Dispozițiile autorității executive 2020

Din dataTitlu
15.01.2020dispozitia nr 20 din 15.01.2020 - aprobarea procedurii de organizare si desfasurare a concursului de promovare in functia de sef serviciu
22.01.2020dispozitia nr 29 din 22.01.2020 - constituirea grupului de lucru pentru aplicarea POAD
27.01.2020Convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al orașului Drăgăneşti-Olt pentru 31.01.2020
30.01.2020dispozitia nr 48 din 30.01.2020 - constituirea comisiei de concurs, respectiv comisiei de solutionare a contestatiilor pt concursul organizat in data de 04.03.2020
04.02.2020Convocarea în şedinţă de îndată a Consiliului Local al orașului Drăgăneşti-Olt pentru 04.02.2020
17.02.2020Convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al orașului Drăgăneşti-Olt pentru 20.02.2020
20.02.2020dispozitia nr 111 din 20.02.2020 - constituirea comisiei de elaborare a documentatiilor aferente procedurilor de delegare a gestiunii prin achizitie publica
24.02.2020Convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al orașului Drăgăneşti-Olt pentru 28.02.2020
26.02.2020Convocarea în şedinţă extraordinară - de îndată a Consiliului Local al orașului Drăgăneşti-Olt pentru 26.02.2020
02.03.2020dispozitia nr 124 din 02.03.2020 - actualizarea componentei comisiei de la nivelul primariei responsabile cu implementarea legii 17 din 2014
09.03.2020dispozitia nr 139 din 09.03.2020 - constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru concesionarea suprafetei de 28mp
10.03.2020Convocarea în şedinţă extraordinară - de îndată a Consiliului Local al orașului Drăgăneşti-Olt pentru 10.03.2020
13.03.2020dispozitia nr 150 din 13.03.2020 - constituirea comisiei orasenesti pentru recensamantul general agricol
13.03.2020dispozitia nr 151 din 13.03.2020 - actualizarea componentei comitetului local pentru situatii de urgenta
17.03.2020dispozitia nr 155 din 17.03.2020 - constituirea comisiei de solutionare a cererilor de inchiriere a suprafetelor de pajiste
20.03.2020dispozitia nr 169 din 20.03.2020 - desemnarea unor persoane responsabile cu constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor
20.03.2020dispozitia nr 170 din 20.03.2020 - convocarea in sedinta extraordinara de indata a CL pentru data de 20.03.2020
25.03.2020dispozitia nr 172 din 25.03.2020 - convocarea in sedinta ordinara a CL pentru data de 31.03.2020
30.03.2020dispozitia nr 178 din 30.03.2020 - instituirea unor masuri ref la desfasurarea activitatii angajatilor Primariei in scopul prevenirii raspandirii noului tip de coronavirus
10.04.2020dispozitia nr 194 din 10.04.2020 - constituirea comisiei de evaluare pt atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public
10.04.2020dispozitia nr 195 din 10.04.2020 - constituirea comisiei de evaluare pt atribuirea contractului de delegare a gestunii a activitatii de maturat, spalat, stropire si intretinere cai publice
13.04.2020dispozitia nr 196 din 13.04.2020 - reactualizarea componentei comitetului local pt situatii de urgenta
24.04.2020dispozitia nr 203 din 24.04.2020 - convocarea in sedinta ordinara a CL pentru data de 30.04.2020
27.04.2020dispozitia nr 204 din 27.04.2020 - aprobarea planului de perfectionare profesionala a functionarilor publici si personalului contractual
29.04.2020dispozitia nr 206 din 29.04.2020 - modificarea componentei comisiei orasenesti pt recensamantul general agricol
29.04.2020dispozitia nr 207 din 29.04.2020 - desemnarea persoanelor responsabile cu constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor incalcarii normelor
05.05.2020dispozitia nr 209 din 05.05.2020 - constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pt atribuirea contractului - achizitie - proiectare,asistenta tehnica si executie lucrari
14.05.2020dispozitia nr 213 din 14.05.2020 - desemnarea reprezentatilor in comisiile judetene mixte de constatare si evaluare a pagubelor la cult. agricole
22.05.2020dispozitia nr 215 din 22.05.2020 - convocarea in sedinta ordinara a CL pentru data de 28.05.2020
03.06.2020dispozitia nr 223 din 03.06.2020 - numirea consilierului de etica la nivelul primariei
03.06.2020dispozitia nr 224 din 03.06.2020 - actualizarea codului etic si de integritate al functionarilor publici
04.06.2020dispozitia nr 225 din 04.06.2020 - desfiintarea unei constructii de lemn - magazie, ridicata ilegal pe domeniul public
04.06.2020dispozitia nr 226 din 04.06.2020 - constituirea comisiei de constatare a stadiului fizic al imprejmuirilor cimitirelor umane si propunere de masuri
04.06.2020dispozitia nr 227 din 04.06.2020 - completarea dispozitiei nr 326 din 14.05.2018 privind desemnarea responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal
11.06.2020dispozitia nr 243 din 11.06.2020 - convocarea in sedinta de indata a CL pentru data de 11.06.2020
11.06.2020dispozitia nr 244 din 11.06.2020 - constituirea comisiei de analizare a ofertelor depuse de servicii de paza si protectie
18.06.2020dispozitia nr 248 din 18.06.2020 - constituirea Comisiei speciale pentru intocmirea si actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public si a inventarului bunurilor din domeniul privat
23.06.2020dispozitia nr 250 din 23.06.2020 - convocarea in sedinta de indata a CL pentru data de 23.06.2020
23.06.2020dispozitia nr 251 din 23.06.2020 - convocarea in sedinta ordinara a CL pentru data de 29.06.2020
25.06.2020dispozitia nr 252 din 25.06.2020 - convocarea in sedinta de indata a CL pentru data de 25.06.2020
29.06.2020dispozitia nr 253 din 29.06.2020 - constituirea Comisiei pentru recensamantul populatiei si locuintelor din anul 2021
01.07.2020dispozitia nr 259 din 01.07.2020 - actualizarea componentei Comisiei pentru Probleme de Aparare a orasului
09.07.2020dispozitia nr 281 din 09.07.2020 - nominalizarea agentilor economici din reteaua comerciala care vor distribui produse rationalizate catre populatie
10.07.2020dispozitia nr 282 din 10.07.2020 - constituirea Comisiei de constatare si valorificare a elementelor retelei termice dezafectate aferente fostei CT 1 de la nivelul strazii Gen. Aurel Aldea
13.07.2020dispozitia nr 285 din 13.07.2020 - actualizarea componentei Comisiei de analiza a reclamatiilor administrative privind incalcarea dreptului de acces la informatiile de interes public
22.07.2020dispozitia nr 296 din 22.07.2020 - constituirea Comisiei de intocmire a Regulamentului intern pentru acordarea voucherelor de vacanta
23.07.2020dispozitia nr 297 din 23.07.2020 - constituirea comisiei de examen pt examenul de promovare in clasa organizat in data de 11.08.2020
24.07.2020dispozitia nr 299 din 24.07.2020 - convocarea in sedinta ordinara a CL pentru data de 30.07.2020
28.07.2020dispozitia nr 304 din 28.07.2020 - aprobarea Regulamentului privind acordarea voucherelor de vacanta pentru personalul din cadrul Primariei
04.08.2020dispozitia nr 318 din 04.08.2020 - constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor depuse in cadrul procedurii de achizitie - Servicii de tiparire a voucherelor de vacanta pe suport electronic
07.08.2020dispozitia nr 322 din 07.08.2020 - desemnare personal auxiliar de pe langa BEC nr 5 pentru alegerile locale din 27 septembrie 2020
10.08.2020dispozitia nr 325 din 10.08.2020 - desemnare functionari responsabili cu tinerea evidentei persoanelor aflate in carantinare sau izolare
13.08.2020dispozitia nr 336 din 13.08.2020 - desemnare comisie ce urmeaza sa elab. studiul de oportunitate, caiet de sarcini si docum. in vederea atribuirii contr. de conces. supraf. de teren de 3200mp
24.08.2020dispozitia nr 343 din 24.08.2020 - stabilire locuri speciale pentru afisaj electoral si asigurare amplasare de panouri electorale la alegerile locale
25.08.2020dispozitia nr 344 din 25.08.2020 - convocarea in sedinta ordinara a CL al orasului Drg-Olt pentru data de 31.08.2020
25.08.2020dispozitia nr 346 din 25.08.2020 - constituirea Comisiei de inventariere a documentelor existente in arhiva fostului IGO - DGCL Drg.-Olt
01.09.2020dispozitia nr 348 din 01.09.2020 - desemnare reprezentantilor primarului in Comisiile de admin. ale unit. de invatamant preuniversitar pt anul scolar 2020-2021
03.09.2020dispozitia nr 359 din 03.09.2020 - aprobare modalitati de identif. si verificare a destinatarilor finali din cadrul schemei nationale de sprijin pt elevii cei mai defavorizati
04.09.2020dispozitia nr 364 din 04.09.2020 - numire comisie pt ocuparea fara concurs a posturilor de medic primar generalist si asistent medical
09.09.2020dispozitia nr 366 din 09.09.2020 - interzicerea comercializarii distribuirii si consumului de bauturi alcoolice in perimetrul sectiilor de votare in 27 sept 2020
14.09.2020dispozitia nr 371 din 14.09.2020 - delimitare, numerotare si stabilirea sediilor sectiilor de votare din orasul Drg-Olt pentru alegerile locale din anul 2020
17.09.2020dispozitia nr 375 din 17.09.2020 - desemnare personal tehnic auxiliar aferent sectiilor de votare in Circ. oraseneasca nr .5 pt alegerile in data de 27 sept 2020
17.09.2020dispozitia nr 376 din 17.09.2020 - convocarea in sedinta de indata a CL pentru data de 17.09.2020
24.09.2020dispozitia nr 392 din 24.09.2020 - convocarea in sedinta ordinara a CL pentru data de 30.09.2020
30.09.2020dispozitia nr 406 din 30.09.2020 - aprobarea procedurii de org. si desf. a examenului de promovare a personalului contractual
01.10.2020dispozitia nr 408 din 01.10.2020 - constituire comisii care vor primi, verifica si solutiona dosarele solicitantiilor privind mas. de protec. sociala in per. sezonului rece
15.10.2020dispozitia nr 448 din 15.10.2020 - desemnare functionar responsabil cu completarea si transmiterea infor. aferente Reg. general de evidenta a salariatilor
16.10.2020dispozitia nr 449 din 16.10.2020 - modif. componentei echipei de implem. proiect - imbun. efic. energ, reduc. emisiilor CO2 si moderniz. Lic. Tehn.
26.10.2020dispozitia nr 464 din 26.10.2020 - delegarea atrib. de ofiter stare civila pe intreaga perioada a mandatului de primar catre unii functionari din cadrul SPCLEP Drg-Olt
29.10.2020dispozitia nr 476 din 29.10.2020 - nominaliz. reprez. in comisiile de admin. ale unit. de invatamant preuniv. pt anul scolar 2020-2021
03.11.2020dispozitia nr 484 din 03.11.2020 - convocarea in sedinta extraord. de indata a CL pentru data de 04.11.2020
06.11.2020dispozitia nr 505 din 06.11.2020 - reactualizarea comp. Comitetului Local pt Sit. de Urgenta al UAT Drg-Olt
06.11.2020dispozitia nr 506 din 06.11.2020 - convocarea in sedinta de indata a CL pentru data de 06.11.2020
06.11.2020dispozitia nr 507 din 06.11.2020 - stabil. loc. speciale de afis. electoral si asig. amplas. de panouri elect. pt alegerile din 06.12.2020
06.11.2020dispozitia nr 508 din 06.11.2020 - delim. numerotarea si stabil. sediilor sectiilor de votare pt alegerile din 06.12.2020
09.11.2020dispozitia nr 511 din 09.11.2020 - reorg. comandamentului de deszapezire pt sezonul rece 2020-2021
10.11.2020dispozitia nr 513 din 10.11.2020 - convocarea in sedinta extraord. a CL pentru data de 12.11.2020
11.11.2020dispozitia nr 516 din 11.11.2020 - constit. Comisiei responsabile cu receptia, punerea in func., instruirea si test. utilaj - tractor si echip. accesorii pt dotare SVSU
13.11.2020dispozitia nr 530 din 13.11.2020 - desemnare personal teh. aux. sectiilor de votare pt alegerile din 06.12.2020
17.11.2020dispozitia nr 537 din 17.11.2020 - interzicerea comerc., distrib. si consum. de baut. alc. in perimetrul sectiilor de votare in ziua de 06.12.2020
17.11.2020dispozitia nr 543 din 17.11.2020 - actualizarea comp. Comisiei pt. probleme de aparare a Orasului Drg-Olt
17.11.2020dispozitia nr 544 din 17.11.2020 - nominaliz. agen. econ. din reteaua comerc. a orasului care vor distribui prod. rationalizate catre populatie
04.12.2020dispozitia nr 557 din 04.12.2020 - convocarea in sedinta extraord. a CL pentru data de 07.12.2020
04.12.2020dispozitia nr 573 din 04.12.2020 - inventarierea elem. de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii pentru anul 2020
08.12.2020dispozitia nr 575 din 08.12.2020 - constituire Comisie de eval. a ofertelor pt conces. supraf. de teren extravilan de 1250mp
08.12.2020dispozitia nr 585 din 08.12.2020 - constit. comisiei de concurs si a comisiei de solut. a contestatiilor privind concursul din 11.01.2021
09.12.2020dispozitia nr 586 din 09.12.2020 - constit. comisiei de eval. a ofertlor in vederea atrib. contract. de delegare gestiune prin achiz. directa a serv. de salubrizare
09.12.2020dispozitia nr 587 din 09.12.2020 - constit. comisiei de eval. a ofertlor in vederea atrib. contract. de delegare gestiune prin achiz. directa a serv. de salubrizare
11.12.2020dispozitia nr 588 din 11.12.2020 - convocarea in sedinta extraord. a CL pentru data de 14.12.2020
17.12.2020dispozitia nr 599 din 17.12.2020 - convocarea in sedinta ord. a CL pentru data de 23.12.2020
22.12.2020dispozitia nr 604 din 22.12.2020 - actualizarea comp. Comisiei pt recensamantul general agricol din Romania runda 2020
28.12.2020dispozitia nr 607 din 28.12.2020 - actualizarea Comisiei pt recensamantul popul. si locuintelor din anul 2021
31.12.2020dispozitia nr 610 din 31.12.2020 - delegarea unor trib. ce revin primarului catre viceprimarul orasului
dispozitia nr 610 din 31.12.2020 - delegarea unor trib. ce revin primarului catre viceprimarul orasului
Sari la conținut