Hotărârile autorității deliberative 2024

Nr.Din dataTtlu
131.01.2024H O T Ă R Â R E referitoare la stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Drăgăneşti-Olt, începând cu 01 ianuarie 2024
231.01.2024H O T Ă R Â R E referitoare la completarea H.C.L. Drăgănești-Olt nr. 28 / 09.03.2023 privind implementarea proiectului “ Creșterea eficienței energetice la clădiri rezidențiale în Orașul Drăgănești-Olt, județul Olt – blocurile: A, B, C, D, F, G“ și aprobarea documentației la faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici ai acesteia
331.01.2024H O T Ă R Â R E referitoare la aprobarea documentației tehnico-economice la faza Proiect Tehnic (PTH) pentru proiectul „Înființare centru de colectare prin aport voluntar (CAV) în orașul Drăgănești Olt, jud Olt” și a indicatorilor tehnico-economici ai acestuia
431.01.2024H O T Ă R Â R E referitoare la aprobarea documentației tehnico-economice la faza S.F. pentru proiectul „Amenajare adăpost public pentru câinii fără stăpân în Orașul Drăgănești-Olt, jud. Olt” și a indicatorilor tehnico-economici aferenți
531.01.2024H O T Ă R Â R E referitoare la prelungirea mandatului provizoriu de administrator unic al S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L. –Drăgănești-Olt, al d-nei Maria-Ramona RĂDULESCU
631.01.2024H O T Ă R Â R E referitoare la acordarea unui mandat special viceprimarului localității ca reprezentant al U.A.T. Orașul Drăgănești-Olt în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „OLTECO” în vederea exercitării votului pentru încheierea Actelor Adiționale la Contractele de delegare nr. 6867/18.06.2018 și nr. 2542/06.12.2021, aferente Serviciului Public de salubrizare a localităților din Judetul Olt
731.01.2024H O T Ă R Â R E referitoare la « aprobarea Planului Urbanistic Zonal – desființare construcții existente și construire spații comerciale în Drăgănești-Olt, str.Comănencelor, nr.2, jud. Olt – beneficiari SCOICAN Marius Adi și SCOICAN Costelina Mirela»
831.01.2024H O T Ă R Â R E referitoare la aprobarea Planului Urbanistic Zonal–nr.cad.59615–Drăgănești-Olt, jud. Olt/OT40217 „Stație de bază pentru servicii de comunicații electronice” oraș Drăgănești-Olt, jud. Olt
931.01.2024H O T Ă R Â R E referitoare la aprobarea Planului Urbanistic Zonal–nr.cad.51313–Drăgănești-Olt, jud. Olt/OT22642 „Stație de bază pentru servicii de comunicații electronice” oraș Drăgănești-Olt, sat Comani, jud. Olt
1031.01.2024H O T Ă R Â R E privind respingerea proiectului de hotărâre referitor la modificarea și completarea, ca urmare a reanalizării, H.C.L. Drăgănești-Olt nr. 87 /24.08. 2023 privind concesionarea suprafeţei de teren de 312 mp, domeniu privat al Orașului Drăgănești-Olt, situată în str. Nicolae Titulescu, nr. 16A
1131.01.2024HOTĂRÂRE referitoare la prelungirea perioadei în care își desfășoară activitatea Comisia specială de analiză și verificare a situației construcțiilor și a terenurilor ocupate de S.C. SPICUL S.R.L.- Drăgănești-Olt, aflate în Parcul orășenesc
1226.02.2024HOTĂRÂRE referitoare la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
al Orașului Drăgănești-Olt pentru anul 2024
1329.02.2024H O T Ă R Â R E privind modificarea și completarea, ca urmare a reanalizării, H.C.L. Drăgănești-Olt nr. 149 /28.12 2023 referitoare la stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora pentru anul 2024
1429.02.2024H O T Ă R Â R E privind revocarea H.C.L. Drăgănești-Olt nr. 152 / 28.12.2023 referitoare la respingerea proiectului de hotărâre privind încetarea Contractului de finanțare nr. 5684/ 24.07.2020, încheiat de Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Drăgănești-Olt, în calitate de beneficiar cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar , în vederea finanțării obiectivului de investiții „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE LA CLĂDIRILE REZIDENȚIALE ÎN ORAȘUL DRĂGĂNEȘTI-OLT, JUDEȚUL OLT”
1529.02.2024HOTĂRÂRE referitoare la amenajare unei treceri de pietoni pe strada Nicolae Titulescu din Orașul Drăgănești-Olt
1629.02.2024H O T Ă R Â R E referitoare la stabilirea modalității de gestiune pentru Serviciul de iluminat public din Orașul Drăgănești-Olt
1729.02.2024HOTĂRÂRE privind inițierea procedurii de închiriere a suprafețelor de pajiște – domeniu privat al Orașului Drăgănești-Olt - la nivelul anului 2024
1829.02.2024HCL HOTĂRÂRE referitoare la aprobarea listei solicitanților care au acces la locuințe construite din fonduri ale Agenției Naționale pentru Locuințe în orașul Drăgănești-Olt destinate închirierii, pentru tinerii în vârstă de până la 35 ani, și ordinea de prioritate în soluționarea cererilor de acordare a locuințelor în anul 2024
1929.02.2024HOTĂRÂRE referitoare la aprobarea Regulamentului privind stabilirea situațiilor, modalităților și cuantumului ajutorului de urgență și al ajutorului de înmormântare
2029.02.2024H O T Ă R Â R E privind modificarea H.C.L. Drăgănești-Olt nr. 25/24.02.2022 referitoare la aprobarea Caietului de sarcini al Serviciului de iluminat public din Orașul Drăgănești-Olt
2111.03.2024H O T Ă R Â R E privind modificarea H.C.L. Drăgănești-Olt nr. 117 / 28.11.2017 referitoare la solicitarea adresată Guvernului României de emiterea unei hotărâri privind transmiterea, cu titlu gratuit, din domeniul public al Statului român şi administrarea Ministerului Finanţelor Publice în domeniul public al U.A.T. Oraşul Drăgăneşti-Olt şi administrarea Consiliului Local Drăgăneşti-Olt a unui imobil – construcţie (fost sediu al Administraţiei Finanţelor Publice la nivel orăşenesc)
2211.03.2024H O T Ă R Â R E referitoare la modificarea H.C.L. Drăgănești-Olt nr. 125 / 24.10.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiție „ Continuare lucrări la sediul Primăriei Drăgănești-Olt, str. N.Titulescu, nr.150, Orașul Drăgănești-Olt”
2311.03.2024H O T Ă R Â R E referitoare la completarea și modificarea H.C.L. nr. 65/19.06.2023 privind predarea către
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A. – București, a amplasamentului (imobil constituit din teren și construcție) și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Continuare lucrări la sediul Primăriei Orașului Drăgănești-Olt, str. N. Titulescu, nr. 150, Orașul Drăgănești-Olt”
2428.03.2024H O T Ă R Â R E referitoare la modificarea H.C.L. nr. 65/19.06.2023 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A. – București, a amplasamentului (imobil constituit din teren și construcție) și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Continuare lucrări la sediul Primăriei Orașului Drăgănești-Olt, str. N. Titulescu, nr. 150, Orașul Drăgănești-Olt”
2528.03.2024H O T Ă R Â R E referitoare la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L. – Drăgăneşti-Olt
2628.03.2024HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice Serviciului de iluminat public prestate pe raza Orașului Drăgănești-Olt de S.C.URBAN ACTIV SERV S.R.L.
2728.03.2024HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general, la faza Proiect tehnic și Detalii de execuție, ai obiectivului de investiție „Creșterea eficienței energetice la clădiri rezidențiale în Orașul Drăgănești-Olt, județul Olt – blocurile: A, B, C, D, F, G”
2828.03.2024H O T Ă R Â R E referitoare la completarea H.C.L. Drăgănești-Olt nr. 30 / 29.06.2018 referitoare la însușirea inventarului actualizat al domeniului privat al Orașului Drăgănești – Olt
2928.03.2024H O T Ă R Â R E referitoare la actualizarea anuală cu rata inflației a chiriilor locuințelor realizate prin Programul privind construcția de locuințe pentru tineri, destinate închirierii din fonduri A.N.L. în Orașul Drăgănești-Olt
3028.03.2024HOTĂRÂRE privind repartizarea unei locuinţe A.N.L., rămasă vacantă pe perioada exploatării acesteia în regim de închiriere, d-nei COCIORAN Maria Loredana
3128.03.2024HOTĂRÂRE privind repartizarea unei locuinţe A.N.L., rămasă vacantă pe perioada exploatării acesteia în regim de închiriere, d-nei NEAGU Liliana
3228.03.2024HOTĂRÂRE referitoare la extinderea perioadei în care își desfășoară activitatea Comisia specială de analiză și verificare a situației construcțiilor și a terenurilor ocupate de S.C. SPICUL S.R.L.- Drăgănești-Olt, aflate în Parcul orășenesc
Sari la conținut