Serviciul edilitar

Conform Hotărârii nr. 239 din 22 august 2006 privind reglementarea înregistrării vehiculelor care circulă ocazional pe drumurile publice şi pentru care nu există obligativitatea înmatriculării, sunt necesare următoarele acte:

 • Cerere înregistrare vehicule
 • Actul de identitate al solicitantului în copie şi original pentru persoane fizice sau certificatul de înmatriculare al solicitantului pentru persoane juridice
 • Actul de proprietate pentru vehicul în copie şi original
 • Dovada plăţii contravalorii certificatului de înregistrare, precum şi a plăcuţelor cu număr de înregistrare
 • Dovada achitării taxelor către bugetul local
 • Cartea de identitate a vehiculului (CIV)

Acte necesare:

 • Cererea solicitantului
 • Actul de identitate al solicitantului în copie şi original pentru persoane fizice sau certificatul de înmatriculare pentru persoane juridice în original şi în copie
 • Actul de proprietare asupra vehiculului în copie şi original
 • Certificatul de înregistrare

IMPORTANT

Proprietarii de vehicule înmatriculate sunt obligaţi să solicite radierea din circulaţie în termen de 30 zile de la data:

 • Declarării furtului vehiculului
 • Trecerea vehiculului înregistrat în proprietatea altei persoane
Sari la conținut