Orasului Draganesti-Olt
2724.02.2022Hotararea nr 27 din 24.02.2022 referitoare la retragerea dreptului de folosinta gratuita, in suprafata de 300 mp, persoanelor care nu si-au indeplinit obligatiile impuse de Legea nr 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala
2824.02.2022Hotararea nr 28 din 24.02.2022 referitoare la atribuirea de loturi in folosinta gratuita, in supragata de 300 mp, unor solicitanti care indeplinesc criteriile impuse de Legea nr 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala
2929.03.2022Hotararea nr 29 din 29.03.2022 privind emiterea acordului de principiu in vederea intocmirii si depunerii de catre U.A.T. Orasul Draganesti-Olt a unui proiect privind Cresterea eficientei enegetice la cladiri rezidentiale in Orasul Draganesti-Olt - blocurile: A, B, C, D, F, G, PM1, PM2, ZA1 si 15, finantabil prin Programul National de Redresare si Rezilienta
3029.03.2022Hotararea nr 30 din 29.03.2022 privind emiterea acordului de principiu in vederea intocmirii si depunerii de catre U.A.T. Orasul Draganesti-Olt a unui proiect privind Renovarea integrata a cladirii Camin P+3 cu cantina D+P din cadrul Liceului teoretic Tudor Vladimirescu - Draganesti-Olt, finantabil prin Programul National de Redresare si Rezilienta
3131.03.2022Hotararea nr 31 din 31.03.2022 referitoare la aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Orasului Draganesti-Olt pe anul 2022
3231.03.2022Hotararea nr 32 din 31.03.2022 referitoare la aprobarea cuantumului si numarului burselor pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat din Orasul Draganesti-Olt aferente semestrului II al anului scolar 2021-2022
3331.03.2022Hotararea nr 33 din 31.03.2022 referitoare la aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de munca a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Orasul Draganesti-Olt
3431.03.2022Hotararea nr 34 din 31.03.2022 referitoare la aprobarea proiectului "Consilidarea capacitatii Liceului Teoretic Tudor Vladimirescu Draganesti-Olt in vederea gestionarii situatiei de pandemie generata de virusul SARS-COV-2 2020"
3531.03.2022Hotararea nr 35 din 31.03.2022 privind modificarea H.C.L. Draganesti-Olt nr 80 din 31.10.2018 referitoare la aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect "Imbunatatirea eficientei energetice, reducerea emisiilor de CO2 si modernizarea Scolii in Orasul Draganesti-Olt, satul Comani"
3631.03.2022Hotararea nr 36 din 31.03.2022 referitoare la aprobarea documentatiei tehnico-economice la faza Proiect tehnic si detalii de executie pentru proiectul "Imbunatatirea eficientei energetice, reducerea emisiilor de CO2 si modernizarea Scolii in Orasul Draganesti-Olt, satul Comani" si a indicatorilor tehnico-economici actualizati
3731.03.2022Hotararea nr 37 din 31.03.2022 privind modificarea H.C.L. Draganesti-Olt nr 82 din 31.10.2018 referitoare la aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect "Imbunatatirea eficientei energetice, reducerea emisiilor de CO2 si modernizarea Liceului Tehnologic in Orasul Draganesti-Olt"
3831.03.2022Hotararea nr 38 din 31.03.2022 referitoare la aprobarea documentatiei tehnico-economice la faza Proiect tehnic si detalii de executie pentru proiectul "Imbunatatirea eficientei energetice, reducerea emisiilor de CO2 si modernizarea Liceului Tehnologic in Orasul Draganesti-Olt" si a indicatorilor tehnico-economici actualizati
3931.03.2022Hotararea nr 39 din 31.03.2022 referitoare la "aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L. - Draganesti-Olt"
4031.03.2022Hotararea nr 40 din 31.03.2022 referitoare la completarea H.C.L. Draganesti-Olt nr 136 din 26.11.2021 privind aprobarea tarifelor aferente desfasurarii Serviciului public de intretinere si reparare drumuri la nivelul U.A.T. Orasul Draganesti-Olt, delegat S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L.
4131.03.2022Hotararea nr 41 din 31.03.2022 referitoare la completarea H.C.L. Draganesti-Olt nr 137 din 26.11.2021 privind aprobarea tarifelor aferente desfasurarii Serviciului public de instalare, intretinere si functionare a sistemelor de semnalizare si dirijare a circulatiei urbane la nivelul U.A.T. Orasul Draganesti-Olt, delegat S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L.
4231.03.2022Hotararea nr 42 din 31.03.2022 referitoare la modificarea si completarea H.C.L. Draganesti-Olt nr 138 din 26.11.2021 privind aprobarea tarifelor aferente desfasurarii Serviciului public de amenajare si intretinere a zonelor verzi, terenurilor de sport si a locurilor de joaca pentru copii la nivelul U.A.T. Orasul Draganesti-Olt, delegat S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L.
4331.03.2022Hotararea nr 43 din 31.03.2022 referitoare la modificarea si completarea H.C.L. Draganesti-Olt nr 139 din 26.11.2021 privind aprobarea tarifelor aferente desfasurarii Serviciului public de montare si/sau intretinere a mobilierului urban si ambiental la nivelul U.A.T. Orasul Draganesti-Olt, delegat S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L.
4431.03.2022Hotararea nr 44 din 31.03.2022 referitoare la completarea H.C.L. Draganesti-Olt nr 140 din 26.11.2021 privind aprobarea tarifelor aferente desfasurarii Serviciului public de intretinere, reparatii curente si reabilitare a fundului imobiliar la nivelul U.A..T. Orasul Draganesti-Olt, delegat S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L.
4531.03.2022Hotararea nr 45 din 31.03.2022 referitoare la modificarea si completarea H.C.L. Draganesti-Olt nr 141 din 26.11.2021 privind aprobarea tarifelor aferente desfasurarii Serviciului public de intretinere a cimitirelor la nivelul U.A.T. Orasul Draganesti-Olt, delegat S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L.
4631.03.2022Hotararea nr 46 din 31.03.2022 referitoare la dezlipirea in trei loturi a suprafetei de teren intravilan de 6.009 mp, domeniu public, situata in orasul Draganesti-Olt, str. Dudesti, nr. 6, judetul Olt
4731.03.2022Hotararea nr 47 din 31.03.2022 privind adoptarea unor modificari privind delegarea Serviciului public de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Orasului Draganesti-Olt si predarea acestora catre unitatile de ecarisaj sau catre instalatiile de neutralizare
4831.03.2022Hotararea nr 48 din 31.03.2022 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie "Tereb minifotbal cu gazon sintetic" in Orasul Draganesti-Olt, judetul Olt - la faza S.F.
4931.03.2022Hotararea nr 49 din 31.03.2022 referitoare la insusirea raportului de evaluare a terenului intravilan in suprafata de 600 mp, situat in Orasul Draganesti-Olt, str. Nicolae Titulescu, nr. 331 C, judetul Olt, in vederea cumpararii si desemnarea unor membri in cadrul Comisiei de negociere a pretului de cumparare
5031.03.2022Hotararea nr 50 din 31.03.2022 privind aprobarea amplasamentului "Crucii comemorative in cinstea eroilor celui de-al Doilea Razboi Mondial, sat Comani", insusirea notei conceptuale si a temei de proiectare aferente obiectivului de investitie si incetarea aplicabilitatii unei hotarari a Consiliului local
5131.03.2022Hotararea nr 51 din 31.03.2022 privind renuntarea la exercitarea dreptului de preemptiune, al U.A.T. Orasul Draganesti-Olt, la cumpararea unor imobile - constructii (monument istoric cod OT-II-m-B-08895) si teren intravilan in suprafata totala de 368 mp, situate in Draganesti-Olt, str. Nicolae Titulescu, nr. 263B, jud. Olt
5231.03.2022Hotararea nr 52 din 31.03.2022 privind aprobarea unor modificari ale H.C.L. Draganesti-Olt nr 11 din 28.02.2020 referitoare la aprobarea inchirierii, prin atribuire directa, a suprafetelor de pajiste - domeniu privat al Orasului Draganesti-Olt
5331.03.2022Hotararea nr 53 din 31.03.2022 referitoare la nominalizarea a doi consilieri locali in cadrul Comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al U.A.T. Orasul Draganesti-Olt
5431.03.2022Hotararea nr 54 din 31.03.2022 privind renuntarea la exercitarea dreptului de preemptiune, al U.A.T. Orasul Draganesti-Olt, la cumpararea unor imobile - constructii (monument istoric cod IT-II-m-B-08894) si teren intravilan in suprafata totala de 250 mp din acte (163 mp din masuratoare), situate in Draganesti-Olt, str. Nicolae Titulescu, nr 231, jud. Olt
5531.03.2022Hotararea nr 55 din 31.03.2022 referitoare la "aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect Cresterea eficientei energetice la cladiri rezidentiale in Orasul Draganesti-Olt, judetul Olt - blocurile: A, B, C, D, F, G"
5631.03.2022Hotararea nr 56 din 31.03.2022 referitoare la "aprobarea proiectului si cheltuielilor legate de proiect Cresterea eficientei energetice la cladiri rezidentiale in Orasul Draganesti-Olt, judetul Olt - blocurile: PM1, PM2, ZA1 si 15"
5728.04.2022Hotararea nr 57 din 28.04.2022 referitoare la aprobarea executie bugetare pentru trimestul I al anului 2022
5828.04.2022Hotararea nr 58 din 28.04.2022 referitoare la aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de munca a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Orasul Draganesti-Olt
5928.04.2022Hotararea nr 59 din 28.04.2022 referitoare la indexarea impozitelor si taxelor locale si a altor taxe asimilate acestora pentru anul 2023
6028.04.2022Hotararea nr 60 din 28.04.2022 referitoare la aprobarea documentatiilor tehnico-economice Nota conceptuala si Tema de proiectare aferente obiectivului de investitie "Amenajare trotuare din zona centrala a Orasului Draganesti-Olt, jud. Olt"
6128.04.2022Hotararea nr 61 din 28.04.2022 referitoare la completarea H.C.L. Draganesti-Olt nr 136 din 26.11.2021 privind aprobarea tarifelor aferente desfasurarii Serviciului public de intretinere si reparare drumuri la nivelul U.A.T. Orasul Draganesti-Olt, delegat S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L.
6228.04.2022Hotararea nr 62 din 28.04.2022 referitoare la completarea H.C.L. Draganesti-Olt nr 138 din 26.11.2021 privind aprobarea tarifelor aferente desfasurarii Serviciului public de amenajare si intretinere a zonelor verzi, terenurilor de sport si a locurilor de joaca pentru copii la nivelul U.A.T. Orasul Draganesti-Olt, delegat S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L.
6328.04.2022Hotararea nr 63 din 28.04.2022 referitoare la completarea H.C.L. Draganesti-Olt nr 141 din 26.11.2021 privind aprobarea tarifelor aferente desfasurarii Serviciului public de intretinere a cimitirelor la nivelul U.A.T. Orasul Draganesti-Olt, delegat S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L.
6431.05.2022Hotararea nr 64 din 31.05.2022 referitoare la aprobarea contului anual de executie al bugetului local al Orasului Draganesti-Olt pe anul 2021
6531.05.2022Hotararea nr 65 din 31.05.2022 referitoare la aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de munca a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Orasul Draganesti-Olt
6631.05.2022Hotararea nr 66 din 31.05.2022 referitoare la aprobarea Regulamentului de acordare a premiilor in bani, elevilor olimpici, care au obtinut premii de exceptie la Olimpiadele Scolare judetene si nationale
6731.05.2022Hotararea nr 67 din 31.05.2022 referitoare la aprobarea procesului-verbal al comisiei de negociere a pretului si stabilirea valorii de cumparare a terenului intravila in suprafata de 600 mp, situat in str. N. Titulescu, nr 331 C, ce apartine S.C. METEX GAMMA S.R.L.
6831.05.2022Hotararea nr 68 din 31.05.2022 referitoare la aprobarea Planului Urbanistic Zonal - construire locuinta P+1E si anexa in Draganesti-Olt, str. Dudesti, nr 34, jud. Olt - beneficiar STOENICA Alexandru
6931.05.2022Hotararea nr 69 din 31.05.2022 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie "Continuare lucrari la sediul Primariei Draganesti-Olt"
7031.05.2022Hotararea nr 70 din 31.05.2022 referitoare la stabilirea modalitatii de gestiune a Serviciului public de administrare, intretinere si exploatare a Pietei agroalimentare "1 Decembrie 1918" din Orasul Draganesti-Olt
7131.05.2022Hotararea nr 71 din 31.05.2022 referitoare la aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului Orasului Draganesti-Olt si infiintarea Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta de tipul V2
7231.05.2022Hotararea nr 72 din 31.05.2022 privind repartizarea unei locuinte A.N.L., ramasa vacanta pe perioada exploatarii acesteia in regim de inchiriere, d-lui MONEA Robert Marian
7323.06.2022Hotararea nr 73 din 23.06.2022 referitoare la aprobarea proiectului "Transport public local cu mijloace ecologice in Orasul Draganesti-Olt si Comuna Maruntei" si a cheltuielilor aferente acestuia, in vederea finantarii in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, Componenta 10 - Fondul local
7423.06.2022Hotararea nr 74 din 23.06.2022 referitoare la aprobarea proiectului "Infrastructura pentru transportul verde - ITS la nivelul Orasului Draganesti-Olt" si a cheltuielilor aferente acestuia, in vederea finantarii in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, Componenta 10 - Fondul local
7523.06.2022Hotararea nr 75 din 23.06.2022 referitoare la aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului si a depunerii proiectului: "Renovarea moderna, in scopul cresterii eficientei energetice, a cladirii publice Camin si Cantina aferente Liceului Teoretic Tudor Vladimirescu, din Orasul Draganesti-Olt, Judetul Olt" in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta al Romaniei, Componenta 10 - Fondul local
7630.06.2022Hotararea nr 76 din 30.06.2022 referitoare la aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de munca a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Orasul Draganesti-Olt
7730.06.2022Hotararea nr 77 din 30.06.2022 referitoare la modificarea H.C.L. Draganesti-Olt nr 59 din 28.04.2022 privind indexarea inpozitelor si taxelor locale si a altor taxe asimilate acestora pentru anul 2023
7830.06.2022Hotararea nr 78 din 30.06.2022 referitoare la modificarea H.C.L. Draganesti-Olt nr 10 din 31.01.2022 referitoare la instituirea taxei speciale de salubrizare in Orasul Draganesti-Olt si aprobarea Regulamentului privind instituirea si administrarea taxei speciale de salubrizare
7930.06.2022Hotararea nr 79 din 30.06.2022 referitoare la aprobarea documentatiei tehnico-econimice la faza Proiect tehnic si detalii de executie pentru proiectul "Moderinizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public din Orasul Draganesti-Olt, jud. Olt" si a indicatorilor tehnico-economici actualizati
8030.06.2022Hotararea nr 80 din 30.06.2022 privind modificarea H.C.L. Draganesti-Olt nr 86 din 06.11.2020 referitoare la aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect "Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public din Orasul Draganesti-Olt, jud. Olt"
8130.06.2022Hotararea nr 81 din 30.06.2022 referitoare la aprobarea organigramei sia statuluid e functii pentru S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L. - Draganesti-Olt pe anul 2022
8230.06.2022Hotararea nr 82 din 30.06.2022 referitoare la aprobarea tarifelor actualizate pentru prestarea unor servicii cu utilajele si mijloacele de transport S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L. – Draganesti-Olt
8330.06.2022Hotararea nr 83 din 30.06.2022 referitoare la completarea H.C.L. Draganesti-Olt nr. 138/26.11.2021 privind aprobarea tarifelor aferente desfasurarii Serviciului public de amenajare si intretinere a zonelor verzi, terenurilor de sport si a locurilor de joaca pentru copii la nivelul U.A.T. Orasul Draganesti-Olt, delegat S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L.
8430.06.2022Hotararea nr 84 din 30.06.2022 referitoare la completarea H.C.L. Draganești-Olt nr. 140/26.11.2021 privind aprobarea tarifelor aferente desfasurarii Serviciului public de intretinere, reparatii curente si reabilitare a fondului imobiliar la nivelul U.A.T. Orasul Draganesti-Olt, delegat S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L.
8530.06.2022Hotararea nr 85 din 30.06.2022 privind modificarea H.C.L. Draganesti-Olt nr. 30 / 29.06.2018 referitoare la insusirea inventarului actualizat al domeniului privat al Orasul Draganesti – Olt
8630.06.2022Hotararea nr 86 din 30.06.2022 referitoare la vanzarea imobilului - apartament, ce apartine fondului locativ – domeniu privat al Orasului Draganesti-Olt, compus din doua camere, in suprafata utila de 51,60 mp, situat in str. N.Titulescu, nr.127, bl.PM2, sc.C, et.2, ap.10, jud.Olt, catre actualul chirias - domnul POPESCU Marinel- titular al contractului de inchiriere nr.22 / 25.10.2016
8730.06.2022Hotararea nr 87 din 30.06.2022 referitoare la aprobarea Planului anual de actiune pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul orasului Draganesti-Olt, pentru anul 2022
8830.06.2022Hotararea nr 88 din 30.06.2022 referitoare la aprobarea Planului local de actiune privind incluziunea cetatenilor romani de etnie roma din orasului Draganesti-Olt pentru anul 2022
8930.06.2022Hotararea nr 89 din 30.06.2022 referitoare la aprobarea Planului de asistenta medicala comunitara la nivelul orasului Draganesti-Olt, pentru anul 2022
9030.06.2022Hotararea nr 90 din 30.06.2022 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie „Teren minifotbal cu gazon sintetic” in Orasul Draganesti-Olt, judetul Olt – la faza Proiect tehnic
9130.06.2022Hotararea nr 91 din 30.06.2022 referitoare la aprobarea documentatiilor Nota conceptuala si Tema de proiectare aferente obiectivului de investitie „Modernizare alei din zona centrala a Orasului Draganesti-Olt, jud. Olt”
9230.06.2022Hotararea nr 92 din 30.06.2022 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru trimestrele I si II ale anului 2022 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati
9330.06.2022Hotararea nr 93 din 30.06.2022 privind modificarea H.C.L. Draganesti-Olt nr. 117 / 28.11.2017 referitoare la solicitarea adresata Guvernului Romaniei de emiterea unei hotarari privind transmiterea, cu titlu gratuit, din domeniul public al Statului roman si administrarea Ministerului Finantelor Publice in domeniul public al U.A.T. Orasul Draganesti-Olt si administrarea Consiliului Local Draganesti-Olt a unui imobil – constructie (fost sediu al Administratiei Finantelor Publice la nivel orasenesc)
9428.07.2022Hotararea nr 94 din 28.07.2022 referitoare la "aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Orasului Draganesti-Olt pe anul 2022"
9528.07.2022Hotararea nr 95 din 28.07.2022 referitoare la aprobarea executiei bugetare pentru trimestrul II al anului 2022
9628.07.2022Hotararea nr 96 din 28.07.2022 referitoare la aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de munca a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din unitatile de invatament preuniversitar de stat din Orasul Draganesti-Olt
9728.07.2022Hotararea nr 97 din 28.07.2022 privind modificarea H.C.L. nr 78 din 31.10.2018 referitoare la aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect "Imbunatatirea eficientei energetice, reducerea emisiilor de CO2 si modernizarea Gradinitei in Orasul Draganesti-Olt, satul Comani"
9828.07.2022Hotararea nr 98 din 28.07.2022 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice la faza Proiect tehnic pentru proiectul "Imbunatatirea eficientei energetice, reducerea emisiilor de CO2 si modernizarea Gradinitei in Orasul Draganesti-Olt, satul Comani" si a indicatorilor tehnico-economici actualizati
9928.07.2022Hotararea nr 99 din 28.07.2022 referitoare la modificarea si completarea H.C.L. Draganesti-Olt nr 136 din 26.11.2021 privind aprobarea tarifelor aferente desfasurarii Serviciului public de intretinere si reparare drumuri la nivelul U.A.T. Orasul Draganesti-Olt, delegat S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L.
10028.07.2022Hotararea nr 100 din 28.07.2022 referitoare la modificarea si completarea H.C.L. Draganesti-Olt nr 137 din 26.11.2021 privind aprobarea tarifelor aferente desfasurarii Serviciului public de instalare, intretinere si functionare a sistemelor de semnalizare si dirijare a circulatiei urbane la nivelul U.A.T. Orasul Draganesti-Olt, delegat S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L.
10128.07.2022Hotararea nr 101 din 28.07.2022 referitoare la modificarea si completarea H.C.L. Draganesti-Olt nr 138 din 26.11.2021 privind aprobarea tarifelor aferente desfasurarii Serviciului public de amenajare si intretinere a zonelor verzi, terenurilor de sport si a locurilor de joaca pentru copii la nivelul U.A.T. Orasul Draganesti-Olt, delegat S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L.
10228.07.2022Hotararea nr 102 din 28.07.2022 referitoare la modificarea si completarea H.C.L. Draganesti-Olt nr 139 din 26.11.2021 privind aprobarea tarifelor aferente desfasurarii Serviciului public de montare si/sau intretinere a mobilierului urban si ambiental la nivelul U.A.T. Orasul Draganesti-Olt, delegat S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L.
10328.07.2022Hotararea nr 103 din 28.07.2022 referitoare la modificarea si completarea H.C.L. Draganesti-Olt nr. 140 din 26.11.2021 privind aprobarea tarifelor aferente desfasurarii Serviciului public de intretinere, reparatii curente si reabilitare a fondului imobiliar la nivelul U.A.T. Orasul Draganesti-Olt, delegat S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L.
10428.07.2022Hotararea nr 104 din 28.07.2022 referitoare la modificarea si completarea H.C.L. Draganesti-Olt nr. 141 din 26.11.2021 privind aprobarea tarifelor aferente desfasurarii Serviciului public de intretinere a cimitirelor la nivelul U.A.T. Orasul Draganesti-Olt, delegat S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L.
10528.07.2022Hotararea nr 105 din 28.07.2022 referitoare la «aprobarea Planului Urbanistic Zonal in vederea realizarii proiectului initiere P.U.Z. pentru reconversie functionala in vederea realizarii investitiei „Extindere cimitir si amenajari conexe” in Orasul Draganesti-Olt, T 81, P 274/3, judetul Olt»
10628.07.2022Hotararea nr 106 din 28.07.2022 privind repartizarea unei locuinte A.N.L., ramasa vacanta pe perioada exploatarii acesteia in regim de inchiriere, d-nei Dumitrescu Mihaela
10731.08.2022HCL 107 din 31.08.2022 privind modificarea H.C.L. Draganesti-Olt nr. 75 / 23.06.2022 referitoare la aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului si a depunerii proiectului: "Renovarea moderata, in scopul cresterii eficientei energetice, a cladirii publice Camin si Cantina aferente Liceului Teoretic Tudor Vladimirescu, din Orasul Dragabesti-Olt, Judetul Olt" in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta al Romaniei, Componenta 10 - Fondul local
10831.08.2022HCL 108 din 31.08.2022 privind "desemnarea a trei consilieri locali in Consiliul de administratie al Liceului teoretic Tudor Vladimirescu - Draganesti-Olt"
10931.08.2022HCL 109 din 31.08.2022 privind "desemnarea a trei consilieri locali in Consiliul de administratie al Liceului Tehnologic - Draganesti-Olt"
11031.08.2022HCL 110 din 31.08.2022 privind "desemnarea unui consilier local in Consiliul de administratie al Gradinitei cu program normal Dumbrava minunata - Draganesti-Olt"
11131.08.2022HCL 111 din 31.08.2022 privind "desemnarea unui consilier local ca membru in cadrul Comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii educatiei din cadrul Liceului teoretic Tudor Vladimirescu Draganesti-Olt"
11231.08.2022HCL 112 din 31.08.2022 privind "desemnarea unui consilier local in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii educatiei din cadrul Liceului tehnologic Draganesti-Olt"
11331.08.2022HCL 113 din 31.08.2022 privind "desemnarea unui consilier local in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii educatiei din cadrul Gradinitei cu program normal Dumbrava minunata - Draganesti-Olt"
11431.08.2022HCL 114 din 31.08.2022 privind desemnarea reprezentantului titular al Consiliului Local al Orasului Draganesti-Olt si a celui supleant in Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea functiei de director / director adjunct la Liceul tehnologic Draganesti-Olt
11531.08.2022HCL 115 din 31.08.2022 referitoare la insusire raport de evaluare in vederea vanzarii a terenului intravilan in suprafata de 302 mp, situat in Orasul Draganesti-Olt, str. Nicolae Titulescu, nr. 213C, judetul Olt, apartinand domeniului privat al localitatii, stabilire pret de vanzare la licitatie si desemnare membri in Comisia de evaluare a ofertelor
11631.08.2022HCL 116 din 31.08.2022 privind renuntarea la exercitarea dreptilui de preemptiune, al U.A.T. Orasul Draganesti-Olt, la cumpararea unor imobile - constructie (monument istoric cod IT-II-m-B-08889) si teren intravilan in suprafata totala de 600 mp din acte (652 mp din masuratoare), situate in Draganesti-Olt, str. Nicolae Titulescu, nr. 215, jud. Olt
11731.08.2022HCL 117 din 31.08.2022 privind incheierea unei colaborari cu Asociatia A.V.P.S. Cormoranul - Draganesti-Olt pentru conservarea biodiversitatii faunei cinegetice si pastrarea echilibrului ecologic a Fondului cinegetic nr. 40 Daneasa
11831.08.2022HCL 118 din 31.08.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ai obiectivului de investitie "Modernizare str. N. Titulescu: supralargire strada, rigole si santuri, trotuare de la intersectie cu str. Cumpana pana la limita cu com. Daneasa si marire gabarit la subtraversare cale ferate oras Draganesti-Olt, jud. Olt"
11921.092022H O T Ă R Â R E nr 119/21.09.2022 referitoare la constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului MATEI Dănuț Alexandru, ca urmare a demisiei și vacantarea unui loc de consilier local»
12021.09.2022H O T Ă R Â R E nr 120/21.09.2022 referitoare la modificarea H.C.L. Drăgănești-Olt nr. 55 / 31.03.2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect “ Creșterea eficienței energetice la clădiri rezidențiale în Orașul Drăgănești-Olt, județul Olt – blocurile: A, B, C, D, F, G“
12121.09.2022H O T Ă R Â R E nr 121/21.09.2022
privind emiterea acordului de principiu în vederea întocmirii și depunerii unui proiect privind «Înființare centru de colectare cu aport voluntar (CAV) în Orașul Drăgănești-Olt, județul Olt» , finanțabil prin Programul Național de Redresare și Reziliență - în cadrul apelurilor de proiecte NRR/2022/C3/S/I.1.A. - investiția I.1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe / comune
12223.09.2022Hotararea nr 122 din 23.09.2022 privind implementarea proiectului "Infiintare centru de colectare prin aport voluntar (CAV) in Orasul Draganesti-Olt, judetul Olt"
12328.09.2022Hotararea nr 123 din 28.09.2022 referitoare la «aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Orasului Draganesti-Olt pe anul 2022»
12428.09.2022Hotararea nr 124 din 28.09.2022 referitoare la modificarea H.C.L. Draganesti-Olt nr. 115 / 31.08.2022 privind insusire raport de evaluare in vederea vanzarii a terenului intravilan in suprafata de 302 mp, situat in Orasul Draganesti-Olt, str. Nicolae Titulescu, nr. 213C, judetul Olt, apartinand domeniului privat al localitatii, stabilire pret de vanzare la licitatie si desemnare membri in Comisia de evaluare a ofertelor
12528.09.2022Hotararea nr 125 din 28.09.2022 privind modificarea H.C.L. Draganesti-Olt nr. 39 / 28.04.2016 referitoare la insusirea inventarului actualizat al domeniului public al Orasului Draganesti–Olt
12628.09.2022Hotararea nr 126 din 28.09.2022 referitoare la aprobarea constituirii drepturilor de servitute de trecere si de uz, in favoarea S.C. SIBO S.R.L. - Slatina, asupra suprafetei de 150 mp - teren intravilan, domeniu privat al U.A.T. Orasul Draganesti-Olt, situat in str. N. Titulescu, nr. 5, in vederea introducerii utilitatii - alimentare cu gaze naturale
12728.09.2022Hotararea nr 127 din 28.09.2022 referitoare la «stabilirea modalitatii de gestiune pentru Serviciul de salubrizare privind activitatea de "Curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet" si aprobarea documentatiei de atribuire pentru delegarea, prin achizitie publica de servicii, a acestei activitati»
12828.09.2022Hotararea nr 128 din 28.09.2022 referitoare la « aprobarea Planului Urbanistic Zonal – „Lotizare teren pentru construire locuinte si functiuni complementare, imprejmuiri si utilitati” Oras Draganesti-Olt, T 81, P 138, judetul Olt»
12928.09.2022Hotararea nr 129 din 28.09.2022 referitoare la aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire CENTRU DE ZI P+1E, in Draganesti-Olt, str. N. Titulescu, nr. 166, jud. Olt – beneficiar Biserica Crestina Baptista Speranta
13028.09.2022Hotararea nr 130 din 28.09.2022 referitoare la aprobarea Planului Urbanistic Zonal – desfiintare corp C1 si construire locuinta S+P+1E in Draganesti-Olt, str. Orizont, nr. 2, judetul Olt – beneficiar PUTINELU Simona
13128.09.2022Hotararea nr 131 din 28.09.2022 referitoare la modificarea H.C.L. Draganesti-Olt nr. 71 / 31.05.2022 privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului Orasului Draganesti-Olt si infiintarea Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta de tipul V2
13228.09.2022Hotararea nr 132 din 28.09.2022 referitoare la aprobarea listei solicitantilor care au acces la locuinte construite din fonduri ale Agentiei Nationale pentru Locuinte in orasul Draganesti-Olt destinate inchirierii, pentru tinerii in varsta de pana la 35 ani, si ordinea de prioritate in solutionarea cererilor de acordare a locuintelor pentru intervalul septembrie – decembrie 2022
13307.10.2022Hotararea nr 133 din 07.10.2022 referitoare la modificarea H.C.L. Draganesti-Olt nr. 56 / 31.03.2022 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect “Cresterea eficientei energetice la cladiri rezidentiale in Orasul Draganesti-Olt, judetul Olt – blocurile: PM1, PM2, ZA1 si 15“
13407.10.2022Hotararea nr 134 din 07.10.2022 privind emiterea acordului de principiu in vederea intocmirii si depunerii unui proiect privind «Construire Parc fotovoltaic pentru consum propriu in Orasul Draganesti-Olt, Judetul Olt» , finantabil prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020
13514.10.2022Hotararea nr 135 din 14.10.2022 privind aprobarea proiectului “Dotarea cu echipamente si infrastructura ITS la nivelul Orasului Draganesti-Olt” si a cheltuielilor aferente acestuia, in vederea finantarii in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, Componenta 10 – Fondul local, I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC
13614.10.2022Hotararea nr 136 din 14.10.2022 privind modificarea componentei Comisiei pentru activitati stiintifice, social-culturale, invatamant, sanatate, activitati sportive, agrement, de familie si asistenta sociala din cadrul Consiliului Local al Orasului Draganesti-Olt
13714.10.2022Hotararea nr 137 din 14.10.2022 privind inlocuirea unui membru in Consiliul de administratie al Liceului teoretic "Tudor Vladimirescu" - Draganesti-Olt
13814.10.2022Hotararea nr 138 din 14.10.2022 privind actualizarea reprezentantilor Consiliului Local al Orasului Draganesti-Olt in Comisia de verificare si acordare a punctajelor solicitantilor de locuinte A.N.L., in vederea stabilirii ordinii de prioritati
13925.10.2022Hotararea nr 139 din 25.10.2022 referitoare la aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Orasului Draganesti-Olt pe anul 2022
14025.10.2022Hotararea nr 140 din 25.10.2022 referitoare la aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de munca a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Orasul Draganesti-Olt
14125.10.2022Hotararea nr 141 din 25.10.2022 referitoare la atribuirea denumirii de CRINULUI unei strazi din Orasul Draganesti–Olt
14225.10.2022Hotararea nr 142 din 25.10.2022 referitoare la atribuirea denumirii de DEPOZITULUI unei strazi din Orasul Draganesti–Olt
14325.10.2022Hotararea nr 143 din 25.10.2022 referitoare la atribuirea denumirii de ENERGIEI unei strazi din Orasul Draganesti–Olt
14425.10.2022Hotararea nr 144 din 25.10.2022 referitoare la atribuirea denumirii de ZANAUA unei strazi din Orasul Draganesti–Olt
14525.10.2022Hotararea nr 145 din 25.10.2022 referitoare la atribuirea denumirii de ALEEA ALUNULUI unei strazi din Orasul Draganesti–Olt
14625.10.2022H O T Ă R Â R E nr 146/25.11.2022 referitoare la atribuirea denumirii de ALEEA ARMONIEI unei străzi din Orașul Drăgănești – Olt
14725.10.2022H O T Ă R Â R E nr 147/25.10.2022 referitoare la atribuirea denumirii de ALEEA TRESTIEI unei străzi din Orașul Drăgănești – Olt
14825.10.2022H O T Ă R Â R E nr 148/24.102022 referitoare la atribuirea denumirii de MEȘTEȘUGARILOR unei străzi din Orașul Drăgănești – Olt
14925.10.2022H O T Ă R Â R E nr 149/25.10.2022 referitoare la atribuirea denumirii de ȘCOLII unei străzi din Orașul Drăgănești – Olt
15025.10.2022HOTĂRÂRE nr 151/25.10.2022 privind aprobarea tarifelor aferente prestării activității de " Curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice
din oraşul Drăgăneşti-Olt şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ" – componentă a serviciului de salubrizare de la nivelul Orașului Drăgăneşti-Olt
15125.10.2022HOTĂRÂRE nr 151/25.10.2022 referitoare la completarea H.C.L. Drăgănești-Olt nr. 82 / 30.06.2022 privind aprobarea tarifelor actualizate
pentru prestarea unor servicii cu utilajele și mijloacele de transport S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L. – Drăgănești-Olt
15225.10.2022HOTĂRÂRE nr 152/25.10.2022 privind înființarea unor puncte secundare de lucru - în cadrul unor unități de învățământ preuniversitar de
pe raza Orașului Drăgănești-Olt - aferente Cabinetului medical școlar
15325.10.2022HOTĂRÂRE nr 153/25.10.2022 referitoare la actualizarea componenței Grupului de Inițiativă Locală și a Grupului de Lucru Local pentru dezvoltarea comunităţii de romi din orașul Drăgănești-Olt
15425.10.2022HOTĂRÂRE nr 154/25.10.2022 privind repartizarea unei locuinţe A.N.L., rămasă vacantă pe perioada exploatării acesteia în regim de închiriere, d-nului MOGOȘ Andronel
15525.10.2022HOTĂRÂRE nr 155/25.10.2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), a indicatorilor tehnico-economici actualizați și devizului general actualizat pentru obiectivul
de investiții "Reabilitare și modernizare străzi în orașul Drăgăanești-Olt, județul Olt (III)” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea
obiectivului
15625.10.2022H O T Ă R Â R E nr 156/25.10.2022 referitoare la aprobarea constituirii drepturilor de servitute de trecere și de uz, în favoarea S.C. Distrigaz Sud Rețele S.R.L. , asupra suprafeței de 50 mp - teren intravilan,
domeniu privat al U.A.T. Orașul Drăgănești-Olt, situat în str.Morii, nr.3,
în vederea instalării de rețele, conducte, linii sau echipamente aferente obiectivelor / sistemelor din domeniul gazelor naturale și pentru accesul la locul de amplasare a acestora
15708.11.2022H O T Ă R Â R E nr 157/08.11.2022 referitoare la « aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Drăgăneşti-Olt pe anul 2022»
15808.11.2022H O T Ă R Â R E nr 158/08.11.2022 privind exprimarea acordului pentru înființarea unui Centru medical de permanență fix pentru asigurarea asistenței medicale primare la nivelul Orașului Drăgănești-Olt
15924.11.2022Hotararea nr 159 din 24.11.2022 referitoare la aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Orasului Draganesti-Olt pe anul 2022
16024.11.2022Hotararea nr 160 din 21.11.2022 referitoare la aprobarea executiei bugetare pentru trimestrul III al anului 2022
16124.11.2022Hotararea nr 161 din 24.11.2022 referitoare la aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de munca a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Orasul Draganesti-Olt
16224.11.2022Hotararea nr 162 din 24.11.2022 referitoare la vanzarea imobilului - apartament, ce apartine fondului locativ - domeniu privat al Orasului Draganesti-Olt, compus din doua camere, in suprafata utila de 31,72mp, situat in str. Cpt. Draganescu, bl. D, sc. A, parter, ap. 1, jud. Olt, catre actualul chirias - domnul ZIDARU Nicusor - titular al contractului de inchiriere nr 12 / 01.04.2015
16324.11.2022Hotararea nr 163 din 24.11.2022 referitoare la aprobarea suportarii de la bugetul local a sumei totale de 32.364 lei, reprezentand cheltuieli de judecata si drepturi salariale - diferențe intre cele cuvenite
si cele incasate din pensie - d-nei BARBU Alexandra
16424.11.2022Hotararea nr 164 din 24.11.2022 referitoare la retragerea dreptului de folosinta gratuita, in suprafata de 300 mp, persoanelor care nu si-au indeplinit obligatiile impuse de Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala
16524.11.2022Hotararea nr 165 din 24.11.2022 referitoare la atribuirea de loturi in folosinta gratuita in suprafata de 300 mp, unor solicitanti care indeplinesc criteriile impuse de Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala
16624.11.2022Hotararea nr 166 din 24.11.2022 referitoare la revocarea H.C.L. Draganesti-Olt nr. 125 / 28.09.2022 privind modificarea H.C.L. Draganești-Olt nr. 39 / 28.04.2016 referitoare la insusirea inventarului actualizat al domeniului public al Orașului Draganesti – Olt”
16724.11.2022Hotararea nr 167 din 24.11.2022 referitoare la insusirea raportului de evaluare a terenului intravilan in suprafata de 150 mp, apartinand domeniului privat, situat in Orașul Draganesti-Olt, str. Nicolae Titulescu, nr. 5, județul Olt, in vederea stabilirii cuantumului despagubirii lipsei de folosinta
16824.11.2022Hotararea nr 168 din 24.11.2022 referitoare la insusirea raportului de evaluare a terenului intravilan in suprafata de 50 mp, apartinand domeniului privat, situat in Orașul Draganesti-Olt, str. Morii, nr. 3, judetul Olt, in vederea stabilirii cuantumului despagubirii lipsei de folosinta
16908.12.2022Hotararea nr 169 din 08.12.2022 referitoare la «aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Orasului Draganesti-Olt pe anul 2022»
17008.12.2022Hotararea nr 170 din 08.12.2022 referitoare la aprobarea cuantumului si numarului burselor pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat din Orasul Draganesti-Olt aferente semestrului I al anului școlar 2022 –2023
17108.12.2022Hotararea nr 171 din 08.12.2022 referitoare la modificarea si completarea H.C.L. Draganesti-Olt nr. 122/23.09.2022 privind implementarea
proiectului "Infiintare centru de colectare prin aport voluntar (CAV)
in Orasul Draganesti-Olt, judetul Olt"
17208.12.2022Hotararea nr 172 din 08.12.2022 privind modificarea H.C.L. Draganesti-Olt nr. 55 / 28.08.2018 privind aprobarea proiectului “Reabilitare si modernizare constructie existenta C1 - Camin copii. Reabilitare si modernizare constructie existenta C1 – Gradinita; Reabilitare si modernizarea parc orasenesc” si a cheltuielilor legate de proiect
17308.12.2022Hotararea nr 173 din 08.12.2022 privind modificarea H.C.L. Draganesti-Olt nr. 56 / 28.08.2018 privind implementarea proiectului „Reabilitare si modernizare constructie existenta C1 - Camin copii. Reabilitare si modernizare constructie existenta C1 – Gradinita; Reabilitare si modernizarea parc orasenesc” si a documentatiei tehnicoeconomice
la faza D.A.L.I. si a indicatorilor tehnico-economici ai acesteia
17428.12.2022Hotararea nr 174 din 28.12.2022 referitoare la «aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Orasului Draganesti-Olt pe anul 2022»
17528.12.2022Hotararea nr 175 din 28.12.2022 referitoare la aprobarea contului de executie al bugetului local al orasului Draganesti-Olt
la nivelul lunii decembrie 2022
17628.12.2022Hotararea nr 176 din 28.12.2022 referitoare la aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de munca a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Orasul Draganesti-Olt
17728.12.2022Hotararea nr 177 din 28.12.2022 referitoare la stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor taxe asimilate acestora pentru anul 2023
17828.12.2022Hotararea nr 178 din 28.12.2022 referitoare la aprobarea calendarului de activitati cultural-artistice ce se vor desfasura in cursul anului 2023 la nivelul orasului Draganesti-Olt si a finantarii acestora
17928.12.2022Hotararea nr 179 din 28.12.2022 referitoare la aprobarea prelungirii contractului de inchiriere, incheiat cu S.C. Vodafone Romania S.A .- Bucuresti, pentru terenul in suprafata de 80 mp, domeniu privat al
localitatii, situat in extravilanul orasului Draganesti-Olt
18028.12.2022Hotararea nr 180 din 28.12.2022 privind modificarea H.C.L. Draganesti-Olt nr. 91 din 30.06.2022 referitoare la aprobarea
documentatiilor Nota conceptuala si Tema de proiectare aferente obiectivului de investitie „Modernizare alei din zona centrala a Orasului Draganesti-Olt, jud. Olt”
18128.12.2022Hotararea nr 181 din 28.12.2022 referitoare la stabilirea modalitatii de gestiune pentru Serviciul de salubrizare privind activitatea de "Maturatul, spalatul si stropitul cailor publice din localitate, inclusiv colectarea si transportul deseurilor din pamant si pietre provenite de pe caile publice la depozitele de deseuri, precum si a deseurilor provenite din cosurile stradale la depozitele de deseuri si / sau la instalatiile de tratare" si aprobarea documentatiei de atribuire pentru delegarea, prin achizitie publica de servicii, a acestei activitati
18228.12.2022Hotararea nr 182 din 28.12.2022 privind aprobarea Caietului de sarcini al Serviciului de salubrizare a orasului Draganesti-Olt privind activitatea „Maturatul, spalatul si stropitul cailor publice din localitate, inclusiv colectarea si transportul deseurilor din pamant si pietre provenite de pe caile publice la depozitele de deseuri, precum si a deseurilor provenite din cosurile stradale la depozitele de deseuri si / sau la instalatiile de tratare”
18328.12.2022Hotararea nr 183 din 28.12.2022 referitoare la completarea H.C.L. Draganesti-Olt nr. 136 din 26.11.2021 privind aprobarea tarifelor aferente desfasurarii Serviciului public de intretinere si reparare drumuri la nivelul U.A.T. Orasul Draganesti-Olt, delegat S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L.
18428.12.2022Hotararea nr 184 din 28.12.2022 referitoare la completarea H.C.L. Draganesti-Olt nr. 138 din 26.11.2021 privind aprobarea tarifelor aferente desfasurarii Serviciului public de amenajare si intretinere a zonelor verzi, terenurilor de sport si a locurilor de joaca pentru copii la nivelul U.A.T. Orasul Draganesti-Olt, delegat S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L.
18528.12.2022Hotararea nr 185 din 28.12.2022 referitoare la completarea H.C.L. Draganesti-Olt nr. 139 din 26.11.2021 privind aprobarea tarifelor aferente desfasurarii Serviciului public de montare si/sau intretinere a mobilierului urban si ambiental la nivelul U.A.T. Orasul Draganesti-Olt, delegat S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L.
18628.12.2022Hotararea nr 186 din 28.12.2022 referitoare la completarea H.C.L. Draganesti-Olt nr. 140 din 26.11.2021 privind aprobarea tarifelor aferente desfasurarii Serviciului public de intretinere, reparatii curente si reabilitare a fondului imobiliar la nivelul U.A.T. Orasul Draganesti-Olt, delegat S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L.
18728.12.2022Hotararea nr 187 din 28.12.2022 referitoare la completarea H.C.L. Draganesti-Olt nr. 141 din 26.11.2021 privind aprobarea tarifelor aferente desfasurarii Serviciului public de intretinere a cimitirelor la nivelul U.A.T. Orasul Draganesti-Olt, delegat S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L.
18828.12.2022Hotararea nr 188 din 28.12.2022 privind modificarea si completarea H.C.L. Draganesti-Olt nr. 30 din 29.06.2018 referitoare la
insusirea inventarului actualizat al domeniului privat al Orasul Draganesti–Olt
18928.12.2022Hotararea nr 189 din 28.12.2022 privind aprobarea concesionarii unui loc de inmormantare familial extins, pe care urmeaza a fi edificate lucrari funerare supraterane, in cadrul Cimitirului din str. Morii – oras Draganesti-Olt, d-nilor COMAN Florea, COMAN Lamaita, COMAN Marian si GOMAN Lucia
19028.12.2022Hotararea nr 190 din 28.12.2022 privind aprobarea concesionarii unui loc de inmormantare familial extins, pe care urmeaza a fi edificate lucrari funerare supraterane, in cadrul Cimitirului din str. Morii – oras Draganesti-Olt, d-nilor NINE Elena, NINE Gabriel, MIHAI Mariana si MIHAI Florica
19128.12.2022Hotararea nr 191 din 28.12.2022 privind aprobarea concesionarii unui loc de inmormantare familial extins, pe care urmeaza a fi edificate lucrari funerare supraterane, in cadrul Cimitirului din str. Morii – oras Draganesti-Olt, d-nilor GAMAN Zavoda, NINE Petre, NINE Gabi si BRINDUSE Luci
19228.12.2022Hotararea nr 192 din 28.12.2022 referitoare la aprobarea traseelor si orarului microbuzului ce asigura transportul pre/scolarilor la unitatile de invatamant de pe raza orasului Draganesti-Olt pentru anul
școlar 2022-2023
19328.12.2022Hotararea nr 193 din 28.12.2022 referitoare la aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce urmeaza a fi efectuate
de beneficiarii de ajutor social, aferent anului 2023
19428.12.2022Hotararea nr 194 din 28.12.2022 privind modificarea H.C.L. Draganesti-Olt nr. 155 din 25.10.2022 referitoare la aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii (DALI), a indicatorilor tehnico-economici actualizati si devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii "Reabilitare si modernizare strazi in orasul Draganesti-Olt, judetul Olt (III)” aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii „Anghel Saligny”, precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
Sari la conținut