Hotărârile autorității deliberative 2023

Nr.Din dataTitlu
126.01.2023Hotararea nr 1 din 26.01.2023 referitoare la aprobarea utilizarii unei sume de bani din Fondul de intretinere, inlocuire si dezvoltare de catre Compania de Apa Olt S.A. - Slatina pentru finantarea partiala a reparatiei unor transformatoare aferente sediului secundar Draganesti-Olt
226.01.2023Hotararea nr 2 din 26.01.2023 privind mentinerea retelei scolare a Orasului Draganesti-Olt pentru anul scolar 2023-2024
326.01.2023Hotararea nr 3 din 26.01.2023 referitoare la vanzarea imobilului - apartament, ce apartine fondului locativ - domeniu privat al Orasului Draganesti-Olt, compus din doua camere, in suprafata utila de 62,50mp, situat in str. N. Titulescu, nr. 127, bl. OM2, sc. A, et. 1, ap. 6, jud. Olt, catre actualul chirias - domnul Basca Marin - titular al contractului de inchiriere nr 12 / 01.07.2016
426.01.2023Hotararea nr 4 din 26.01.2023 referitoare la infiintarea Serviciului de gestionare a cainilor fara stapan din Orasul Draganesti-Olt – judetul Olt si stabilirea modalitatii de gestiune a acestuia
526.01.2023Hotararea nr 5 din 26.01.2023 privind aprobarea concesionarii unui loc de inmormantare familial extins, pe care urmeaza a fi edificate lucrari funerare supraterane, in cadrul Cimitirului din str. Morii - oras Draganesti-Olt, d-nilor Nadescu Vasile, Nadescu Ioana, Nadescu Viorel, Nadescu Amelia-Maria, Nadescu Iulian si Nadescu Mariana
626.01.2023Hotararea nr 6 din 26.01.2023 referitoare la aprobarea tarifelor aferente prestarii activitatii de „Maturatul, spalatul, stropitul cailor publice din localitate, inclusiv colectarea si transportul deseurilor de pamânt si pietre provenite de pe caile publice la depozitele de deseuri, precum si a deseurilor provenite din cosurile stradale la depozitele de deseuri si/sau la instalatiile de tratare“ - componenta a serviciului de salubrizare de la nivelul Orasului Draganesti-Olt
726.01.2023Hotararea nr 7 din 26.01.2023 referitoare la revocarea H.C.L. Draganesti-Olt nr 141-149 / 25.10.2022
802.02.2023Hotararea nr 8 din 02.02.2023 referitoare la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Orasului Draganesti-Olt pentru anul 2023
902.02.2023Hotararea nr 9 din 02.02.2023 privind aprobarea protocolului de colaborare incheiat intre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS) si Unitatea Administrativ Teritoriale Orasul Draganesti-Olt, pentru implementarea proiectului "HUB de Servicii MMSS-SII MMSS" - Cod MySmis 130963
1002.02.2023Hotararea nr 10 din 02.02.2023 privind modificarea H.C.L. Draganesti-Olt nr 93 din 31.07.2019 referitoare la dezlipirea in doua loturi a suprafetei de teren de 4900mp, domeniu privat al orasului Draganesti-Olt, din str. Morii, nr. 3
1128.02.2023Hotararea nr 11 din 28.02.2023 referitoare la inregistrarea U.A.T. Orasul Draganesti-Olt in Sistemul National Electronic de Plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar (S.N.E.P.)
1228.02.2023Hotararea nr 12 din 28.02.2023 privind modificarea H.C.L. Draganesti-Olt nr 53 din 28.08.2018 referitoare la aprobarea proiectului "Reabilitare si modernizare cu schimbarea destinatiei in biblioteca a constructiei existente C1 - centrala termica. Reabilitare si modernizare cu schimbarea destinatiei in centru pentru tineret a constructiei existente C2 - biblioteca. Reabilitare si modernizare constructie existenta C1 - clubul elevilor. Reabilitare drum public" si a cheltuielilor legate de proiect
1328.02.2023Hotararea nr 13 din 28.02.2023 privind modificarea H.C.L> Draganesti-Olt nr 54 din 28.08.2018 referitoare la aprobarea implementarii proiectului "Reabilitare si modernizare cu schimbarea destinatiei in biblioteca a constructiei existente C1 - centrala termica. Reabilitarea si modernizare cu schimbarea destinatiei in centru pentru tineret a constructiei existente C2 - biblioteca. Reabilitare si modernizare contructie existenta C1 - clubul elevilor. Reabilitare drum public" si a documentatiei tehnico economice la faza D.A.L.I. si a indicatorilui tehnico-economici ai acesteia
1428.02.2023Hotararea nr 14 din 28.02.2023 privind aprobarea initierii procedurilor pentru infiintarea unei Asociatii de dezvoltare intercomunitara de utilitate publica pentru serviciul de transport public local, persoana juridica de drept privat si de utilitate publica prin asocierea Unitatii Administrativ Teritoriale Orasul Draganesti-Olt – judetul Olt, prin Consiliul Local al Orasului Draganesti-Olt, in calitate de membru fondator (asociat), cu Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Maruntei - judetul Olt, prin Consiliul Local al Comunei Maruntei
1528.02.2023Hotararea nr 15 din 28.02.2023 referitoare la vanzarea imobilului - apartament, ce apartine fondului locativ – domeniu privat al Orasului Draganesti-Olt, compus din doua camere, in suprafata utila de 52,46 mp, situat in str. N.Titulescu, nr. 127, bl. PM2, sc. B, et. 3, ap. 16, jud.Olt, catre actualul chirias - domnul BARBU Vasile - titular al contractului de inchiriere nr. 25 / 16.01.2018
1628.02.2023Hotararea nr 16 din 28.02.2023 referitoare la aprobarea valorificarii prin vanzare a unor bunuri scoase din functiune, aflate in locatia Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta, apartinand domeniului privat al U.A.T. Oras Draganesti-Olt
1728.02.2023Hotararea nr 17 din 28.02.2023 referitoare la stabilirea modalitatii de gestiune pentru Serviciul de iluminat public din Orasul Draganesti-Olt
1828.02.2023Hotararea nr 18 din 28.02.2023 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii (DALI), a indicatorilor tehnico-economici actualizati si devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii "Modernizare alei din zona centrala a Orasului Draganesti-Olt, judetul Olt”, precum si a sumelor reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
1928.02.2023Hotararea nr 19 din 28.02.2023 referitoare la modificarea H.C.L. Draganesti-Olt nr. 188 / 28.12.2022 privind modificarea si completarea H.C.L. Draganesti-Olt nr. 30 / 29.06.2018 referitoare la insusirea inventarului actualizat al domeniului privat al Orasului Draganesti – Olt
2028.02.2023Hotararea nr 20 din 28.02.2023 privind modificarea H.C.L. Draganesti-Olt nr. 11 / 28.02.2020 referitoare la aprobarea inchirierii, prin atribuire directa, a suprafetelor de pajiste – domeniu privat al Orasului Draganesti-Olt
2128.02.2023Hotararea nr 21 din 28.02.2023 referitoare la aprobarea locatiei obiectivului de investitie „Amenajare adapost public pentru cainii fara stapan in Orasul Draganesti-Olt, jud. Olt”
2228.02.2023Hotararea nr 22 din 28.02.2023 referitoare la primirea ca membru in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apa si Canalizare „Oltul” –Slatina a U.A.T. Comuna Redea din jud. Olt
2328.02.2023Hotararea nr 23 din 28.02.2023 referitoare la stabilirea plafonului minimal al salariului de baza brut lunar pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orasului Draganesti-Olt, la nivelul anului 2023
2428.02.2023Hotararea nr 24 din 28.02.2023 referitoare la aprobarea listei solicitantilor care au acces la locuinte construite din fonduri ale Agentiei Nationale pentru Locuinte in orasul Draganesti-Olt destinate inchirierii, pentru tinerii in varsta de pana la 35 ani, si ordinea de prioritate in solutionarea cererilor de acordare a locuintelor in anul 2023
2528.02.2023Hotararea nr 25 din 28.02.2023 referitoare la completarea H.C.L. Draganesti-Olt nr. 138/26.11.2021 privind aprobarea tarifelor aferente desfasurarii Serviciului public de amenajare si intretinere a zonelor verzi, terenurilor de sport si a locurilor de joaca pentru copii la nivelul U.A.T. Orasul Draganesti-Olt, delegat S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L.
2628.02.2023Hotararea nr 26 din 28.02.2023 referitoare la completarea H.C.L. Draganesti-Olt nr. 140 / 26.11.2021 privind aprobarea tarifelor aferente desfasurarii Serviciului public de intretinere, reparatii curente si reabilitare a fondului imobiliar la nivelul U.A.T. Orasul Draganesti-Olt, delegat S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L.
2728.02.2023Hotararea nr 27 din 28.02.2023 referitoare la completarea H.C.L. Draganesti-Olt nr. 141/26.11.2021 privind aprobarea tarifelor aferente desfasurarii Serviciului public de intretinere a cimitirelor la nivelul U.A.T. Orasul Draganesti-Olt, delegat S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L.
2809.03.2023H O T Ă R Â R E nr 28/09.03.2023 referitoare la implementarea proiectului “ Creșterea eficienței energetice la clădiri rezidențiale în Orașul Drăgănești-Olt, județul Olt – blocurile: A, B, C, D, F, G“ și aprobarea documentației la faza D.A.L.I. și aindica torilor tehnico-economici ai acesteia
2909.03.2023H O T Ă R Â R E Nr. 29 / 09.03.2023 referitoare la dezlipirea în două loturi a suprafeței de teren intravilan de 24.794 mp, domeniu privat, situată în extravilanul Orașului Drăgănești-Olt, T122 P50
3027.03.2023H O T Ă R Â R E Nr 30/27.03.2023 referitoare la aprobarea proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale - Unități de învățământ preuniversitar, Orașul Drăgănești-Olt, Județul Olt” și a cheltuielilor aferente acestuia, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență – Componenta 15, Apelul de proiecte PNRR/2022/C15/MEDU/I9./I11./I13./I14./Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe
3127.03.2023H O T Ă R Â R E Nr. 31/27.03.2023 referitoare la aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Orașul Drăgănești-Olt
3227.03.2023H O T Ă R Â R E Nr 32/27.03.2023 referitoare la « aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L. – Drăgăneşti-Olt »
3327.03.2023H O T Ă R Â R E Nr 33/27.03.2023 referitoare la aprobarea documentațiilor Notă conceptuală și Temă de proiectare aferente obiectivului de investiție „Amenajare adăpost pentru câinii fără stăpân în Orașul Drăgănești-Olt, jud. Olt”
3427.03.2023HOTĂRÂRE Nr 34/27.03.2023 referitoare la modificarea H.C.L. Drăgănești-Olt nr. 71 / 31.05.2022 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Drăgăneşti-Olt și înființarea Serviciului voluntar pentru situații de urgenta de tipul V2
3527.03.2023H O T Ă R Â R E Nr 35/27.03.2023 privind modificarea H.C.L. Drăgănești-Olt nr. 155/25.10.2022 referitoare la aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), a indicatorilor tehnico-economici actualizați și devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții "Reabilitare și modernizare străzi în orașul Drăgănești-Olt, județul Olt (III)” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
3621.04.2023HOTĂRÂRE nr 56/21.04.2023 referitoare la aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție Extindere conductă de distribuție a gazelor naturale pe strada Căpitan Drăgănescu, pentru alimentarea locului de consum din Drăgănești-Olt, str. Căpitan Drăgănescu, nr.1A
3728.04.2023H O T Ă R Â R E nr 37/ 28.04.2023 referitoare la aprobarea execuției bugetare pentru trimestrul I al anului 2023
3828.04.2023HOTĂRÂRE nr 38/28.04.2023 referitoare la indexarea impozitelor și taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora pentru anul 2024
3928.04.2023H O T Ă R Â R E nr 39/28.04.2023 referitoare la actualizarea anuală, cu rata inflației, a chiriei instituită în condițiile prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
4028.04.2023H O T Ă R Â R E nr 40/28.04.2023 referitoare la aprobarea cuantumului redevenței aferentă anului 2023 datorată de S.C. Compania de Apă Olt S.A. Orașului Drăgănești-Olt
4128.04.2023H O T Ă R Â R E nr 41/28.04.2023 privind aprobarea propunerii de concesionare a unui lot de terenuri, împreună cu construcțiile aferente canale de irigații – în suprafață totală de 134.296 mp, domeniu privat al Orașului Drăgănești-Olt
4228.04.2023H O T Ă R Â R E nr 42/28.04.2023 referitoare la aprobarea Regulamentului și a Caietului de sarcini aferente Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân din Orașul Drăgănești-Olt, județul Olt
4328.04.2023H O T Ă R Â R E nr 43/28.04.2023 referitoare la vânzarea imobilului - apartament, ce aparține fondului locativ – domeniu privat al Orașului Drăgănești-Olt, compus din două camere, în suprafață utilă de 49,87 mp, situat în str. N.Titulescu, nr. 127, bl. PM2, sc. E, parter, ap.2, jud.Olt, prin licitație publică
4428.04.2023HOTĂRÂRE nr 44/28.04.2023 referitoare la completarea H.C.L. Drăgănești-Olt nr. 140 / 26.11.2021 privind aprobarea tarifelor aferente desfășurării Serviciului public de întreținere, reparații curente și reabilitare a fondului imobiliar la nivelul U.A.T. Orașul Drăgănești-Olt, delegat S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L.
4528.04.2023O T Ă R Â R E nr 45/28.04.2023 privind stabilirea unor restricții de circulație pe strazile 1 Decembrie 1918 și Colonel Năstase Ion din Orașul Drăgănești-Olt
4628.04.2023H O T Ă R Â R E nr 46/28.04.2023 referitoare la rectificarea anexelor nr. 1 și 4 din H.C.L. Drăgănești-Olt nr. 188/28.12.2022 privind modificarea și completarea H.C.L. Drăgănești-Olt nr. 30 / 29.06.2018 referitoare la însușirea inventarului actualizat al domeniului privat al Orașului Drăgănești – Olt
4728.04.2023H O T Ă R Â R E nr 47/28.04.2023 referitoare la aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Extindere locuință în Drăgănești-Olt, str. Nicolae Titulescu, nr. 101, jud. Olt – beneficiar MUSTAȚĂ Estera și ANGHEL Florin
4828.04.2023O T Ă R Â R E nr 48/28.04.2023 referitoare la modificarea H.C.L. Drăgănești-Olt nr. 158 / 08.11.2022 privind exprimarea acordului pentru înființarea unui Centru medical de permanență fix pentru asigurarea asistenței medicale primare la nivelul Orașului Drăgănești-Olt
4928.04.2023H O T Ă R Â R E nr 49/28.04.2023 referitoare la aprobarea participării Orașului Drăgănești-Olt, județul Olt, la Parteneriatul LEADER cu “Grupul de Acțiune Locală Vedea – Găvanu – Burdea”
5028.04.2023H O T Ă R Â R E nr 50/28.04.2023 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție „Modernizare alei din zona centrală a Orașului Drăgănești-Olt, jud. Olt”– la faza Proiect tehnic
5128.04.2023H O T Ă R Â R E nr 51/28.04.2023 referitoare la stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Drăgăneşti-Olt, începând cu luna aprilie 2023
5211.05.2023HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. Drăgăneşti-Olt nr. 55 / 28.08.2018 privind aprobarea proiectului “ Reabilitare si modernizare constructie existenta C1 - Camin copii. Reabilitare si modernizare constructie existenta C1 – Gradinita; reabilitare si modernizarea parc orasenesc” și a cheltuielilor legate de proiect
5311.05.2023HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. Drăgăneşti-Olt nr. 56 / 28.08.2018 privind implementarea proiectului „Reabilitare si modernizare constructie existenta C1 - Camin copii. Reabilitare si modernizare constructie existenta C1 – Gradinita; Reabilitare si modernizarea parc orasenesc” și a documentației tehnico-economice la faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici ai acesteia
5411.05.2023H O T Ă R Â R E privind modificarea H.C.L. Drăgănești-Olt nr. 44/13.08.2018 referitoare la implementarea proiectului „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE LA CLĂDIRI REZIDENȚIALE ÎN ORAȘUL DRĂGĂNEȘTI OLT, JUDEȚUL OLT”, aprobarea documentației la faza D.A.L.I. si a indicatorilor tehnico-economici ai acesteia – Componentele: C1-bloc 3AB (str. Dudesti, nr, 27), C2-bloc D12 (str. N. Titulescu, nr. 156), C3-bloc D13 (str. N. Titulescu, nr. 154), C4-bloc D14 (str. N.Titulescu, nr. 152), C5-bloc D3 (str. N. Titulescu, nr. 120), C6-bloc D4 (str. N. Titulescu, nr. 122),C7-bloc D5 (str. N. Titulescu, nr. 124), C8-bloc D6 ( str. N. Titulescu, nr. 126), C9-bloc D7 (str. Col.Năstase Ion, nr. 4), C10-bloc E5 (str. Paltiniș, nr. 2)
5511.05.2023H O T Ă R Â R E referitoare la implementarea proiectului ”Renovarea moderată, în scopul creșterii eficienței energetice, a clădirii publice Cămin și Cantină aferente Liceului Teoretic Tudor Vladimirescu, din Orașul Drăgănești Olt, Județul Olt” și aprobarea documentației la faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici ai acesteia
Sari la conținut