Hotărârile autorității deliberative 2023

Nr.Din dataTitlu
126.01.2023Hotararea nr 1 din 26.01.2023 referitoare la aprobarea utilizarii unei sume de bani din Fondul de intretinere, inlocuire si dezvoltare de catre Compania de Apa Olt S.A. - Slatina pentru finantarea partiala a reparatiei unor transformatoare aferente sediului secundar Draganesti-Olt
226.01.2023Hotararea nr 2 din 26.01.2023 privind mentinerea retelei scolare a Orasului Draganesti-Olt pentru anul scolar 2023-2024
326.01.2023Hotararea nr 3 din 26.01.2023 referitoare la vanzarea imobilului - apartament, ce apartine fondului locativ - domeniu privat al Orasului Draganesti-Olt, compus din doua camere, in suprafata utila de 62,50mp, situat in str. N. Titulescu, nr. 127, bl. OM2, sc. A, et. 1, ap. 6, jud. Olt, catre actualul chirias - domnul Basca Marin - titular al contractului de inchiriere nr 12 / 01.07.2016
426.01.2023Hotararea nr 4 din 26.01.2023 referitoare la infiintarea Serviciului de gestionare a cainilor fara stapan din Orasul Draganesti-Olt – judetul Olt si stabilirea modalitatii de gestiune a acestuia
526.01.2023Hotararea nr 5 din 26.01.2023 privind aprobarea concesionarii unui loc de inmormantare familial extins, pe care urmeaza a fi edificate lucrari funerare supraterane, in cadrul Cimitirului din str. Morii - oras Draganesti-Olt, d-nilor Nadescu Vasile, Nadescu Ioana, Nadescu Viorel, Nadescu Amelia-Maria, Nadescu Iulian si Nadescu Mariana
626.01.2023Hotararea nr 6 din 26.01.2023 referitoare la aprobarea tarifelor aferente prestarii activitatii de „Maturatul, spalatul, stropitul cailor publice din localitate, inclusiv colectarea si transportul deseurilor de pamânt si pietre provenite de pe caile publice la depozitele de deseuri, precum si a deseurilor provenite din cosurile stradale la depozitele de deseuri si/sau la instalatiile de tratare“ - componenta a serviciului de salubrizare de la nivelul Orasului Draganesti-Olt
726.01.2023Hotararea nr 7 din 26.01.2023 referitoare la revocarea H.C.L. Draganesti-Olt nr 141-149 / 25.10.2022
802.02.2023Hotararea nr 8 din 02.02.2023 referitoare la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Orasului Draganesti-Olt pentru anul 2023
902.02.2023Hotararea nr 9 din 02.02.2023 privind aprobarea protocolului de colaborare incheiat intre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS) si Unitatea Administrativ Teritoriale Orasul Draganesti-Olt, pentru implementarea proiectului "HUB de Servicii MMSS-SII MMSS" - Cod MySmis 130963
1002.02.2023Hotararea nr 10 din 02.02.2023 privind modificarea H.C.L. Draganesti-Olt nr 93 din 31.07.2019 referitoare la dezlipirea in doua loturi a suprafetei de teren de 4900mp, domeniu privat al orasului Draganesti-Olt, din str. Morii, nr. 3
1128.02.2023Hotararea nr 11 din 28.02.2023 referitoare la inregistrarea U.A.T. Orasul Draganesti-Olt in Sistemul National Electronic de Plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar (S.N.E.P.)
1228.02.2023Hotararea nr 12 din 28.02.2023 privind modificarea H.C.L. Draganesti-Olt nr 53 din 28.08.2018 referitoare la aprobarea proiectului "Reabilitare si modernizare cu schimbarea destinatiei in biblioteca a constructiei existente C1 - centrala termica. Reabilitare si modernizare cu schimbarea destinatiei in centru pentru tineret a constructiei existente C2 - biblioteca. Reabilitare si modernizare constructie existenta C1 - clubul elevilor. Reabilitare drum public" si a cheltuielilor legate de proiect
1328.02.2023Hotararea nr 13 din 28.02.2023 privind modificarea H.C.L> Draganesti-Olt nr 54 din 28.08.2018 referitoare la aprobarea implementarii proiectului "Reabilitare si modernizare cu schimbarea destinatiei in biblioteca a constructiei existente C1 - centrala termica. Reabilitarea si modernizare cu schimbarea destinatiei in centru pentru tineret a constructiei existente C2 - biblioteca. Reabilitare si modernizare contructie existenta C1 - clubul elevilor. Reabilitare drum public" si a documentatiei tehnico economice la faza D.A.L.I. si a indicatorilui tehnico-economici ai acesteia
1428.02.2023Hotararea nr 14 din 28.02.2023 privind aprobarea initierii procedurilor pentru infiintarea unei Asociatii de dezvoltare intercomunitara de utilitate publica pentru serviciul de transport public local, persoana juridica de drept privat si de utilitate publica prin asocierea Unitatii Administrativ Teritoriale Orasul Draganesti-Olt – judetul Olt, prin Consiliul Local al Orasului Draganesti-Olt, in calitate de membru fondator (asociat), cu Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Maruntei - judetul Olt, prin Consiliul Local al Comunei Maruntei
1528.02.2023Hotararea nr 15 din 28.02.2023 referitoare la vanzarea imobilului - apartament, ce apartine fondului locativ – domeniu privat al Orasului Draganesti-Olt, compus din doua camere, in suprafata utila de 52,46 mp, situat in str. N.Titulescu, nr. 127, bl. PM2, sc. B, et. 3, ap. 16, jud.Olt, catre actualul chirias - domnul BARBU Vasile - titular al contractului de inchiriere nr. 25 / 16.01.2018
1628.02.2023Hotararea nr 16 din 28.02.2023 referitoare la aprobarea valorificarii prin vanzare a unor bunuri scoase din functiune, aflate in locatia Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta, apartinand domeniului privat al U.A.T. Oras Draganesti-Olt
1728.02.2023Hotararea nr 17 din 28.02.2023 referitoare la stabilirea modalitatii de gestiune pentru Serviciul de iluminat public din Orasul Draganesti-Olt
1828.02.2023Hotararea nr 18 din 28.02.2023 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii (DALI), a indicatorilor tehnico-economici actualizati si devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii "Modernizare alei din zona centrala a Orasului Draganesti-Olt, judetul Olt”, precum si a sumelor reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
1928.02.2023Hotararea nr 19 din 28.02.2023 referitoare la modificarea H.C.L. Draganesti-Olt nr. 188 / 28.12.2022 privind modificarea si completarea H.C.L. Draganesti-Olt nr. 30 / 29.06.2018 referitoare la insusirea inventarului actualizat al domeniului privat al Orasului Draganesti – Olt
2028.02.2023Hotararea nr 20 din 28.02.2023 privind modificarea H.C.L. Draganesti-Olt nr. 11 / 28.02.2020 referitoare la aprobarea inchirierii, prin atribuire directa, a suprafetelor de pajiste – domeniu privat al Orasului Draganesti-Olt
2128.02.2023Hotararea nr 21 din 28.02.2023 referitoare la aprobarea locatiei obiectivului de investitie „Amenajare adapost public pentru cainii fara stapan in Orasul Draganesti-Olt, jud. Olt”
2228.02.2023Hotararea nr 22 din 28.02.2023 referitoare la primirea ca membru in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apa si Canalizare „Oltul” –Slatina a U.A.T. Comuna Redea din jud. Olt
2328.02.2023Hotararea nr 23 din 28.02.2023 referitoare la stabilirea plafonului minimal al salariului de baza brut lunar pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orasului Draganesti-Olt, la nivelul anului 2023
2428.02.2023Hotararea nr 24 din 28.02.2023 referitoare la aprobarea listei solicitantilor care au acces la locuinte construite din fonduri ale Agentiei Nationale pentru Locuinte in orasul Draganesti-Olt destinate inchirierii, pentru tinerii in varsta de pana la 35 ani, si ordinea de prioritate in solutionarea cererilor de acordare a locuintelor in anul 2023
2528.02.2023Hotararea nr 25 din 28.02.2023 referitoare la completarea H.C.L. Draganesti-Olt nr. 138/26.11.2021 privind aprobarea tarifelor aferente desfasurarii Serviciului public de amenajare si intretinere a zonelor verzi, terenurilor de sport si a locurilor de joaca pentru copii la nivelul U.A.T. Orasul Draganesti-Olt, delegat S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L.
2628.02.2023Hotararea nr 26 din 28.02.2023 referitoare la completarea H.C.L. Draganesti-Olt nr. 140 / 26.11.2021 privind aprobarea tarifelor aferente desfasurarii Serviciului public de intretinere, reparatii curente si reabilitare a fondului imobiliar la nivelul U.A.T. Orasul Draganesti-Olt, delegat S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L.
2728.02.2023Hotararea nr 27 din 28.02.2023 referitoare la completarea H.C.L. Draganesti-Olt nr. 141/26.11.2021 privind aprobarea tarifelor aferente desfasurarii Serviciului public de intretinere a cimitirelor la nivelul U.A.T. Orasul Draganesti-Olt, delegat S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L.
2809.03.2023H O T Ă R Â R E nr 28/09.03.2023 referitoare la implementarea proiectului “ Creșterea eficienței energetice la clădiri rezidențiale în Orașul Drăgănești-Olt, județul Olt – blocurile: A, B, C, D, F, G“ și aprobarea documentației la faza D.A.L.I. și aindica torilor tehnico-economici ai acesteia
2909.03.2023H O T Ă R Â R E Nr. 29 / 09.03.2023 referitoare la dezlipirea în două loturi a suprafeței de teren intravilan de 24.794 mp, domeniu privat, situată în extravilanul Orașului Drăgănești-Olt, T122 P50
3027.03.2023H O T Ă R Â R E Nr 30/27.03.2023 referitoare la aprobarea proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale - Unități de învățământ preuniversitar, Orașul Drăgănești-Olt, Județul Olt” și a cheltuielilor aferente acestuia, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență – Componenta 15, Apelul de proiecte PNRR/2022/C15/MEDU/I9./I11./I13./I14./Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe
3127.03.2023H O T Ă R Â R E Nr. 31/27.03.2023 referitoare la aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Orașul Drăgănești-Olt
3227.03.2023H O T Ă R Â R E Nr 32/27.03.2023 referitoare la « aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L. – Drăgăneşti-Olt »
3327.03.2023H O T Ă R Â R E Nr 33/27.03.2023 referitoare la aprobarea documentațiilor Notă conceptuală și Temă de proiectare aferente obiectivului de investiție „Amenajare adăpost pentru câinii fără stăpân în Orașul Drăgănești-Olt, jud. Olt”
3427.03.2023HOTĂRÂRE Nr 34/27.03.2023 referitoare la modificarea H.C.L. Drăgănești-Olt nr. 71 / 31.05.2022 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Drăgăneşti-Olt și înființarea Serviciului voluntar pentru situații de urgenta de tipul V2
3527.03.2023H O T Ă R Â R E Nr 35/27.03.2023 privind modificarea H.C.L. Drăgănești-Olt nr. 155/25.10.2022 referitoare la aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), a indicatorilor tehnico-economici actualizați și devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții "Reabilitare și modernizare străzi în orașul Drăgănești-Olt, județul Olt (III)” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
3621.04.2023HOTĂRÂRE nr 56/21.04.2023 referitoare la aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție Extindere conductă de distribuție a gazelor naturale pe strada Căpitan Drăgănescu, pentru alimentarea locului de consum din Drăgănești-Olt, str. Căpitan Drăgănescu, nr.1A
3728.04.2023H O T Ă R Â R E nr 37/ 28.04.2023 referitoare la aprobarea execuției bugetare pentru trimestrul I al anului 2023
3828.04.2023HOTĂRÂRE nr 38/28.04.2023 referitoare la indexarea impozitelor și taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora pentru anul 2024
3928.04.2023H O T Ă R Â R E nr 39/28.04.2023 referitoare la actualizarea anuală, cu rata inflației, a chiriei instituită în condițiile prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
4028.04.2023H O T Ă R Â R E nr 40/28.04.2023 referitoare la aprobarea cuantumului redevenței aferentă anului 2023 datorată de S.C. Compania de Apă Olt S.A. Orașului Drăgănești-Olt
4128.04.2023H O T Ă R Â R E nr 41/28.04.2023 privind aprobarea propunerii de concesionare a unui lot de terenuri, împreună cu construcțiile aferente canale de irigații – în suprafață totală de 134.296 mp, domeniu privat al Orașului Drăgănești-Olt
4228.04.2023H O T Ă R Â R E nr 42/28.04.2023 referitoare la aprobarea Regulamentului și a Caietului de sarcini aferente Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân din Orașul Drăgănești-Olt, județul Olt
4328.04.2023H O T Ă R Â R E nr 43/28.04.2023 referitoare la vânzarea imobilului - apartament, ce aparține fondului locativ – domeniu privat al Orașului Drăgănești-Olt, compus din două camere, în suprafață utilă de 49,87 mp, situat în str. N.Titulescu, nr. 127, bl. PM2, sc. E, parter, ap.2, jud.Olt, prin licitație publică
4428.04.2023HOTĂRÂRE nr 44/28.04.2023 referitoare la completarea H.C.L. Drăgănești-Olt nr. 140 / 26.11.2021 privind aprobarea tarifelor aferente desfășurării Serviciului public de întreținere, reparații curente și reabilitare a fondului imobiliar la nivelul U.A.T. Orașul Drăgănești-Olt, delegat S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L.
4528.04.2023O T Ă R Â R E nr 45/28.04.2023 privind stabilirea unor restricții de circulație pe strazile 1 Decembrie 1918 și Colonel Năstase Ion din Orașul Drăgănești-Olt
4628.04.2023H O T Ă R Â R E nr 46/28.04.2023 referitoare la rectificarea anexelor nr. 1 și 4 din H.C.L. Drăgănești-Olt nr. 188/28.12.2022 privind modificarea și completarea H.C.L. Drăgănești-Olt nr. 30 / 29.06.2018 referitoare la însușirea inventarului actualizat al domeniului privat al Orașului Drăgănești – Olt
4728.04.2023H O T Ă R Â R E nr 47/28.04.2023 referitoare la aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Extindere locuință în Drăgănești-Olt, str. Nicolae Titulescu, nr. 101, jud. Olt – beneficiar MUSTAȚĂ Estera și ANGHEL Florin
4828.04.2023O T Ă R Â R E nr 48/28.04.2023 referitoare la modificarea H.C.L. Drăgănești-Olt nr. 158 / 08.11.2022 privind exprimarea acordului pentru înființarea unui Centru medical de permanență fix pentru asigurarea asistenței medicale primare la nivelul Orașului Drăgănești-Olt
4928.04.2023H O T Ă R Â R E nr 49/28.04.2023 referitoare la aprobarea participării Orașului Drăgănești-Olt, județul Olt, la Parteneriatul LEADER cu “Grupul de Acțiune Locală Vedea – Găvanu – Burdea”
5028.04.2023H O T Ă R Â R E nr 50/28.04.2023 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție „Modernizare alei din zona centrală a Orașului Drăgănești-Olt, jud. Olt”– la faza Proiect tehnic
5128.04.2023H O T Ă R Â R E nr 51/28.04.2023 referitoare la stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Drăgăneşti-Olt, începând cu luna aprilie 2023
5211.05.2023HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. Drăgăneşti-Olt nr. 55 / 28.08.2018 privind aprobarea proiectului “ Reabilitare si modernizare constructie existenta C1 - Camin copii. Reabilitare si modernizare constructie existenta C1 – Gradinita; reabilitare si modernizarea parc orasenesc” și a cheltuielilor legate de proiect
5311.05.2023HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. Drăgăneşti-Olt nr. 56 / 28.08.2018 privind implementarea proiectului „Reabilitare si modernizare constructie existenta C1 - Camin copii. Reabilitare si modernizare constructie existenta C1 – Gradinita; Reabilitare si modernizarea parc orasenesc” și a documentației tehnico-economice la faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici ai acesteia
5411.05.2023H O T Ă R Â R E privind modificarea H.C.L. Drăgănești-Olt nr. 44/13.08.2018 referitoare la implementarea proiectului „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE LA CLĂDIRI REZIDENȚIALE ÎN ORAȘUL DRĂGĂNEȘTI OLT, JUDEȚUL OLT”, aprobarea documentației la faza D.A.L.I. si a indicatorilor tehnico-economici ai acesteia – Componentele: C1-bloc 3AB (str. Dudesti, nr, 27), C2-bloc D12 (str. N. Titulescu, nr. 156), C3-bloc D13 (str. N. Titulescu, nr. 154), C4-bloc D14 (str. N.Titulescu, nr. 152), C5-bloc D3 (str. N. Titulescu, nr. 120), C6-bloc D4 (str. N. Titulescu, nr. 122),C7-bloc D5 (str. N. Titulescu, nr. 124), C8-bloc D6 ( str. N. Titulescu, nr. 126), C9-bloc D7 (str. Col.Năstase Ion, nr. 4), C10-bloc E5 (str. Paltiniș, nr. 2)
5511.05.2023H O T Ă R Â R E referitoare la implementarea proiectului ”Renovarea moderată, în scopul creșterii eficienței energetice, a clădirii publice Cămin și Cantină aferente Liceului Teoretic Tudor Vladimirescu, din Orașul Drăgănești Olt, Județul Olt” și aprobarea documentației la faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici ai acesteia
5626.05.2023H O T Ă R Â R E referitoare la acordarea unui mandat special viceprimarului localității – reprezentant al U.A.T. Orașul Drăgănești-Olt în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO” în vederea exercitării votului pentru modificarea tarifelor aferente serviciilor de salubrizare de pe raza județului Olt prevăzute în Contractele de delegare nr. 6867/18.06.2018 și nr. 2542/06.12.2021, pentru modificarea Regulamentului de organizare si funcționare a Serviciului Public de salubrizare a localităților din Județul Olt,precum și pentru încheierea unor acte adiționale la contractele de delegare
5731.05.2023PROCES – VERBAL al şedinţei ordinarea Consiliului Local al oraşului Drăgăneşti-Olt din data de 31.05.2023
5831.05.2023H O T Ă R Â R E referitoare la aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Orașul Drăgănești-Olt
5931.05.2023HOTĂRÂRE privind rectificarea H.C.L. Drăgănești-Olt nr. 20 / 28.02.2023 privind modificarea H.C.L. Drăgăneşti-Olt nr. 11 / 28.02.2020 referitoare la aprobarea închirierii, prin atribuire directă, a suprafețelor de pajiște – domeniu privat al Orașului Drăgănești-Olt
6031.05.2023H O T Ă R Â R E referitoare la aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul orașului Drăgănești-Olt, pentru anul 2023
6131.05.2023H O T Ă R Â R E referitoare la aprobarea Planului local de acțiune privind incluziunea cetățenilor români de etnie romă din orașului Drăgănești-Olt pentru anul 2023
6231.05.2023H O T Ă R Â R E privind aprobarea unui schimb de locuințe tip A.N.L., între titularii contractelor de închiriere nr. 10/17.03.2017 și nr. 27931/23.09.2015
6331.05.2023H O T Ă R Â R E privind modificarea și completarea H.C.L. Drăgănești-Olt nr. 44/13.08.2018 referitoare la implementarea proiectului „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE LA CLĂDIRI REZIDENȚIALE ÎN ORAȘUL DRĂGĂNEȘTI OLT, JUDEȚUL OLT”, aprobarea documentației la faza D.A.L.I. si a indicatorilor tehnico-economici ai acesteia – Componentele: C1-bloc 3AB (str. Dudesti, nr, 27), C2-bloc D12 (str. N. Titulescu, nr. 156), C3-bloc D13 (str. N. Titulescu, nr. 154), C4-bloc D14 (str. N. Titulescu, nr. 152), C5-bloc D3 (str. N. Titulescu, nr. 120), C6-bloc D4 (str. N. Titulescu, nr. 122), C7-bloc D5 (str. N. Titulescu, nr. 124), C8-bloc D6 ( str. N. Titulescu, nr. 126), C9-bloc D7 (str. Col. Năstase Ion, nr. 4), C10-bloc E5 (str. Paltiniș, nr. 2)
6419.06.2023H O T Ă R Â R E referitoare la modificarea H.C.L. Drăgănești-Olt nr. 28 / 09.03.2023 privind implementarea proiectului “ Creșterea eficienței energetice la clădiri rezidențiale în Orașul Drăgănești-Olt, județul Olt – blocurile: A, B, C, D, F, G“ și aprobarea documentației la faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici ai acesteia
6519.06.2023H O T Ă R Â R E referitoare la « predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A. – București, a amplasamentului (imobil constituit din teren și construcție) și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Continuare lucrări la sediul Primăriei Orașului Drăgănești-Olt, str. N. Titulescu, nr. 150, Orașul Drăgănești-Olt”»
6619.06.2023H O T Ă R Â R E referitoare la aprobarea Protocolului de colaborare cu privire la gestionarea câinilor fără stăpân, încheiat între U.A.T. Orașul Drăgănești-Olt și Serviciul public de administrare a domeniului public și privat Corabia
6719.06.2023H O T Ă R Â R E referitoare la aprobarea documentatiei tehnico-economice la faza S.F. și a indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului „Infiintare centru de colectare prin aport voluntar (CAV) în Orașul Drăgănești Olt, jud Olt”
6829.06.2023H O T Ă R Â R E referitoare la desemnarea preşedintelui şedinţei de Consiliu local al Oraşului Drăgăneşti-Olt din data de 29.06.2023
6929.06.2023H O T Ă R Â R E referitoare la aprobarea taxei de salubrizare în Orașul Drăgănești-Olt, a Regulamentului privind
instituirea și administrarea taxei de salubrizare pentru utilizatorii serviciului de salubrizare și a tarifelor distincte
7029.06.2023HOTĂRÂRE referitoare la completarea H.C.L. Drăgănești-Olt nr. 136 / 26.11.2021 privind aprobarea tarifelor aferente
desfășurării Serviciului public de întreținere și reparare drumuri la nivelul U.A.T. Orașul Drăgănești-Olt, delegat S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L.
7129.06.2023HOTĂRÂRE referitoare la completarea H.C.L. Drăgănești-Olt nr. 140 / 26.11.2021 privind aprobarea tarifelor
aferente desfășurării Serviciului public de întreținere, reparații curente și reabilitare a fondului imobiliar la nivelul U.A.T. Orașul Drăgănești-Olt, delegat S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L.
7229.06.2023HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării obiectului și prelungirea duratei dării în folosință gratuită a unor
imobile către S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L. - Drăgănești-Olt, cu titlu de sediu principal
7329.06.2023HOTĂRÂRE referitoare la aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aferenți contractului de mandat al conducerii S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L. – Drăgănești-Olt
7429.06.2023H O T Ă R Â R E privind modificarea H.C.L. Drăgănești-Olt nr. 66/19.06.2023 referitoare la aprobarea Protocolului de colaborare cu privire la gestionarea câinilor fără stăpân, încheiat între U.A.T. Orașul Drăgănești-Olt și Serviciul public de administrare a domeniului public și privat Corabia
7529.06.2023H O T Ă R Â R E referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiție „ Continuare lucrări la sediul Primăriei Drăgănești-Olt ”
7605.07.2023H O T Ă R Â R E referitoare la aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli
al Oraşului Drăgăneşti-Olt pe anul 2023
7727.07.2023H O T Ă R Â R E referitoare la aprobarea execuției bugetare pentru trimestrul II al anului 2023
7827.07.2023H O T Ă R Â R E referitoare la aprobarea suportării de la bugetul local a sumei de 5.500 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, unor cadre didactice din cadrul Liceului teoretic „Tudor Vladimirescu” – Drăgănești-Olt
7927.07.2023H O T Ă R Â R E privind aprobarea propunerii de concesionare a suprafeţei de teren de 2.019 mp, domeniu privat al Orașului Drăgănești-Olt, situată în str. Nicolae Titulescu, nr. 58A
8027.07.2023HOTĂRÂRE referitoare la punerea la dispoziție a terenului extravilan în suprafață de 18.787 mp din T116 P2, vizat în cadrul proiectului „CENTRALE FOTOVOLTAICE (PANOURI SOLARE) ÎN VEDEREA PRODUCERII 0.673 MW ENERGIE ELECTRICĂ LA S.C. COMPANIA DE APĂ OLT S.A.”, proiect ce urmează a fi implementat de S.C. COMPANIA DE APĂ OLT S.A. - Slatina
8127.07.2023H O T Ă R Â R E referitoare la dezlipirea în trei loturi a suprafeței de teren de 78.000 mp ( Parc orășenesc) - domeniu public, situată în intravilanul Orașului Drăgănești-Olt, în str. Parcului , nr.10 - T116
8227.07.2023HOTĂRÂRE privind repartizarea unei locuinţe A.N.L., rămasă vacantă pe perioada exploatării acesteia în regim de închiriere, d-nei OPREA Maria-Florina
8324.08.2023H O T Ă R Â R E referitoare la aprobarea suportării de la bugetul local a valorii contribuției la realizarea investiției „Realizarea branșamentului și a instalației de alimentare cu gaze naturale, centrale termice și instalații termice interioare” derulată de Ministerul Afacerilor Interne – Inspectoratul de poliție județean Olt la sediul Poliției orașului Drăgănești-Olt
8424.08.2023H O T Ă R Â R E referitoare la aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Orașul Drăgănești-Olt
8524.08.2023HOTĂRÂRE privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor-cadru pentru achiziționarea produselor aferente Programului pentru școli al României în perioada 2023-2029 și al contractelor / acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Orașului Drăgănești-Olt
8624.08.2023HOTĂRÂRE referitoare la atribuirea de loturi în folosință gratuită, în suprafață de 300 mp, unor solicitanți care îndeplinesc criteriile impuse de Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală
8724.08.2023H O T Ă R Â R E privind concesionarea suprafeţei de teren de 312 mp, domeniu privat al Orașului Drăgănești-Olt, situată în str. Nicolae Titulescu, nr. 16A
8824.08.2023H O T Ă R Â R E privind modificarea și completarea H.C.L. Drăgănești-Olt nr. 58 / 29.06.2020 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate alPrimarului Orașului Drăgănești-Olt
8924.08.2023H O T Ă R Â R E privind « desemnarea a trei consilieri locali în Consiliul de administraţie al Liceului teoretic Tudor Vladimirescu - Drăgănești-Olt, pentru anul școlar 2023-2024 »
9024.08.2023H O T Ă R Â R E privind « desemnarea a trei consilieri locali în Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic - Drăgănești-Olt, pentru anul școlar 2023-2024
9124.08.2023H O T Ă R Â R E privind « desemnarea unui consilier local în Consiliul de administraţie al Grădiniței cu program normal "Dumbrava minunată"- Drăgănești-Olt, pentru anul școlar 2023-2024 »
9224.08.2023H O T Ă R Â R E privind « desemnarea unui consilier local ca membru în cadrul Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei din cadrul Liceului teoretic Tudor Vladimirescu Drăgăneşti-Olt, pentru anul școlar 2023-2024 »
9324.08.2023H O T Ă R Â R E privind « desemnarea unui consilier local în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei din cadrul Liceului tehnologic Drăgăneşti-Olt, pentru anul școlar 2023-2024 »
9424.08.2023H O T Ă R Â R E privind « desemnarea unui consilier local în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei din cadrul Grădiniței cu program normal "Dumbrava minunată" - Drăgăneşti-Olt, pentru anul școlar 2023-2024 »
9524.08.2023H O T Ă R Â R E privind modificarea și completarea H.C.L. Drăgănești-Olt nr. 25 / 22.04.2010 pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea Acordului de funcționare pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț și servicii de piață inclusiv cele de alimentație publică pe raza Orașului Drăgănești-Olt
9624.08.2023H O T Ă R Â R E privind modificarea și abrogarea unor poziții din Anexa la H.C.L. Drăgănești-Olt nr. 30 / 29.06.2018 referitoare la însușirea inventarului actualizat al domeniului privat al Orașul Drăgănești – Olt”
9701.09.2023 H O T Ă R Â R E referitoare la « adoptarea unor măsuri cu privire la activitatea S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L. – Drăgănești-Olt »
9801.09.2023H O T Ă R Â R E referitoare la aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli
al Oraşului Drăgăneşti-Olt pe anul 2023
9901.09.2023H O T Ă R Â R E referitoare la aprobarea Planului Urbanistic Zonal – construire bloc A.N.L. în Drăgănești-Olt, str. Morii, nr. 3, jud. Olt – beneficiar U.A.T. Orașul Drăgănești-Olt
10001.09.2023H O T Ă R Â R E referitoare la « acordarea unui ajutor de urgență, constând într-o sumă de bani, d-nei DAVID Florentina Claudia »
10128.09.2023H O T Ă R Â R E referitoare la aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Drăgăneşti-Olt pe anul 2023
10228.09.2023OTĂRÂRE privind constituirea "Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (A.D.I.) transport public Zona Drăgănești-Olt" – pentru serviciul de utilitate publică de transport local
10328.09.2023H O T Ă R Â R E referitoare la dezlipirea în trei loturi a suprafeței de teren – curți-construcții de 13.108 mp din acte (13.129 măsurată), domeniu privat, situată în intravilanul Orașului Drăgănești-Olt, Str. Boianului, nr.48 – respectiv T81 P152/1/3
10428.09.2023H O T Ă R Â R E privind « desemnarea reprezentanților Consiliului local în Consiliul de administraţie al Liceului teoretic Tudor Vladimirescu - Drăgănești-Olt, pentru anul școlar 2023-2024 »
10528.09.2023H O T Ă R Â R E privind desemnarea reprezentanților Consiliului local în Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic - Drăgănești-Olt, pentru anul școlar 2023-2024
10624.10.2023H O T Ă R Â R E referitoare la aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Drăgăneşti-Olt pe anul 2023
10724.10.2023H O T A R Â R E referitoare la atribuirea de loturi în folosinţă gratuită în suprafaţă de 300 m.p, unor solicitanţi care îndeplinesc criteriile impuse de Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
10824.10.2023H O T Ă R Â R E privind completarea H.C.L. Drăgănești-Olt nr. 117 / 28.11.2017 referitoare la solicitarea adresată Guvernului României de emiterea unei hotărâri privind transmiterea, cu titlu gratuit, din domeniul public al Statului român şi administrarea Ministerului Finanţelor Publice în domeniul public al U.A.T. Oraşul Drăgăneşti-Olt şi administrarea Consiliului Local Drăgăneşti-Olt a unui imobil – construcţie (fost sediu al Administraţiei Finanţelor Publice la nivel orăşenesc)
11024.10.2023H O T Ă R Â R E referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție „Proiectare și
relocare instalație de utilizare gaze – G.P.P. „Dumbrava Minunată” - Cămin de copii (Creșă cămin) Drăgănești-Olt”
11124.10.2023H O T Ă R Â R E referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție „Proiectare și relocare instalație de utilizare gaze – Casa de cultură „Ileana Constantinescu” Drăgănești-Olt”
11224.10.2023H O T Ă R Â R E referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție „Proiectare și execuție instalație de utilizare gaze – Centru pentru tineret Drăgănești-Olt”
11324.10.2023H O T Ă R Â R E referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție „Proiectare și relocare instalație de utilizare gaze – G.P.N. „Dumbrava Minunată” Drăgănești-Olt”
11424.10.2023H O T Ă R Â R E referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție „Proiectare și relocare instalație de utilizare gaze – G.P.N. „Elena FARAGO” Drăgănești-Olt, sat Comani”
11524.10.2023H O T Ă R Â R E referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție „Relocare instalație de utilizare gaze - Liceul tehnologic Drăgănești-Olt”
11624.10.2023H O T Ă R Â R E referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție „Proiectare și relocare instalație de utilizare gaze - Școala Gimnazială Drăgănești-Olt, sat Comani”
11724.10.2023H O T Ă R Â R E referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție „Alimentare cu energie electrică Adăpost câini Drăgănești-Olt”
11824.10.2023H O T Ă R Â R E referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție „Alimentare cu energie electrică Școala Gimnazială Drăgănești-Olt, sat Comani”
11924.10.2023H O T Ă R Â R E referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție „Alimentare cu energie electrică Liceul tehnologic Drăgănești-Olt”
12024.10.2023H O T Ă R Â R E referitoare la stabilirea modalității de gestiune pentru Serviciul de salubrizare privind activitățile de "Măturatul, spălatul și stropitul căilor publice din localitate, inclusiv colectarea și transportul deșeurilor din pământ și pietre provenite de pe căile publice la depozitele de deșeuri, precum și a deșeurilor provenite din coșurile stradale la depozitele de deșeuri și / sau la instalațiile de tratare" și de " Curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ" și aprobarea documentației de atribuire pentru delegarea, prin achiziție publică de servicii, a acestei activități
12124.10.2023HOTĂRÂRE referitoare la constituirea Comisiei mixte de analiză și verificare a situației construcțiilor și a terenurilor ocupate de S.C. SPICUL S.R.L.- Drăgănești-Olt, aflate în Parcul orășenesc
12224.10.2023HOTĂRÂRE referitoare la retragerea dreptului de folosință gratuită, în suprafață de 300 mp, persoanelor care nu și-au îndeplinit obligațiile impuse de Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală
12324.10.2023H O T A R Â R E referitoare la atribuirea de loturi în folosinţă gratuită în suprafaţă de 300 m.p, unor solicitanţi care îndeplinesc criteriile impuse de Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
12424.10.2023H O T Ă R Â R E privind modificarea H.C.L. Drăgănești-Olt nr. 100/11.09.2023 referitoare la acordarea unui ajutor de urgență, constând într-o sumă de bani, d-nei DAVID Florentina Claudia
12524.10.2023H O T Ă R Â R E referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție „ Continuare lucrări la sediul Primăriei Drăgănești-Olt, str. N.Titulescu, nr.150, Orașul Drăgănești-Olt”
12624.10.2023H O T Ă R Â R E referitoare la stabilirea plafonului minimal al salariului de bază brut lunar pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Drăgăneşti-Olt, începând cu 01.10.2023
12728.11.2023H O T Ă R Â R E referitoare la aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Drăgăneşti-Olt pe anul 2023
12828.11.2023H O T Ă R Â R E referitoare la respingerea proiectului de hotărâre privind « aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 8.400.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.92/2023 privind aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, prin acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului»
12928.11.2023H O T Ă R Â R E privind modificarea H.C.L. Drăgănești-Olt nr. 78 / 31.10.2018 referitoare la aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect „Îmbunătățirea eficienței energetice, reducerea emisiilor de CO2 și modernizarea Gradiniței în Orașul Drăgănești-Olt, satul Comani“
13028.11.2023H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați după finalizarea licitației aferenți proiectului „Îmbunătățirea eficienței energetice, reducerea emisiilor de CO2 și modernizarea Gradiniței în Orașul Drăgănești-Olt, satul Comani ”
13128.11.2023HOTĂRÂRE referitoare la aprobarea tarifelor aferente prestării activității de „Măturatul, spălatul și stropitul căilor publice din localitate, inclusiv colectarea și transportul deșeurilor din pământ și pietre provenite de pe căile publice la depozitele de deșeuri, precum și a deșeurilor provenite din coșurile stradale la depozitele de deșeuri și / sau la instalațiile de tratare" și de " Curăţarea şi
transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ" - componente ale Serviciului de salubrizare de la nivelul Oraşului Drăgăneşti-Olt
13228.11.2023H O T Ă R Â R E referitoare la « aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat a unei cantităţi de masă lemnoasă rezultată din Parcul orășenesc Drăgănești-Olt și scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică, a acesteia»
13328.11.2023H O T Ă R Â R E privind modificarea, completarea unor poziții din Anexa la H.C.L. Drăgănești-Olt nr. 30 / 29.06.2018 referitoare la însușirea inventarului actualizat al domeniului privat al Orașul Drăgănești – Olt
13428.11.2023H O T Ă R Â R E referitoare la mandatarea Primarului Orașului Drăgănești-Olt în vederea efectării demersurilor, la nivelul instanțelor de judecată, de constatare a nulității absolute parțiale a contractului de vânzare-cumpărare nr. 1616 / 20.12.2010 încheiat la B.N.P. NEAGU Camelia Mihaela între DESERVIREA Societate cooperativă și S.C. SIBO S.R.L., cu privire la transmiterea dreptului de folosință în favoarea S.C. SIBO S.R.L. asupra întregii suprafețe de teren intravilan de 3200 mp din acte (3130 mp din măsurători) din str. N. Titulescu, nr.5 – domeniu privat al U.A.T. Orașul Drăgănești-Olt și de radiere a sarcinii corespunzătoare din C.F. nr. 50489
13528.11.2023HOTĂRÂRE referitoare la aprobarea prelungirii contractului de închiriere, încheiat cu S.C. Vodafone Romania S.A .- Bucureşti, pentru terenul în suprafaţă de 80 mp, domeniu privat al localității, situat în extravilanul oraşului Drăgăneşti-Olt
13628.11.2023H O T Ă R Â R E privind aprobarea unui schimb de locuință A.N.L., având ca beneficiar pe d-na SNOP Alexandra
13704.12.2023H O T Ă R Â R E privind aprobarea implementarii etapei a II-a a proiectului ,, Reabilitare si modernizare constructie existenta C1 - Camin copii. Reabilitare si modernizare constructie existenta C1 - Gradinita. Reabilitare si modernizare parc orasenesc Draganesti-Olt” și a cheltuielilor legate de proiect
13804.12.2023H O T Ă R Â R E privind aprobarea implementarii etapei a II-a proiectului ,,Reabilitare si modernizare cu schimbarea destinatiei in biblioteca a constructieiexistente C1 - centrala termica. Reabilitare si modernizare cu schimbarea destinatiei in centru pentru tineret a constructiei existente C2 - biblioteca. Reabilitare si modernizare constructie existenta C1 - clubul elevilor. Reabilitare drum public” si a cheltuielilor legate de proiect
13904.12.2023H O T Ă R Â R E privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare pentru finalizarea proiectului ,, Îmbunătățirea eficienței energetice, reducerea emisiilor de CO2 și modernizarea Liceului Tehnologic în Orașul Drăgănești-Olt” și a cheltuielilor legate de proiect
14004.12.2023H O T Ă R Â R E privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare pentru finalizarea proiectului „Îmbunătățirea eficienței energetice, reducerea emisiilor de CO2 și modernizarea Școlii în Orașul Drăgănești-Olt, satul Comani” și a cheltuielilor legate de proiect
14104.12.2023H O T Ă R Â R E privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare pentru finalizarea proiectului ,,Îmbunătățirea eficienței energetice, reducerea emisiilor de CO2 și modernizarea Grădiniței în Orașul Drăgănești-Olt, satul Comani” și
a cheltuielilor legate de proiect
14204.12.2023H O T Ă R Â R E privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare pentru finalizarea proiectului ,,Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public din Orașul Drăgănești-Olt, județul Olt” și a cheltuielilor legate de proiect
14304.12.2023H O T Ă R Â R E referitoare la respingerea proiectului de hotărâre privind « aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 8.400.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.92/2023 privind aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, prin acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului»
14420.12.2023H O T Ă R Â R E referitoare la completarea H.C.L. Drăgănești-Olt nr. 132/ 28.11.2023 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat a unei cantităţi de masă lemnoasă rezultată din Parcul orășenesc Drăgănești-Olt și scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică, a acesteia
14511.12.2023H O T Ă R Â R E referitoare la aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Drăgăneşti-Olt pe anul 2023
14611.12.2023H O T Ă R Â R E referitoare la respingerea proiectului de hotărâre privind «aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 8.400.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.92/2023 privind aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, prin acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului»
14720.12.2023H O T Ă R Â R E referitoare la aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Drăgăneşti-Olt pe anul 2023
14828.12.2023H O T Ă R Â R E referitoare la aprobarea contului de execuţie al bugetului local al oraşului Drăgăneşti-Olt la nivelul lunii decembrie 2023
14928.12.2023HOTĂRÂRE referitoare la stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora pentru anul 2024
15028.12.2023HOTĂRÂRE referitoare la aprobarea calendarului de activități cultural-artistice ce se vor desfășura în cursul anului 2024 la nivelul orașului Drăgănești-Olt și a finanțării acestora
15128.12.2023H O T Ă R Â R E referitoare la aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Orașul Drăgănești-Olt
15228.12.2023O T Ă R Â R E referitoare la respingerea proiectului de hotărâre privind încetarea Contractului de finanțare nr. 5684/ 24.07.2020, încheiat de Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Drăgănești-Olt, în calitate de beneficiar cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar , în vederea finanțării obiectivului de investiții „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE LA CLĂDIRILE REZIDENȚIALE ÎN ORAȘUL DRĂGĂNEȘTI-OLT, JUDEȚUL OLT”
15328.12.2023HOTĂRÂRE privind menținerea rețelei școlare a Orașului Drăgănești-Olt pentru anul școlar 2024 - 2025
15428.12.2023HOTĂRÂRE referitoare la aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce urmează a fi efectuate de beneficiarii de ajutor social, aferent anului 2024
15528.12.2023HOTĂRÂRE privind repartizarea unei locuinţe A.N.L., rămasă vacantă pe perioada exploatării acesteia în regim de închiriere, d-nei MEDINȚU Crina Liliana
Sari la conținut